Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Ở lại trong Chúa nghĩa là gì?

Trong những ngày này, Giáo Hội cho chúng ta nghe chương 8 Tin Mừng Gioan: đó là một cuộc thảo luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và các Luật Sĩ. Và trên hết, chương này tìm cách để giúp người ta biết về căn tính của mình: Thánh Gioan tìm cách đưa chúng ta lại gần với cuộc đối đầu đó để làm rõ căn tính, dù đó là căn tính của Chúa Giêsu, dù đó là căn tính của các Luật Sĩ. Chúa Giêsu đặt họ vào góc tường, giúp cho họ nhận ra được những trái khuấy của họ. Và, cuối cùng, họ không tìm được lối ra mà thoá mạ: đó là một trong những trang buồn nhất, đó là một sự phạm thượng; họ thoá mạ Mẹ.

Tuy nhiên, khi nói về căn tính, Chúa Giêsu nói với người Do Thái là những người đã tin vào Ngài, Ngài an ủi họ: “Nếu anh em ở lại trong Lời của tôi, thì anh em là các môn đệ thật của tôi”. Những lời rất thân thương của Chúa trở lại, những lời mà Ngài lặp lại quá nhiều lần, và rồi trong Bữa Tiệc Ly: ở lại. “Hãy ở lại trong Thầy”. Ở lại trong Chúa. Ngài không hề nói: hãy nghiên cứu thật tốt, học lý luận thật tốt; Ngài coi thường điều này. Tuy nhiên, Ngài đi vào điều quan trọng nhất, điều vốn mang tính nguy hiểm nhất cho đời sống nếu nó không được thực thi: ở lại. “Hãy ở lại trong lời của Thầy”, và những người đó ở lại trong lời của Chúa Giêsu đã có căn tính Kitô Hữu của họ. Và, căn tính ấy là gì? “Anh em là môn đệ thật của Thầy”. Căn tính Kitô Hữu không phải là một tấm thẻ có ghi: “Tôi là một Kitô Hữu”, một tấm thẻ căn cước, không phải. Đó là tình môn đệ. Nếu bạn ở lại trong Chúa, trong Lời của Thiên Chúa, trong sự sống của Chúa, thì bạn sẽ là một môn đệ. Nếu bạn không ở lại trong Ngài, thì bạn sẽ là người biết đồng cảm với Giáo Thuyết, vốn theo Chúa Giêsu như là một con người biết làm quá nhiều việc bác ái, một vị quá tốt lành, một vị có những giá trị đúng; tuy nhiên, tình môn đệ thực ra là căn tính thật của một người Kitô Hữu.

Và chính tình môn đệ mới mang lại cho chúng ta sự tự do: một người môn đệ là người tự do vì người ấy ở lại trong Chúa. Và, điều đó có nghĩa là gì “ở lại trong Chúa”? Đó có nghĩa là để cho bản thân mình được Thần Khí dẫn dắt. Người môn đệ để cho bản thân anh ta được Thần Khí dẫn dắt; do đó, một môn đệ thì luôn là người thuộc về cả truyền thống và sự mới mẻ, người ấy tự do – tự do, không bao giờ qui phục các thứ ý thức hệ, các giáo thuyết trong đời sống Kitô Giáo, các giáo thuyết vốn có thể tranh luận được….người ấy ở lại trong Chúa, chính Thần Khí là Đấng gợi hứng. Khi chúng ta thưa lên cùng Kitô, thì chúng ta nói với Ngài là Ngài là một vị khách của linh hồn, là Ngài ngự ở trong chúng ta, nhưng điều này chỉ đúng khi chúng ta ở lại trong Chúa.

Tôi xin Chúa giúp chúng ta biết sự khôn ngoan của việc ở lại trong Ngài này và giúp chúng ta biết rằng sự thân thương với Thần Khí: Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta sự tự do. Và Đấng xứ dầu là Ngài. Ngời luôn ở lại trong Chúa là một môn đệ, và một môn đệ là người được xức dầu, và được Thần Khí xức dầu, người nhận lãnh việc xức dầu của Thần Khí thì tiến bước. Đó là cách mà Chúa Giêsu làm cho chúng ta được tự do và được sống. Và tình môn đệ là việc xức dầu mà những người nhận lãnh sẽ ở lại trong Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được điều này, vốn không dễ tí nào: vì các Luật Sĩ không hiểu điều này; điều này không được hiểu bằng cái đàu; sự khôn ngoan của việc xức dầu của Thần Khí này không được hiểu bằng cái đầu, điều giúp chúng ta thành môn đệ, được hiểu bằng cái đầu và con tim.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)