Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô năm 2019 (Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ ký một tông thư mới về tình huynh đệ con người vào ngày 3/10

Vatican (MAS) – Toà Thánh Vatican mới thông báo vào Thứ Bảy là Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ ký tông thư thứ 3 trong triều giáo hoàng của Ngài tại Assisi vào ngày 3/10.

Tông thư có tựa đề Fratelli tutti, nghĩa là “Tất Cả Là Anh Em” bằng tiếng Ý, và sẽ tập trung vào chủ đề tình huynh đệ con người và tình bạn xã hội, theo Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ dâng Thánh Lễ tại mộ Thánh Phanxicô Assisi cách riêng tư vào lúc 3g chiều trước khi ký tông thư vào ngày trước ngày lễ kính Thánh Phanxicô.

Tình huynh đệ con người là một chủ đề quan trọng đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong những năm qua. Tại Abu Dhabi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ký “Văn Kiện về Tình Huynh Đệ Con Người để Thế Giới Hoà Bình Sống Cùng Nhau” vào tháng 2/2019. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế Giới Hoà Bình trong vai trò là giáo hoàng vào năm 2014 là “Tình Huynh Đệ, nền tảng và con đường cho hoà bình”.

Tông thư trước đó của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Laudato Si’, được ban hành vào năm 2015, đã có tựa lấy từ “Bài Ca Mặt Trời” của Thánh Phanxicô, lời cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa vì công trình tạo dựng. Trước tông thư đó Ngài ban hành tông thư Lumen Fidei, một tông thư được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI khởi xướng.

Đức Giáo Hoàng sẽ trở về Vatican từ Assisi vào ngày 3/10. Việc phong chân phúc cho Carlo Acutis sẽ diễn ra tại Assisi vào cuối tuần sau đó, và hội nghị kinh tế “Nền Kinh Tế của Phanxicô” cũng được lên lịch sẽ diễn ra tại Assisi vào tháng 11.

“Với niềm vui lớn lao và việc cầu nguyện mà chúng ta đón nhận và đợi chờ chuyến thăm riêng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Một giai đoạn sẽ nhấn mạnh về tầm quan trọng và sự cần thiết của tình huynh đệ”, Cha Mauro Gambetti, quản lý Tu Viện Assisi cho biết vào ngày 5/9.

Âu Dương Duy (CNA)