Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào các thành viên của Bộ Giáo Dục (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Sức mạnh của giáo dục vì một nền nhân loại huynh đệ hơn

Vatican (MAS) – “Giáo dục là một thực tại năng động; đó là một sự chuyển động vốn đưa người ta đến với ánh sáng”. Đây là những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các tham dự viên của Phiên Họp Bộ Giáo Dục.

Khi nói với những người qui tụ tại Vatican vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng nói rằng giáo dục “giống như một kiểu chuyển động đặc biệt, với những nét đặc thù vốn làm cho nó thành một sự năng động của sự phát triển, hướng đến một sự phát triển toàn diện con người trong chiều kích cá nhân và xã hội của họ”.

Sự chuyển động mang tính sinh thái

Ngài tiếp tục nói rằng một khía cạnh của giáo dục “là việc đó là một sự chuyển động mang tính sinh thái”. Đức Giáo Hoàng nói rằng “giáo dục có trọng tâm của nó là con người trong thực tại toàn diện của họ có mục đích đưa người ấy đến sự nhận biết mình, biết về ngôi nhà chung mà trong đó người ấy đang sống, và trên hết là khám phá ra tình huynh đệ là một mối quan hệ vốn tạo ra một kết cấu đa văn hoá về nhân bản, một nguồn làm phong phú lẫn nhau”.

Sự chuyển động giáo dục này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “dĩ nhiên, đòi hỏi các nhà giáo dục có khả năng thiết lập lại các chương trình sư phạm về một nền đạo đức sinh thái, để họ có thể giúp cách hiệu quả hướng đến một sự phát triển về tình liên đới, trách nhiệm và sự chăm sóc dựa trên lòng thương cảm”.

Một sự chuyển động mang tính đón nhận

Đức Giáo Hoàng tiếp tục mô tả giáo dục như “một sự chuyển động mang tính đón nhận” – một sự đón nhận, Ngài nói, vốn tốt cho những người bị loại trừ và “mang lấy hình thức của các hành động giáo dục theo hướng ưu tiên cho những người tị nạn, các nạn nhân của nạn buôn người, mà không có sự phân biệt phái tính, tôn giáo hay sắc tộc”.

Sự đón nhận không phải là một phát minh hiện đại, Ngài nói, “mà là một phần toàn diện của thông điệp cứu độ Kitô Giáo”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng giáo dục “là một sự chuyển động kiến tạo hoà bình, một sự mang lấy nền hoà bình”. Ngài cũng nhấn mạnh rằng một yếu tố chính khác của giáo dục là việc “đó là một sự chuyển động nhóm”. Tuy nhiên, Ngài chỉ ra “sự chuyển động nhóm này từ lâu đã bị khủng hoảng vì nhiều lý do khác nhau”.

Hiệp Định Giáo Dục Toàn Cầu

Với điều đó trong tư tưởng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với những người hiện diện là Ngài cảm thấy sự cần thiết phải cổ võ một ngày cho hiệp định giáo dục toàn cầu được đánh dấu vào ngày 14/5 tới đây, là ngày sẽ được trao cho Bộ Giáo Dục Công Giáo.

Đức Giáo Hoàng mô tả đó là “một lời mời gọi với hết tất cả mọi người có trách nhiệm về chính trị, hành chánh, tôn giáo và giáo dục hãy xây dựng ‘một ngôi làng giáo dục’”. Mục đích, Ngài nói, là “để làm sống lại sự dấn thân vì và cùng với các thế hệ trẻ, khi canh tân lại niềm đam mê vì một nền giáo dục mở và đón nhận hơn, có khả năng lắng nghe nhẫn nại, đối thoại xây dựng và hiểu nhau”. Hiệp định giáo dục, Ngài nhấn mạnh cần thiết phải mang tính “cách mạng”.

“Chưa bao giờ từng có trước đây, Ngài nói, lại có một sự cần thiết để hiệp nhất mọi nỗ lực trong một đồng minh giáo dục rộng để đào luyện nên con người trưởng thành, có khả năng vượt thắng sự phân mảnh và đối kháng và tái thiết lại nền tảng của các mối quan hệ vì một nhân loại huynh đệ hơn”.

Để đạt được những mục tiêu này cần can đảm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “sự can đảm để đặt con người làm trọng tâm”.

Trong tầm nhìn rộng này về giáo dục, Đức Giáo Hoàng khích lệ những người hiện diện hãy tiếp tục thực hiện những bước dài trong việc áp dụng hiệp định trong những năm tiếp theo, đặc biệt là trong việc soạn thảo nên Bản Chỉ Dẫn, và thiết lập Cơ Quan Giám Sát Thế Giới.

Tất cả đều là những cam kết, Ngài kết thúc, “vốn sẽ góp phần củng cố cách hiệu năng hiệp định, theo cách mà chúng ta được Lời Thiên Chúa dạy”.

Đan Sĩ (Vatican News)