Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng Đức Bergolio (ĐGH Phanxicô) lên Hồng Y, 21/01/2001 (Franco Origlia/Getty Images)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Thánh Gioan Phaolô II, một con người của cầu nguyện, sự gần gũi, và công lý

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II bằng việc dâng Thánh Lễ tại bàn thờ Vị Giáo Hoàng Ba Lan được chôn dưới Đền Thờ Thánh Phêrô có một số rất giới hạn ngừoi tín hữu tham dự, phụng vụ vào sáng Thứ Hai là Thánh Lễ đầu tiên mở ra cho công chúng sau gần 2 tháng giới hạn do bởi nạn dịch Covid-19.

Chúa đã thăm viếng Dân Người

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bài giảng bằng việc nhắc nhớ chúng ta là Thiên Chúa yêu mến Dân Người, và trong những thời khắc khó khăn ‘sẽ thăm” họ bằng việc sai một thánh nhân hay một vị ngôn sứ.

Trong cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chúng ta thấy một người được Thiên Chúa sai đến, được Thiên Chúa chuẩn bị, và tấn phong làm Giám Mục và Giáo Hoàng để dẫn dắt Giáo Hội của Thiên Chúa. “Hôm nay, chúng ta có thể nói rằng Chúa đã thăm viếng dân Người”.

Một con người cầu nguyện

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào 3 dấu vết đặc biệt vốn đánh dấu cuộc đời ucar Thánh Gioan Phaolô II: cầu nguyện, gần gũi và lòng thương xót.

Ngoài nhiều nhiệm vụ của Ngài trong tư cách là một Giáo Hoàng, Thánh Gioan Phaolô II đã tìm kiếm thời gian để cầu nguyện: “Ngài biết rõ rằng nhiệm vụ đầu tiên của một vị giám mục là cầu nguyện”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, khi nhấn mạnh rằng đây là giáo huấn của Thánh Phêrô trong Công Vụ Tông Đồ. “Nhiệm vụ đầu tiên của một giám mục là cầu nguyện”, Đức Giáo Hoàng nhắc lại. Thánh Gioan Phaolô “biết điều này, và thực thi”.

Gần gũi với dân

Thánh Gioan Phaolô II cũng gần gũi với dân, không tách ra hay tách khỏi dân, nhưng đi khắp thế giới để tìm kiếm họ.

Như đã thấy trong Cựu Ước, chúng ta có thể thấy cách Thiên Chúa gần gũi cách hiệp nhất với Dân Người. Sự gần gũi này đạt tới đỉnh cao trong Sự Nhập Thể, khi chính Chúa Giêsu ngự giữa dân Người.

Thánh Gioan Phaolô theo gương của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, đến gần với cả chiên lớn và chiên nhỏ, những người gần gũi và những người xa cách về mặt thể lý.

Công lý thương xót

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, Thánh Gioan Phaolô II nổi tiếng về tình yêu dành cho công lý của Ngài. Nhưng tình yêu dành cho công lý của Ngài là một lòng khát khao công lý được thực thi bằng lòng thương xót. Và vì thế Gioan Phaolô cũng là một con người của lòng thương xót, “vì công lý và lòng thương xót đi đôi với nhau”. Thánh Gioan Phaolô, một vị đã thực hiện quá nhiều việc để cổ võ lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa, khi tin rằng công lý của Thiên Chúa “có diện mạo thương xót, thái độ thương xót này”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài bằng lời cầu nguyện để Chúa sẽ ban ơn cho tất cả chúng ta, và đặc biệt cho các vị mục tử, ân sủng cầu nguyện, sự gần gũi, và ân sủng công lý và lòng thương xót, và công lý thương xót.

Joseph C. Pham (Vatican News)