Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta một tâm hồn cởi mở đầy lòng thương cảm

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (18/2) theo Thánh Mác-cô đoạn các môn đệ lo lắng về việc thiếu cơm bánh trên thuyền mà Chúa Giêsu cũng đang ở đó. Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng sự quan tâm đến của cải vật chất đã nói rõ hơn về họ. Chúa Giêsu quở trách họ là tâm hồn họ chai đá và họ không thể hiểu. “Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe?” Chúa Giêsu đặt câu hỏi với họ và nhắc nhớ họ về việc hoá bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn, với nhiều giỏ mảnh vụn còn để lại.

Khi thiếu lòng thương cảm, thì ngẫu tượng và ý thức hệ đi vào

Trong cảnh tượng này, Đức Giáo Hoàng chỉ đến sự khác biệt giữa một “tâm hồn chai đá”, giống như tâm hồn của các môn đệ và “một tâm hồn thương cảm”, như tâm hồn của Chúa.

Lòng thương cảm là điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói, khi thêm rằng: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần của lễ”. Đức Thánh Cha nói rằng một tâm hồn không có lòng thương cảm là một tâm hồn ngẫu tượng. Một tâm hồn tự mãn sẽ tiến bước khi được nuôi dưỡng bằng sự ích kỷ của riêng nó, trở nên mạnh mẽ chỉ với những thứ ý thức hệ.

Khi nói về bốn nhóm ý thức hệ vào thời của Chúa Giêsu – Nhóm Pha-ri-sêu, Nhóm Sa-đốc, Nhóm Khổ Hạnh và Nhóm Nhiệt Thành – Đức Giáo Hoàng nói họ đã làm cho tâm hồn họ ra chai đá để thực thi một dự án vốn không thuộc về Thiên Chúa, vì ở đó không có chỗ cho lòng thương cảm.

Chúa Giêsu là một cú tát cho sự cứng lòng

Tuy nhiên, trước sự cứng lòng này, Đức Giáo Hoàng nói, có một “phương dược”, và đó là ký ức. Đó là lý do vì sao, Đức Giáo Hoàng nói, trong Bài Tin Mừng hôm nay và ở nhiều nơi khác trong Thánh Kinh, vang vọng sự cần thiết sức mạnh mang tính cứu chuộc của ký ức, một “ân sủng” cần phải xin vì nó “sẽ giúp cho tâm hồn mở ra và trung tín”.

“Khi tâm hồn chai đá”, Đức Giáo Hoàng nói, “người ta sẽ lãng quên” ân sủng cứu độ và sự nhưng không. Một tâm hồn chai đá sẽ dẫn đến những cãi vã, đến chiến tranh, sự ích kỷ và sự phá huỷ anh chị em vì nó không có lòng thương cảm. Đức Giáo Hoàng nói rằng thông điệp lớn nhất của ơn cứu độ là việc Thiên Chúa có lòng thương cảm với chúng ta. Và Tin Mừng thường lặp lại rằng Chúa Giêsu có lòng thương cảm với chúng ta khi nhìn vào một người hay một hoàn cảnh đớn đau. “Chúa Giêsu là lòng thương cảm của Chúa Cha”, Đức Giáo Hoàng nói. “Chúa Giêsu là một cú tát vào mọi sự khô cứng của tâm hồn”.

Một tâm hồn mở

Do đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh về sự cần thiết phải xin ân sủng để có một tâm hồn vốn không bị khô cứng và đầy những thứ ý thức hệ, nhưng “cởi mở và thương cảm” trong khi đối diện với điều đang diễn ra trên thế giới. Chính vì điều này, Đức Giáo Hoàng nói, mà chúng ta sẽ bị phán xét trong Cuộc Chung Thẩm, chứ không phải bởi “những ý tưởng” hay “ý thức hệ của chúng ta”.

“Ta đói, các người cho Ta ăn; Ta tù đày, các ngươi viếng thăm Ta; Ta đau khổ các ngươi ủi an Ta”, Đức Giáo Hoàng nói là điều đã được viết trong Tin Mừng và “đây là lòng thương cảm, đây không phải là sự chai đá của tâm hồn”. Và sự khiêm nhường, ký ức về cội rễ của chúng ta và ơn cứu độ, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ giúp chúng ta đi theo con đường ấy.

Mỗi một người chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra, có điều gì đó chai đá trong tâm hồn mình. “Chúng ta hãy nhớ và hãy để cho Thiên Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn công chính và chân thành nơi mà Thiên Chúa ngự trị”. “Chúa không thể đi vào những tâm hồn chai đá và ý thức hệ. Ngài đi vào những tâm hồn giống như Ngài: cởi mở và thương cảm”, Đức Giáo Hoàng nói.

Joseph C. Pham (Vatican News)