Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Ý thức hệ không thể thay thế niềm tin

Khi cử hành Thánh Lễ sáng Thứ Ba (08/10) tại Nguyện Đường Santa Marta ở Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã than phiền về những người phán xét “từ sự nhỏ nhen của tâm hồn họ”. Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng nói, Chúa thì lại tiếp cận hết mọi hoàn cảnh con người bằng lòng thương xót vì Ngài đến để cứu, chứ không phải để kết án.

Trong bài giảng Lễ của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về một nhân vật Cựu Ước là ông Jonah là người đã chạy trốn Thiên Chúa là Đấng muốn ông trở thành vị ngôn sứ của Ngài để rao giảng về sự sám hối cho người dân Thành Nineveh hoặc là họ sẽ bị trừng phạt. Lên thuyền trốn sang Tarshish, ông đã bị quẳng xuống thuyền để làm yên cơn bão dữ mà Chúa đã cho khởi sự trên biển. Một con cá voi đã nuốt chửng ông, rồi quẳng ông lên bờ sau 3 ngày, một hình ảnh, Đức Giáo Hoàng nói, nhắc nhớ chúng ta về Sự Phục Sinh của Đức Kitô vào ngày thứ ba.

Con người sám hối, Thiên Chúa xá tội

Bài đọc thứ nhất của Thứ Ba tiếp tục câu chuyện về ông Jonah đoạn, lần này, ông vâng phục Thiên Chúa, đi rao giảng cho người dân Thành Nineveh là những người hoán cải và Thiên Chúa rút lại việc trừng phạt họ. Đức Giáo Hoàng nói lần này “ông Jonah cứng đầu” đã làm việc tốt và ra đi.

Ông Jonah nổi giận trước lòng thương xót của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nói rằng bài đọc Thánh Lễ ngày mai sẽ cho thấy ông Jonah nổi với Thiên Chúa vì Ngài quá xót thương và vì Ngài làm ngược lại với điều mà Ngài đã đe doạ là sẽ thực hiện.

Ông Jonah nói với Chúa là thật chết đi còn hơn là tiếp tục công việc này trong vai trò là một ngôn sứ của Thiên Chúa, một Thiên Chúa cuối cùng làm ngược lại với điều mà Ngài đã sai ông đi làm.

Khi nói điều này, ông Jonah đi ra khỏi thành và xây dựng một chỗ ở nơi mà ông chứng kiến điều sẽ xảy ra với thành. Rồi Chúa làm cho cây thầu dầu mọc lên làm bóng mát cho ông. Nhưng rồi Thiên Chúa lại làm cho cây khô héo và chết.

Ông Jonah nổi giận với Thiên Chúa về cây thầu dầu. Chúa nói với ông Jonah là ông quan tâm gì đến cây thầu dầu, một điều chả mang lại gì cho ông, tại sao ông không có lòng thương xót đối với một thành phố lớn như Nineveh.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng cuộc trao đổi nóng bỏng giữa Chúa và ông Jonah là giữa hai cái đầu cứng.

Trong khi ông Jonah cứng đầu với niềm xác tín của ông, thì Thiên Chúa lại cứng đầu trong lòng thương xót của Ngài. Ngài không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài gõ trên cửa lòng chúng ta cho đến cùng. Ngài luôn ở đó.

Ông Jonah cứng đầu vì ông đặt điều kiện về niềm tin của mình. Ông là một khuôn mẫu của những Kitô Hữu luôn đặt điều kiện khi nói, “Tôi là một Kitô Hữu với điều kiện là mọi thứ phải được thực hiện theo cách này”. Họ tố cáo là những thay đổi này không phải là Kitô Giáo, những thay đổi này là những thứ dị giáo. Đức Giáo Hoàng nói họ là những Kitô Hữu ra điều kiện với Thiên Chúa, những người ra điều kiện về niềm tin và hành động của Thiên Chúa.

Các Kitô Hữu ra điều kiện là những người sợ lớn lên

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “các điều kiện” sẽ khoá lại nhiều người Kitô Hữu trong các ý tưởng của họ và chọn lấy con đường tồi tệ của thứ ý thức hệ chống lại con đường của niềm tin. Ngài nói những Kitô Hữu như thế sợ trưởng thành, sợ những thách đố của cuộc sống, sợ những thách đố của Thiên Chúa, những thách đố của lịch sử và bị dính bén vào những niềm xác tín đầu tiên và những thứ ý thức hệ của họ. Họ là những Kitô Hữu tiếp tục “thích ý thức hệ hơn niềm tin” và tách ra khỏi cộng đồng, sợ đặt bản thân họ vào bàn tay của Thiên Chúa và thích phán xét mọi sự từ “sự nhỏ nhen của tâm hồn họ”.

Câu chuyện ông Jonah trình bày hai nhân vật của Giáo Hội ngày nay, Đức Giáo Hoàng nói. Một hình tượng bám rễ vào trong những thứ ý thức hệ và hình tượng khác cho thấy Thiên Chúa là Đấng tiếp cận hết mọi hoàn cảnh mà không chán ngấy. Các tội lỗi của chúng ta không làm cho Thiên Chúa chán ngấy, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài tiếp cận và chăm sóc người bị phong cùi và đau yếu vì Ngài đến để chữa lành, Ngài đến để cứu, chứ không phải để kết án.

Joseph C. Pham (Vatican News)