Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 02/10/2019 (AFP)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của việc phúc âm hoá

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bài giáo lý của Ngài, khi giải thích cách mà sau sự bách hại các Kitô Hữu sau khi Tê-pha-nô tử đạo, việc loan báo Tin Mừng dường như phải chịu một sự thất bại. Kết quả là, nhiều Kitô Hữu tản mác khắp nơi.

Nhưng sự bách hại có vẻ như là một cột mốc cho các môn đệ của Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng giải thích, “thay vì dập tắt ngọn lửa truyền giáo, thì lại làm cho ngọn lửa ấy mạnh hơn trước nữa”.

Phó tế Philip, một người đã loan báo Tin Mừng cùng với việc chữa lành và xua trừ tà thần tại Samaria, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để gặp gỡ một người lạ với một tâm hồn mở ra cho Thiên Chúa. Với lòng nhiệt thành, ông đã khởi hành đi trên con đường vắng vẻ và nguy hiểm để gặp viên quan cao cấp của Nữ Hoàng Ethiopia, người quản lý kho tàng của bà. Một người cải đạo Do Thái, một hoạn quan, đang trở về nhà sau khi thờ phượng tại Jerusalem. Trong xe của ông, ông đọc đoạn từ Tiên Tri Isaiah về “người tôi tớ của Chúa”, nhưng không hiểu gì.

Sự khiêm nhường và Lời Thiên Chúa

Phó tế Philip đã tiếp cận chiếc xe và đã hỏi xem viên quan có hiểu đoạn sách không. Người Ethiopia nói là ông không thể hiểu trừ khi có người nói cho ông hiểu. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng người quyền thế này đã nhận thấy nhu cầu cần được hướng dẫn để hiểu Lời Chúa. “Ông là một người quản lý ngân hàng đại tài, ông là một bộ trưởng kinh tế, ông có tất cả mọi quyền lực của đồng tiền”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “nhưng ông biết là không có sự giải thích thì ông không thể hiểu. Ông khiêm nhường”.

Lời Thiên Chúa làm biến đổi cuộc sống

Khi rút ra bài học từ cuộc trao đổi này, Đức Thánh Cha nói, “thật chưa đủ khi đọc Kinh Thánh, mà thật cần thiết là hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, tìm được “nước cốt” vượt ra khỏi “cái vỏ”, để lấy được Thần Khí vốn làm cho câu chữ sống động”.

Về điểm này, Ngài nhắc lại Đức Giáo Hoàng Benedict XVI về sự chú giải, là vị đã nói rằng việc đọc Kinh Thánh thật sự không chỉ là một hiện tượng mang tính nghĩa đen, mà đó là sự chuyển động của sự sống của con người. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng đi vào Lời Chúa có nghĩa là sẵn sàng đi ra khỏi những giới hạn của bản thân để gặp gỡ Thiên Chúa và hoà bản thân với Đức Kitô, Đấng là Lời hằng sống của Chúa Cha.

Thực vậy, Đức Thánh Cha tiếp tục, ông Philip đã giúp người Ethiopia hiểu rằng “người tôi tớ khốn khổ khiêm nhường” mà ông đang đọc thì chẳng là gì hơn là chính Đức Kitô là Đấng mà toàn bộ Giáo Hội loan báo. Sau cùng người Ethiopia nhận ra Đức Kitô và xin chịu Phép Rừa và tuyên xưng niềm tin của ông vào Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần – tác nhân chính của việc truyền giáo

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng chính Chúa Thánh Thần là Đấng thúc đẩy ông Philip vào trong sa mạc gặp gỡ con người này, khi nhấn mạnh, “Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của việc phúc âm hoá”. “Nếu không có Chúa Thánh Thần thì sẽ không có việc phúc âm hoá”, Đức Giáo Hoàng nói, khi thêm rằng không có Ngài thì sẽ chỉ có thể là cải đạo, quảng cáo, bất cứ thứ gì… “Trong việc phúc âm hoá”, Đức Giáo Hoàng nói, “Chúa Thánh Thần sẽ làm cho bạn phải ra đi khi thúc đẩy bạn loan báo bằng chứng từ, ngay cả bằng sự tử đạo và lời nói”.

“Tác nhân chính của việc phúc âm hoá là Chúa Thánh Thần”, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, khi thêm rừng đó là một dấu chỉ là một người là Kitô Hữu, một nhà truyền giáo và là một tử đạo vui tươi. Khi kết thúc, Đức Thánh Cha kêu gọi rằng Chúa Thánh Thần làm cho người Kitô Hữu loan báo Tin Mừng chứ không thu hút người khác về với họ nhưng là về với Đức Kitô, để họ có thể có chỗ cho hành động của Thiên Chúa và giúp người khác được tự do và trách nhiệm trước Thiên Chúa.

Đan Sĩ (Vatican News)