Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Đức Kitô hoán cải tâm hồn chúng ta để yêu thương người khác

Vatican (MAS) – Trong Sách Công Vụ Tông Đồ, ông Saul là một người theo ý thức hệ tôn giáo đã bách hại các môn đệ theo Chúa Giêsu thời kỳ đầu.

Cùng một con người tội lỗi ấy đã trở thành Paul (Phaolô) sau một cuộc hoán cải ngoạn mục sang Kitô Giáo, mang lại cho chúng ta một tấm gương về năng quyền tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về khuôn mẫu tình yêu làm biến đổi cuộc sống ấy trong bài giáo lý của Ngài trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, và Ngài đã so sánh các hành động của Thánh Phaolô khi chưa hoán cải với những nhà độc tài hiện đại.

Cuộc bách hại độc tài

Ngài nói ông Saul đã săn đuổi và bắt các Kitô Hữu tiên khởi, theo thẩm quyền của Vị Thượng Tế.

“Các bạn là những người đến từ các dân đã bị bách hại bởi các nhà độc tài”, Đức Giáo Hoàng nói, “các bạn hiểu rõ việc săn đuổi và bắt người có nghĩa là gì. Đây là điều mà ông Saul đã thực hiện”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm rằng tôn giáo, đối với Saul, đã trở thành một thứ ý thức hệ mang tính tôn giáo, xã hội và chính trị.

Sự tức giận và thái độ mâu thuẫn của ông Saul, Đức Giáo Hoàng nói, là một lời mời gọi tự hỏi chúng ta liệu chúng ta có đang gặp gỡ người khác hay chúng ta đang đặt bản thân vào sự chống đối người khác.

“Tôi có thuộc về Giáo Hội hoàn vũ – với cả điều tốt và điều xấu, tất cả chúng ta – hay tôi đang ôm lấy một thứ ý thức hệ mang tính chọn lọc? Tôi có tôn thờ Thiên Chúa hay một công thức mang tính giáo thuyết?” Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi.

Hoán cải về với Đức Kitô

Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, đã hoán cải ông Saul bằng việc chạm vào trái tim ông. Ông đã bị làm cho mù bởi một ánh sáng trên đường đi Đa-mát, và ông Saul nghe tiếng nói hỏi ông vì sao ông lại bách hại Chúa Giêsu.

“Một cuộc tấn công chống lại một thành viên của Giáo Hội là một cuộc tấn công chính Đức Kitô! Và những ai là người theo ý thức hệ vì họ khao khát cái gọi là “trong sạch” của Giáo Họio là đang tấn công Đức Kitô”.

Sau cuộc hoán cải của mình, cuộc đời của Phaolô được biến đổi, và điều mà trước đây ông coi là “vinh quang” của mình đã trở thành “đổ bỏ” bị loại bỏ nhân danh Đức Kitô.

Chịu phép rửa để đi vào đời sống mới

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói sau đó ông Phaolô đón nhận Phép Rửa, biến đổi toàn bộ đời sống của ông.

“Phép rửa đánh dấu – như đã tác động trên tất cả chúng ta – sự khởi đầu của một đời sống mới, vốn được đi kèm bởi một quan điểm mới về Thiên Chúa, về chính chúng ta, và người khác, là những người biến các kẻ thù thành anh chị em của mình trong Đức Kitô”.

Đan Sĩ (Vatican News)