Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy cầu nguyện và phó thác bản thân bạn cho Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục loạt bài giáo lý của Ngài về Sách Công Vụ Tông Đồ trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của Ngài tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha nhìn vào sứ vụ của Thánh Phaolô tại Ephesus, và thông điệp từ biệt của Ngài với các lãnh đạo cộng đồng sau khi Ngài rời khỏi.

Sứ vụ của Thánh Phaolô tại Ephesus

Trong khi Ngài ở Ephesus, Thánh Phaolô đã có thể thực hiện các kiểu phép lạ, gồm cả việc chữa lành và giải thoát những người bị áp bức. Ngài có thể làm như thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, rõ ràng là vì Thánh Phaolô rập theo Chúa Giêsu, Vị Thầy, “và làm cho Chúa hiện diện, khi thông truyền cho các anh chị em của Ngài cùng một sự sống mới mà bản thân Ngài đã nhận lãnh” từ Chúa.

Ma thuật không phải là Kitô Giáo

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh là Thánh Phaolô phơi bày những nhà trừ quỷ ở Ephesus là những người đang nỗ lực trục xuất ma quỷ mà không có thẩm quyền thiêng liêng; và Ngài làm rõ về điểm yếu của ma thuật, mà nhiều người đã bỏ sau lời rao giảng của Phaolô. Thánh Luca, người đã viết Sách Công Vụ Tông Đồ, đã nhấn mạnh về sự không tương thích giữa niềm tin vào Đức Kitô và ma thuật; và Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh điểm này: “Nếu bạn chọn Đức Kitô, thì bạn không thể quay sang những người thực hiện tà thuật”. Nhưng ngay cả thời nay, Đức Giáo Hoàng nói, một số người đi gặp những người xem bói, những người dùng các loại bói bài hay xem chỉ tay để nói về tương lai. Nhưng “ma thuật thì không phải là Kitô Giáo!” Đức Giáo Hoàng khẳng định, khi nói rằng người Kitô Hữu cần nhớ “ân sủng của Đức Kitô mang lại cho bạn mọi sự” và kết thúc, “”Hãy cầu nguyện, phó thác bản thân bạn cho Chúa”.

“Coi sóc đoàn chiên”

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về lời từ biệt sau cùng của Thánh Phaolô với cộng đồng Kitô Hữu tại Ephesus, sau khi Ngài đã rời khỏi thành phố. Vị Tông Đồ giáo huấn những vị trưởng lão – đó là, các linh mục – “hãy canh phòng bản thân và hãy coi sóc đoàn chiên”. Đức Giáo Hoàng nói, “đây là công việc của người mục tử: luôn tỉnh thức, luôn canh phòng, bảo vệ đoàn chiên; nhưng cũng bảo vệ bản thân, luôn xét mình”. Các giám mục, Đức Giáo Hoàng nói, được mời gọi để rất gần với đoàn chiên của các vị vốn đã được cứu chuộc bằng Máu Châu Báu của Đức Kitô, và sẵn sàng bảo vệ đoàn chiên khỏi các loại sói”.

Do đó, Đức Giáo Hoàng nói, “sau khi trao phó nhiệm vụ này” cho các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Ephesus, “Thánh Phaolô đặt họ vào tay của Thiên Chúa, và phó thác họ cho Lời ân sủng của Ngài”, vốn là “men cho mọi sự phát triển và con đường thánh thiện trong Giáo Hội”.

Hãy canh tân nơi chúng ta tình yêu dành cho Giáo Hội

Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng của Ngài bằng việc mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa “sẽ canh tân chúng ta trong tình yêu của Ngài dành cho Giáo Hội và cho hạt giống niềm tin, mà Giáo Hội giữ gìn, và làm cho chúng ta nên đồng trách nhiệm trong việc coi sóc đoàn chiên, hỗ trợ trong cầu nguyện cho các mục tử để các vị có thể tỏ hiện sự dịu dàng và tình yêu của Vị Mục Tử Thánh”.

Đan Sĩ (Vatican News)