Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Luôn xây dựng những chiếc cầu, đừng gây hấn

Vatican (MAS) – Xây dựng những chiếc cầu với những người không tin hay với những người có niềm tin khác với chúng ta. “Luôn xây dựng những chiếc cầu, luôn đi ra, không gây hấn”. Đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của Ngài vào Thứ Tư khi Ngài tiếp tục Bài Giáo Lý của Ngài về Sách Công Vụ Tông Đồ.

Đức Giáo Hoàng lấy ý từ Thánh Phaolô khi Ngài mô tả về việc giảng dạy đại tài của Thánh Nhân trước Areopagus ở Athens, thủ đô văn hoá của thế giới dân ngoại. Ở một thành phố đầy những ngẫu tượng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, Thánh Phaolô loan báo Tin Mừng bằng cách gợi lại tôn giáo của người nghe và lòng khao khát muốn biết sự thật của họ.

Một lời mời gọi hoán cải

Đức Giáo Hoàng giải thích, rằng khi Thánh Phaolô thấy một bàn thờ được dành cho “vị thần vô danh”, Ngài nói rằng Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng thế giới, thực ra đã tự làm cho Ngài được biết đến, và sai Con Ngài đến để mời gọi hết mọi người hoán cải và đến sự thật toàn vẹn. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, rằng khi Phaolô nói về cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, thì người nghe của Ngài bị mất hứng thú và những lời của Ngài tạo nên sự chế giễu và thù nghịc trong đôi mắt của những người Hy Lạp.

Nhưng như Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra, lời giảng của Thánh Phaolô sinh hoa trái trong sự hoán cải của một số người Athen, gồm ông Dionysius Areopagite và Damaris, những người mở lòng họ ra cho niềm tin.

Hội nhập văn hoá thông điệp của niềm tin

Kết thúc bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng mời gọi người tín hữu hãy xin Chúa Thánh Thần, “khả năng để khéo léo hội nhập thông điệp của niềm tin, đặt một cái nhìn chiêm niệm vào những người không biết về Đức Kitô, được thúc đẩy bởi tình yêu vốn làm sưởi ấm những tâm hồn đang chai đá nhất”.

Đan Sĩ (Vatican News)