Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết Chung: Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta bất chấp tội lỗi chúng ta

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu bài giáo lý Buổi Triều Yết Chung của Ngài bằng việc đưa ra vài dẫn chứng từ Sách Sáng Thế để chỉ ra rằng phúc lành là một chiều kích thiết yếu của cầu nguyện.

Thiên Chúa “nói tố đẹp” về công trình tạo dựng

Trong khi Thiên Chúa tạo dựng, Ngài “vẫn luôn chúc phúc cho sự sống”, như các loại thú, người nam và nữ, và ngày Sabbath. Ngay cả người nam nữ ban phúc lành, khi ý thức rằng “phúc lành có được một sức mạnh đặc biệt vốn đồng hành với người đón nhận nó qua toàn bộ đời sống của người ấy”. Nó mở tâm hồn người ta ra để cho Thiên Chúa biến đổi nó.

Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của từ “chúc phúc” bằng việc đi đến từ tiếng Ý “benedire” có nghĩa là “nói tốt”. Do đó, “có một Thiên Chúa nói tốt”. Thiên Chúa nhìn thấy mọi công việc tay Ngài là tốt đẹp, khi Ngài tạo ra người nam nữ, công trình tạo dựng của Ngài là hoàn tất và “rất tốt đẹp”.

Hình ảnh không thể xoá nhoà của Thiên Chúa nơi chúng ta bất chấp tội lỗi

Tuy nhiên, ngay sau đó thì “vẻ đẹp này mà Thiên Chúa đã in dấu vào trong công trình tạo dựng của Ngài bị thay đổi, và con người trở thành một tạo vật bị xuống cấp, có khả năng loan truyền sự dữ và sự chết trên thế giới. Nhưng chẳng gì có thể lấy đi dấu ấn nguyên tuyền về sự tốt lành mà Thiên Chúa đã đặt để bên trọng: khả năng chúc phúc và được chúc phúc”. “Niềm hy vọng của thế giới hệ tại hoàn toàn ở nơi phúc lành của Thiên Chúa: Ngài. Tiếp tục mong muốn sự tốt lành của chúng ta, Ngài là Đấng đầu tiên tiếp tục hy vọng về sự tốt lành của chúng ta”.

Đây là lý do vì sao, Đức Giáo Hoàng nói, “phúc lành lớn lao nhất của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô”, Lời vĩnh cửu, mà qua đó, như Thánh Phaolô nói, là Chúa Cha chúc phúc cho chúng ta “ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân”. Thánh Phaolô loan báo bằng tình cảm là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa khi nói “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chúc phúc cho chúng ta trong Đức Kitô bằng mọi phúc lành thiêng liêng từ chốn trời cao”.

Theo Đức Thánh Cha, “Không có tội lỗi nào có thể hoàn toàn xoá bỏ hình ảnh của Đức Kitô hiện diện nơi mỗi người chúng ta, Không tội lỗi nào có thể xoá bỏ hình ảnh mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta: hình ảnh của Đức Kitô”. Tội lỗi có thể làm biến dạng hình ảnh này, nhưng không thể gỡ bỏ nó ra khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Bất luận tội nhân ở lì trong tội lỗi bao lâu, Đức Giáo Hoàng nói, “thì Thiên Chúa vẫn nhẫn nại đến cung, hy vọng rằng trái tim của tội nhân sau cùng sẽ mở ra và thay đổi”. “Thiên Chúa giống như một người cha tốt lành và người mẹ tốt: họ không bao giờ ngừng yêu thương con cái mình, bất luận là đứa con đã làm điều sai trái thế nào”.

Theo đó, Thiên Chúa nhắc lại việc đã chứng kiến, trong kinh nghiệm của Ngài khi còn là một linh mục và một Giám Mục, hàng dài các bà mẹ xếp hàng trước nhà tù để thăm những người con của họ sau những song sắt. “Không ngừng yêu thương các con của họ” bất chấp việc biết rằng biết bao nhiêu bệnh tật sẽ qua trên các chuyến xe buýt để nghĩ về con cái họ. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nói, các bà mẹ này không xấu hổ và tiếp tục vì con họ thì quan trọng hơn sự xấu hổ mà họ đối diện. “Do đó”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “chúng ta quan trọng với Thiên Chúa hơn cả các tội lỗi mà chúng ta đã phạm vì Ngài là Cha, Ngài là mẹ, Ngài là tình yêu tinh ròng, Ngài chúc phúc cho chúng ta luôn mãi, và Ngài sẽ không bao giờ dừng chúc phúc cho chúng ta”.

Thiên Chúa chúc phúc ngay cả các con cái tội lỗi

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra sức ảnh hưởng lớn lao là những “bản văn kinh thánh về sự chúc lành này” có thể có trên những người trong tù và ở tại trung tâm cải tạo. Họ nhận ra rằng “họ vẫn được chúc phúc, bất chấp những sai lỗi nặng nề của họ”; “Chúa Cha vẫn tiếp tục mong muốn về sự tốt lành của họ và hy vọng là họ sẽ mở lòng họ ra sau này cho điều tốt lành”. Ngay cả khi những người thân yêu nhất của họ đã bỏ mặc họ”, Đức Giáo Hoàng nói, “thì họ vẫn luôn là con cái đối với Thiên Chúa”. “Thiên Chúa không thể xoá ở nơi chúng ta hình ảnh của một người con, mỗi người chúng ta là con trai và con gái”. Đây là lý do vì sao, Ngài chỉ ra, các phép lạ xảy ra và ân sủng Thiên Chúa làm thay đổi đời sống. Thiên Chúa “đón nhận chúng ta như chúng ta là, nhưng Ngài không bỏ chúng ta vì chúng ta là”.

Theo đó, Thiên Chúa trích đoạn về ông Da-kêu, một người được coi là một tội nhân. Thay vào đó, “Chúa Giêsu nhìn thấy một tia tốt lành nơi ông”, và qua sự tò mò của ông, giúp cho lòng thương xót mang tính cứu độ đi qua và làm thay đổi tâm hồn và cuộc đời của Da-kêu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Chúa Giêsu thấy được phúc lành không thể xoá nhoà của Chúa Cha nơi người đang bị khước từ và bị loại trừ”. Chúa Giêsu nhìn thấy ở nơi Da-kêu, một tội nhân thu thuế, dấu chỉ không thể xoá nhoà ấy của phúc lành của Chúa Cha và do đó lý do cho lòng thương cảm của Ngài dẫn ông đến sự thay đổi tâm hồn ông.

Đức Giáo Hoàng nói, hơn thế Chúa Giêsu còn đến để đồng hoá chính Ngài với mọi người đang cần giúp đỡ. Trong Cuộc Phán Xét Sau Cùng, như Mát-thêu mô tả, Chúa Giêsu sẽ nói Ngài đói, mình trần, tù đày và đau yếu.

Về chúc lành và chúc dữ

Kết thúc, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng người nam nữ đáp trả trước Thiên Chúa này là Đấng chúc phúc bằng việc chúc lành lại cho Ngài, điều mà Đức Giáo Hoàng nói, được thực hiện qua việc cầu nguyện ngợi khen, tôn thờ và tạ ơn. “Cầu nguyện là niềm vui và sự nhận thức”, Đức Giáo Hoàng nói. “Thiên Chúa không đợi chờ chúng ta hoán cải bản thân trước khi bắt đầu yêu thương chúng ta, nhưng Ngài đã yêu chúng ta lâu rồi trước khi chúng ta vẫn ở trong tội lỗi.”

Đức Thánh Cha giải thích hơn là thật chưa đủ để chỉ chúc phúc cho Thiên Chúa là Đấng chúc phúc cho chúng ta. Chúng ta phải chúc phúc mọi sự nơi Ngài, hết mọi người, anh em của chúng ta, thế giới. Đức Giáo Hoàng nói, đây là cội rễ về sự hiền lành Kitô Giáo của chúng ta, khả năng để cảm thấy được chúc phúc và khả năng chúc phúc. “Nếu tất cả chúng ta thực hiện điều này, thì chắc chắn sẽ không có chiến tranh”, Đức Giáo Hoàng nói, khi thêm rằng thế giới này cần phúc lành và chúng ta có thể chúc phúc và nhận phúc lành.

Đức Giáo Hoàng nói thêm một lời về những người thường chúc dữ, nhữn người luôn có trong miệng họ và tâm hồn họ, một lời tồi tệ, lời chúc dữ. Mỗi người chúng ta cần phải xem lại bản thân mình có liên quan đến thói quen này và xin Thiên Chúa ân sủng để thay đổi vì một lời chúc dữ không thể phát xuất ra từ một tâm hồn được chúc phúc. “Xin Thiên Chúa dạy cho chúng ta đừng bao giờ chúc dữ mà chúc lành”.

Đan Sĩ (Vatican News)