Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Chớ gì toàn bộ đời sống chúng ta là tiếng 'vâng' trước Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – “cử hành ân sủng đơn nhất và đặc quyền được Thiên Chúa ban tặng” mà qua đó Mẹ Thiên Chúa “đã được gìn giữ thoát khỏi hết mọi vết nhơ và tội nguyên tổ” từ thời khắc đầu tiên thụ thai Mẹ - là trọng tâm của những suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng.

Lễ này, Đức Giáo Hoàng nói, được thiết lập trong Mùa Vọng, một thời gian của sự đợi chờ và mong đợi; nhưng trong trường hợp của Mẹ Maria, Đức Giáo Hoàng giải thích, ý muốn của Thiên Chúa đã được thành sự, khi Mẹ Maria đã được gìn giữ “khỏi sự tiêm nhiễm của sự dữ vốn là di sản chung của gia đình nhân loại”.

Tin tưởng vào ý muốn của Thiên Chúa

Hướng sang bài Tin Mừng, đoạn thuật lại câu chuyện Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thiên Chúa nghĩ về Mẹ Maria và muốn Mẹ “ngay từ khởi đầu”. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nói, để được “đầy ân sủng”, để được đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa, thì nhất định phải lắng nghe Lời Chúa và hoàn toàn tin tưởng vào ý muốn của Ngài, như Mẹ Maria đã thực hiện.

Mẹ Maria, Đức Giáo Hoàng nói, “không đánh mất chính bản thân Mẹ trong những tranh cãi thuộc lý lẽ, Mẹ không đặt những ngáng trở trên con đường của Chúa, nhưng Mẹ mau mắn tín thác chính bản thân Mẹ và tạo không gian cho hoạt động của Chúa Thánh Thần”. Đáp trả cách hoàn hảo cho kế hoạch của Thiên Chúa đối với Mẹ, “Mẹ Maria trở thành ‘hoàn toàn tuyệt mĩ’, ‘hoàn toành thánh thiện’, nhưng không có một bóng dáng dù mờ nhạt của sự tự mãn”. Nghĩa là, Mẹ vẫn “khiêm nhường, nhỏ bé, nghèo”.

Một thái độ phục vụ

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh “lời mà qua đó Mẹ xác định Mẹ trong sự đầu phục Thiên Chúa”. “Tiếng ‘vâng’ của Mẹ Maria với Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng nói, ngay từ đầu mặc lấy thái độ phục vụ, chú ý đến những nhu cầu của người khác”, như đã thấy trong cuộc thăm viếng của Mẹ với Bà Elizabeth. “Sự mở ra cho Thiên Chúa được thấy nơi sự mở ra để đón nhận những nhu cầu của người thân cận của mình”. Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, điều này được thực hiện mà không có “sự ồn ào hay khoa trương…vì bác ái và công việc của lòng thương xót không cần phải được phô bày như một chiếc cúp”.

Biến toàn bộ đời sống thành tiếng “vâng” trước Thiên Chúa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài suy tư của Ngài với lời cầu nguyện để Lễ Mẹ Vô Nhiễm “sẽ giúp chúng ta biến toàn bộ đời mình thành tiếng ‘vâng’ trước Thiên Chúa, một ‘tiếng vâng’ được thực hiện để thờ phượng Chúa và qua nghĩa cử hằng ngày của tình yêu và sự phục vụ”.

Đan Sĩ (Vatican News)