Skip to main content
Giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 10/11/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Chúng ta được mời gọi để chuẩn bị sự sống Đời Đời bằng những chọn lựa của mình

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Chúa không bị rơi vào cái bẫy mà những người Sa-đốc đã hỏi Ngài khi một người phụ nữ đã chết là vợ của 7 anh em trai, cứ hết người này đến người kia, sẽ là vợ của ai?

Giáo huấn của Chúa Giêsu về sự phục sinh

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả về cách mà Chúa Giêsu trả lời bằng việc nói, “người đã sống lại sẽ không lấy vợ cũng chẳng lấy chồng, vì họ không còn chết nữa, vị họ ngang hàng với các thiên thần và, vì họ là con cái của sự phục sinh, họ là con cái của Thiên Chúa”.

Với câu trả lời này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh “trước hết Chúa Giêsu mời gọi những người chất vấn Ngài – và chúng ta nữa – hãy nghĩ rằng chiều kích trái đất này mà hiện chúng ta đang sống không phải là duy nhất, mà còn chiều kích khác nữa, không còn là đối tượng cho sự chết, mà trong đó chúng ta sẽ được thể hiện cách trọn vẹn chúng ta là con cái của Thiên Chúa”. Câu trả lời này mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích “là niềm an ủi và niềm hy vọng lớn lao khi nghe lời đơn sơ và rõ ràng này của Chúa Giêsu về sự sống bên kia cửa tử; chúng ta cần lời này quá đỗi trong thời đạo của chúng ta, quá phong phú về sự hiểu biết về vũ trụ nhưng quá nghèo về sự không ngoan đối với sự sống đời đời.

Sự chắc chắn rõ ràng này của Chúa Giêsu về Sự Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng nói, “được đặt nền tảng hoàn toàn trên sự trung thành của Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của sự sống”.

Sự sống thuộc về Thiên Chúa

Chúa Giêsu trả lời rằng sự sống thuộc về Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “Đấng yêu thương chúng ta và quan tâm quá nhiều về chúng ta, đến mức khắc ghi danh Ngài vào chúng ta: Ngài là “Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Jacob”.

“Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống; vì tất cả mọi sự đều sống cho Ngài”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng “không có sự sống nơi mà người ta giả vờ chỉ thuộc về bản thân và sống như những ốc đảo: trong những thái độ này sự chết thắng thế”.

Sự sống đời đời là số phận của chúng ta

Thực vậy, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “sự phục sinh không chỉ là sự thật về việc phục sinh sau khi chết, mà là một kiểu sống mà chúng ta hiện có thể kinh nghiệm bây giờ. Sự sống đời đời là số phận của chúng ta, chân trời của sự tròn đầy của lịch sử chúng ta. Và chính trong sự sống này mà chúng ta được mời gọi qua các chọn lựa mang tính tin mừng”.

Đan Sĩ (Vatican News)