Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Đừng sợ, vì Chúa Cha chăm sóc chúng ta

Vatican (MAS) – Trong bài suy tư của Ngài về bài Tin Mừng Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ, đừng sợ, đang vang vọng: Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, “đang liên tục giáo huấn các vị ấy ‘đừng sợ’, và mô tả ba hoàn cảnh rõ ràng” mà các vị đối diện

Sự thù nghịch

Đầu tiên là sự thù nghịch “của những người sẽ bóp nghẹt Lời Thiên Chúa, bằng viên kẹo bọc đường hoặc bằng việc bịt miệng những người sẽ loan báo Lời”. Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ hãy loan báo Lời “cách cởi mở” và “công khai”.

Sự bách hại

Các môn đệ cũng sẽ đối diện với sự bách hại trực tiếp, bạo lực, Chúa Giêsu cảnh báo. “Sự tiên báo này được nhìn nhận trong mọi thời đại”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, khi nhấn mạnh rằng nhiều người Kitô Hữu bị bách hại trên khắp thế giới, ngay cả ngày nay. “Nếu họ chịu khổ vì Tin Mừng và bằng tình yêu, thì họ là các vị tử đạo thời nay”, Đức Giáo Hoàng nói. Nhưng “không cần thiết phải hoảng sợ những người tìm cách dập tắt sức mạnh rao giảng bằng sự kiêu ngạo và bạo lực”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. “Sự sợ hãi duy nhất mà một người môn đệ phải đối diện là đánh mất ơn thánh sủng, dừng sống theo Tin Mừng, do đó đạt tới cái chết về luân lý, hậu quả của tội”.

Trong bàn tay của Thiên Chúa

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, đôi khi các môn đệ dường như kinh nghiệm được cảm giác “là chính Thiên Chúa bỏ mặc họ”. Ngay cả trong hoàn cảnh này, Đức Giáo Hoàng nói, thì chúng ta đừng sợ, khi biết rằng “đời sống của các môn đệ hệ tại cách mạnh mẽ trong tay Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta và chăm sóc chúng ta…Chúa Cha chăm sóc chúng ta, vì giá tị chúng ta thật lớn lao trong đôi mắt Ngài”. Đức Giáo Hoàng nói, “Điều quan trọng là sự khẳng khái của chứng nhân niềm tin của chúng ta…điều kiện của ơn cứu độ, của sự sống đời đời với Ngài trên Thiên Đàng”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài suy tư của Ngài với lời cầu nguyện “Xin Mẹ Maria Chí Thánh, gương mẫu của niềm tin và sự phó thác nơi Thiên Chúa trong thời khắc của sự gian khó và hiểm nguy, giúp chúng con đừng bao giờ đầu hàng cho sự thất vọng, nhưng thay vào đó luôn biết phó thác bản thân chúng ta cho Ngài và cho ân sủng của Ngài, vốn mạnh hơn cả sự dữ”.

Đan Sĩ (Vatican News)