Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho lòng bác ái của chúng ta

Vatican (MAS) – Trước khi xướng Kinh Truyền Tin theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (Mt 16:13-20), đoạn Phêrô tuyên xưng niềm tin của ông vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa.

Trong cảnh tượng này, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ Ngài về căn tính của Ngài, và dẫn họ đi xa hơn nữa trong mối quan hệ của họ với Ngài.

“Thực vậy”, Đức Giáo Hoàng nói, “toàn bộ hành trình của Chúa Giêsu với những người đi theo Ngài, đặc biệt là Nhóm Mười Hai, là một hành trình đào luyện niềm tin của các ông”.

Sự do dự khi đối diện với Mầu Nhiệm

Trước hết Chúa Giêsu hỏi các môn đệ người ta bảo Ngài là ai. “Khi nói về người khác thì không quá đòi hỏi”, Đức Giáo Hoàng nói, “ngay cả trong trường hợp cách nhìn về niềm tin thay vì nói hành đã được đòi hỏi”.

Nên Chúa Giêsu hỏi các ông: “Vậy còn anh em?...Anh em bảo Thầy là ai?”

Câu hỏi thứ hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, chạm vào tận tâm tuỷ của  các ông.

“Vào lúc này, chúng ta dường như kinh nghiệm được một thời khắc của sự tĩnh lặng, khi mỗi người đang hiện diện được mời gọi đặt bản thân họ lên, đưa ra lý do vì sao họ theo Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng nói. “Do đó, có một sự do dự nhất định hơn là tính hợp lệ”.

Sự đáp trả đá tảng

Thánh Phêrô trả lời cho toàn bộ bằng một niềm tin. “Thầy là Đấng Messiah, Con Thiên Chúa hằng sống”. Câu trả lời “hoàn toàn và mang tính soi sáng” của ông, Đức Giáo Hoàng nói, là hoa trái của một ân sủng đặc biệt của Cha trên trời”.

Và Chúa Giêsu nhìn nhận sự đáp trả tức thời của Phêrô là ân sủng, khi khen ngợi niềm tin của ông là ‘đá’ không lay chuyển mà trên đó Con Thiên Chúa muốn xây Giáo Hội của Ngài”.

Đức Kitô là ai đối với tôi?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nhắc nhớ người tín hữu là câu hỏi của Chúa Giêsu đang nói trực tiếp với mỗi người chúng ta ngày nay: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”

“Đó là một câu hỏi không phải để mang lại câu trả lời mang tính thần học”, Ngài nói, “mà là câu hỏi có liên hệ đến niềm tin, đó là, sự sống vì tin là sống!”

Khi tìm câu trả lời của chúng ta trong câu hỏi của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, đòi hỏi chúng ta lắng nghe tiếng nói của Chúa Cha trong chúng ta, “và sự nhất quán của tiếng nói ấy với điều mà Giáo Hội, khi qui tụ quanh Thánh Phêrô, đang tiếp tục loan báo”.

“Đó là một vấn đề về việc hiểu Đức Kitô là ai với chúng ta: liệu Ngài có là trung tâm của đời sống của tôi và mục tiêu cho sự dấn thân của tôi trong Giáo Hội và trong xã hội”.

Bác ái trong niềm tin

Sau đó Đức Thánh Cha đã suy tư về mối quan hệ giữa bác ái và niềm tin vào Chúa Giêsu.

Các cộng đoàn Công Giáo, Ngài nói, cần mang lại sự chăm sóc mục vụ cho người đang đối diện với nhiều hình thức nghèo và khủng hoảng khác nhau. “Bác ái luôn là con đường hoàn thiện cao nhất”.

Nhưng, Ngài nói thêm, các công việc của tình liên đới không thể “hướng chúng ta ra khỏi mối liên hệ với Chúa Giêsu”.

“Bác ái Kitô Giáo không chỉ đơn giản là từ thiện”, Đức Giáo Hoàng nói. “Mặt khác, đó là nhìn vào người khác qua đôi mắt của chính Chúa Giêsu và, mặt khác, lại nhìn thấy Chúa Giêsu nơi diện mạo của người nghèo”.

Mẹ Maria: Đấng dẫn dường trọn niềm tin của chúng ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giáo lý Giờ Kinh Truyền Tin của Ngài khi khẩn xin Đức Maria Đồng Trinh trợ giúp cho hành trình Kitô Giáo của chúng ta.

“Xin Mẹ Chí Thánh, ban phúc lành vì Mẹ đã tin, là Đấng chỉ dẫn và là khuôn mẫu của chúng ta trên hành trình niềm tin vào Đức Kitô, và giúp chúng ta ý thức được rằng tin tưởng vào Chúa sẽ mang lại cho chúng ta ý nghĩa trọn vẹn cho lòng bác ái của chúng ta và sự sống của chúng ta”.

Đan Sĩ (Vatican News)