Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Sống niềm tin của chúng ta trong thái độ phục vụ

Vatican (MAS) – Trong Giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã xét đến hai hình ảnh được dùng trong Bài Tin Mừng: hạt cải, và người tôi tớ chú tâm.

Dụ ngôn niềm tin bằng hạt cải

Trong hình ảnh thứ nhất, Chúa nói rằng ngay cả niềm tin “có kích thước bằng hạt cải” thì cũng có thể nhổ rễ cây dâu và trồng nó ở biển. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng “không gì là không thể với những người có niềm tin, vì họ không dựa vào sức mạnh riêng mình, mà trên Thiên Chúa, Đấng có thể làm mọi sự”.

Bằng việc so sánh niềm tin với hạt cải bé nhỏ, Chúa Giêsu cho thấy rằng “niềm tin thì không tự hào và tự tin, mà là trong sự khiêm nhường, niềm tin ấy cảm thấy hết sức cần Thiên Chúa, và trong sự nhỏ bé của nó, nó tự phó mặc chính nó trong sự hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa”.

Sự phục vụ, thước đo của niềm tin

Nhưng “làm sao chúng ta có thể biết là chúng ta thực sự có niềm tin?” Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi. “Chúa Giêsu nói với chúng ta bằng việc chỉ ra thước đo của niềm tin là sự phục vụ”, khi sử dụng một dụ ngôn về người tôi tớ vô vị lợi. Hình ảnh này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, có một chút không kết nối khi thoạt nhìn, vì cách mà ông chủ cư xử với người tôi tớ - khi ra lệnh cho người tôi tớ hãy chuẩn bị bữa ăn ngay sau khi người tôi tớ đi làm ở đồng về.

“Nhưng thái độ này của người chủ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “nhấn mạnh trọng tâm thật của dụ ngôn: nghĩa là, thái độ sẵn sàng của người tôi tớ”. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “có ý nói đây là cách mà một người của niềm tin cần phải là trong mối liên hệ với Thiên Chúa: hoàn toàn phó mặc cho ý muốn của Thiên Chúa, không có giả vờ hay những mong đợi”.

Đức Giáo Hoàng nói thái độ này cũng được phản ánh trong cách chúng ta đối xử với người khác, tìm kiếm niềm vui trong sự phục vụ, mà không mong đợi có sự nhìn nhận hay thậm chí lòng biết ơn. Câu nói “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”, mà Đức Kitô nói đến trong Tin Mừng, “là một sự diễn tả của sự khiêm nhường và sẵn lòng vốn quá tốt với Giáo Hội, và nhắc nhớ chúng ta về thái độ đúng để làm việc trong Giáo Hội: thái độ phục vụ khiêm nhường”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài suy tư của Ngài với lời kinh nguyện dâng lên Mẹ Maria Đồng Trinh, “người phụ nữ của niềm tin”. Chúng ta hãy hướng về Mẹ vào ngày vọng Lễ Đức Mẹ Mân Côi, trong sự hiệp thông với người tín hữu đang qui tụ tại Pompeii cho giờ cầu nguyện truyền thống Supplica của họ”.

Đồng hành với Thượng Hội Đồng trong cầu nguyện

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha kêu gọi hết mọi người tín hữu hãy đồng hành với Thượng Hội Đồng Amazon trong cầu nguyện, “để Thượng Hội Đồng có thể được sống trong sự hiệp thông huynh đệ và trong sự ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần, vốn luôn chỉ ra những nẻo đường làm chứng cho Tin Mừng”

Âu Dương Duy (Vatican News)