Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Tìm kiếm Thiên Chúa nghĩa là tìm kiếm Tình Yêu

Vatican (MAS) – Nói về Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về bài Tin Mừng trong ngày, đoạn trình bày cuộc gặp gỡ giữa Ngài và các môn đệ đầu tiên.

Giảng dạy từ thư viện Phủ Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc lại cảnh tượng, vốn diễn ra dọc bờ Sông Jordan một ngày sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chính bản thân Gioan Tẩy Giả, Ngài giải thích, “là vị đã chỉ ra Đấng Messiah với hai môn đệ, với những lời: ‘Đây Chiên Thiên Chúa!’” Hai ông, khi tin vào lời chứng của Gioan Tẩy Giả, đi theo Chúa Giêsu. Ngài nhận ra điều này và hỏi các môn đệ điều mà các ông đang tìm kiếm. Khi được hỏi Chúa Giêsu ở đâu, Ngài trả lời bằng cách nói với họ, “Hãy đến mà xem”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục mô tả sự đáp trả này không phải như một tấm thẻ mời gọi, “nhưng là một lời mời gọi gặp gỡ”. Cả hai ông đã đi theo Chúa và ở lại chiều đó với Ngài. “Thật không khó để hình dung họ ngồi khi hỏi Chúa những câu hỏi và trên hết là lắng nghe Ngài, cảm thấy tâm hồn họ bừng cháy lên hơn trong khi Thầy nói”, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài giải thích rằng mặc dù đó là buổi tối, “thì đột nhiên họ phát hiện ra rằng ánh sáng mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể mang lại đã bùng nổ trong họ”. Khi họ ra đi và trở về với anh em mình, thì niềm vui ấy, ánh sáng ấy chảy tràn từ tâm hồn các ông như một dòng sông chảy siết. Một trong hai người, ông An-rê, nói với em mình, Simon – một người mà Chúa Giêsu gọi là Phêrô – “Chúng tôi đã thấy Đấng Messiah”.

“Chúng ta hãy dừng lại một chút về kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô này, Đấng mời gọi chúng ta ở với Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng “mỗi một lời mời gọi của Thiên Chúa là một sáng kiến của tình yêu Ngài”.

“Thiên Chúa mời gọi sự sống, Ngài mời gọi niềm tin, và Ngài mời gọi đén với một tình trạng sống cụ thể. Lời mời gọi đầu tiên của Thiên Chúa là sự sống, mà qua đó Ngài làm cho chúng ta thành những con người; đó là một lời mời gọi mang tính cá nhân vì thc không làm mọi thứ theo loạt. Sau đó Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với niềm tin và trở thành một phần của gia đình Ngài trong tư cách là con cái Thiên Chúa. Sau cùng, Ngài mời gọi chúng ta đến một tình trạng sống cụ thể: trao ban chính bản thân chúng ta trên con đường của hôn nhận, hay con đường linh mục hay con đường đời sống thánh hiến”.

Đức Giáo Hoàng nói tiếp, đây là “những con đường khác nhau của việc nhận ra kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, vốn luôn là một kế hoạch yêu thương”. “Niềm vui lớn lao nhất của mọi người tin”, Ngài nhấn mạnh, là đáp trả lại lời mời gọi ấy “khi trao toàn bộ con người của mình cho việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em”.

Kết thúc bài suy tư của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng trước khi có lời mời gọi của Thiên Chúa, “vốn chạm tới chúng ta bằng hàng ngàn cách”, thì thái độ của chúng ta đôi khi là “sự chối bỏ”, và lúc khác, “sợ hãi”. “Nhưng lời mời gọi của Thiên Chúa là yêu thương và lời mời gọi ấy cần được đáp trả chỉ bằng tình yêu”, Đức Giáo Hoàng nói.

Lúc đầu có một cuộc gặp gỡ, hay đúng hơn, có một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu là Đấng nói với chúng ta về Cha Ngài, Ngài làm cho tình yêu của Chúa Cha được chúng ta biết đến. Và rồi một lòng muốn tự phát sẽ xuất hiện ngay cả nơi chúng ta để thông truyền nó cho người khác là chúng ta yêu: ‘Tôi đã gặp Tình Yêu”, “Tôi đã tìm thấy ý nghĩa đời tôi”, Tắt một lời: “Tôi đã gặp Thiên Chúa”.

Sau cùng, trước khi xướng Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu xin để Mẹ Maria có thể “giúp chúng ta biến đời mình thành một bài ca ngợi khen Thiên Chúa trong sự đáp trả với lời mời gọi của Ngài vả trong sự chu toàn ý muốn của Ngài cách khiêm nhường và vui tươi”.

Đan Sĩ (Vatican News)