Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Với Thiên Chúa, tội lỗi không có tiếng nói sau cùng

Vatican (MAS) – Trước khi xướng Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng nhắc lại Bài Tin Mừng Chúa Nhật, mà trong đó Chúa Giêsu bị phê bình vì “đồng bạn với những người thu thuế và tội lỗi”, với câu “Ngài đón tiếp các tội nhân và ăn uống với họ”.

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng đây thật sự là một “sự loan báo quan trọng”, vì Chúa Giêsu làm chính xác thế: Ngài “đón nhận các tội nhân và ăn uống với họ”. Đây là một cụm từ, Đức Giáo Hoàng nói, có thể viết trên các cánh cửa các Nhà Thờ của chúng ta, khi Ngài giải thích rằng “trong mọi Thánh Lễ, trong mọi Nhà Thờ: Chúa Giêsu thật vui khi đón tiếp chúng ta tại bàn tiệc, nơi mà Ngài hiến chính Ngài cho chúng ta”.

Các dụ ngôn

Khi đối diện với những người phê bình Ngài, Đức Giáo Hoàng nói, “Chúa kể lại ba dụ ngôn vốn cho thấy sự thiên tư của Ngài đối với những người đang cảm thấy ở xa Ngài”.

Dụ Ngôn con chiên

Trong dụ ngôn thứ nhất, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, Chúa Giêsu hỏi ai trong anh em, nếu có một trăm con chiên và bị mất một con, lại không bỏ 99 con còn lại ở ngoài đồng mà đi tìm một con chiên lạc?”

Tuy nhiên, Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “không tự thoái lui chính Ngài”. Đối với Ngài, những người chưa biết đến vẻ đẹp của tình yêu Ngài lại “ở ngay trung tâm của trái tim Ngài”.

Dụ ngôn đồng xu

Dụ ngôn thứ hai kể về câu chuyện một người phụ nữ mất một trong số 10 đồng xu của mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Chính các bạn là đồng xu bé nhỏ đó mà Thiên Chúa không thoái lui để cho mất, và luôn tìm kiếm”. Vì, Đức Giáo Hoàng giải thích, Chúa muốn nói với các bạn là các bạn là “độc nhất”.

Người con hoang đàng

Trong dụ ngôn thứ ba “Người Cha đợi chờ người con Hoang Đàng trở về”. Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “luôn đợi chờ chúng ta, không mỏi mệt, không nản lòng”. Ngày cả khi các bạn nghĩ là các bạn đã làm nhiều điều khủng khiếp, Đức Giáo Hoàng nói, “thì đừng sợ”. Thiên Chúa không mỏi mệt, vì “chúng ta là người con được đoàn tụ ấy, đồng xu được tìm thấy ấy, con chiên lạc được chăm sóc ấy”.

Một cuộc sống tình yêu biến đổi

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục giải thích rằng Thiên Chúa đợi chờ chúng ta chấp nhận tình yêu vô biên của Người. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, khi nói tình yêu vô biên này, đôi khi, “có thể bị chối từ”. Đây rõ ràng là điều mà người con cả thực hiện trong dụ ngôn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Anh ta tưởng tượng Thiên Chúa như một “người chủ” thay vì một “Người Cha”; một Thiên Chúa “khô cứng” hơn là một Thiên Chúa “giàu lòng thương xót”. “Không”, Đức Giáo Hoàng nói, “Thiên Chúa cứu bằng tình yêu, không phải bằng sức mạnh. Ngài tự đề nghị chính Ngài chứ không áp đặt chính Ngài”.

Đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa

Đôi khi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, chúng ta cũng phạm sai lầm, khi giống như người con cả, “chúng ta tin là bản thân mình đúng” và nghĩ rằng người khác mới tệ.

Chúng ta “đừng tin là bản thân mình tốt”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Vì chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi là Đấng nhân lành, mà không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta không biết cách vượt thắng sự dữ”.

Vượt thắng sự dữ

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi, vì thế chúng ta đánh bại sự dữ bằng cách nào? “Bằng việc đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng trả lời. “Thiên Chúa sẽ xoá bỏ sự dữ”, Ngài nói, khi kết thúc rằng “với Thiên Chúa, tội lỗi không có tiếng nói cuối cùng”.

Đan Sĩ (Vatican News)