Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ cầu nguyện cho các Hồng Y Giám Mục đã qua đời, 04/11/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Lễ cầu cho các Hồng Y Giám Mục quá cố: Sự phục sinh là đích điểm và là mục đích của đời sống chúng ta

Vatican (MAS) – Bài giảng của Đức Giáo Hoàng tập trung vào các bài đọc phụng vụ trong Thánh Lễ, tất cả đều nhắc nhớ chúng ta rằng “chúng ta không được sinh ra để chết đi, mà cho sự sống lại”. Ngài bắt đầu bằng việc hỏi cách mà chúng ta đáp trả lại lời mời gọi “sống lại”, và sau đó đưa ra ba điểm suy tư, khởi đi từ Tin Mừng Theo Thánh Gioan, và lời hứa của Chúa Giêsu là “Bất cứ ai đến với Tôi đều không bao giờ bị ném ra ngoài”.

Đến với Chúa Giêsu

Lời mời gọi “đến với Chúa Giêsu” dường như có thể dự đoán được và mang tính phổ quát, Đức Giáo Hoàng nói. Nhưng chúng ta cần phải làm cho lời mời này trở nên cụ thể, khi tự hỏi bản thân chúng ta câu hỏi như: “Tôi có đang liên hệ Chúa Giêsu vào những người tôi gặp gỡ hôm nay không, tôi có đưa họ đến với Ngài trong cầu nguyện không? Đau là định hướng của hành trình của tôi? Tôi có đơn giản là chỉ tạo một ấn tượng tốt, để bảo vệ vai trò của tôi, thời gian của tôi, và không gian của tôi?” Không có nền tảng trung dung cho những người tin, Đức Giáo Hoàng nói. “Bất cứ ai thuộc về Chúa Giêsu đều sống bằng việc tiến bước về phía Ngài”.

Tiến bước

Tất cả đời sống là “việc tiến bước”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, từ lòng mẹ đến khi chúng ta rời khỏi thế gian này. “Khi chúng ta cầu nguyện cho anh em Hồng Y và Giám Mục của chúng ta, những vị đã đi ra khỏi đời này để gặp gỡ Đấng Phục Sinh”, Đức Giáo Hoàng nói, “chúng ta không thể lãng quên việc ra đi quan trọng và khó khăn nhất, điều mang lại ý nghĩa cho hết mọi người khác: ‘ra đi’ khỏi bản thân chúng ta”. Chỉ bằng việc đi ra khỏi bản thân thì chúng ta mới thực sự mở ra cánh cửa dẫn đến Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói.

Đi đến với người khác

Suy tư thứ hai của Đức Giáo Hoàng Phanxicô có ý lực từ Bài Đọc Thứ I, đoạn ông Judas Maccabeus thực hiện một nghĩa cử xót thương đối với người chết. “Lòng thương cảm đối với người khác mở rộng cánh cửa cho vĩnh cửu. Việc cúi xuống với người đang cần giúp đỡ để cứu họ là một căn phòng chờ dẫn đến thiên đàng”, Đức Giáo Hoàng nói. Nếu việc bác ái là chiếc cầu nối đất với Trời, thì chúng ta phải tự hỏi bản thân mình liệu chúng ta đang tiến về phía chiếc cầu này không. “Tôi có đang được chạm vào bởi ai đó đang cần giúp đỡ không? Tôi có khóc thương người đang đau khổ không? Tôi có đang cầu nguyện cho những người không ai nhớ đến không? Có những câu hỏi về sự sống, những câu hỏi về sự phục sinh”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Đi đến tận cùng

Ý lực thứ ba của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong cái nhìn về Sự Phục Sinh xuất phát từ Bài Linh Thao. Thánh Ignatius đề nghị rằng, “trước khi thực hiện một quyết định quan trọng, thì người ta phải hình dung mình trước Thiên Chúa vào những ngày sau hết”. Đây là một lời mời gọi không thể trì hoãn được, Đức Giáo Hoàng nói, điểm đến đối với tất cả chúng ta. “Giống như việc gieo được phán xét từ mùa gặt, thì đời sống được phán xét từ tận cùng của nó”. Một bài tập hữu ích là nhìn thực tại bằng đôi mắt của Chúa chứ không phải bằng đôi mắt của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm: nhìn vào tương lai, Sự Phục Sinh, thực hiện những chọn lựa “vốn nếm trải sự vĩnh cửu, nếm trải tình yêu”.

Đi ra khỏi bản thân tôi

“Tôi có đi ra khỏi bản thân tôi để đến với Chúa mỗi ngày không? Tôi có thực hiện những hành động thương cảm đối với những người đang cần giúp đỡ không? Tôi có đang thực hiện những quyết định quan trọng trước Thiên Chúa không?” Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng của Ngài, khi mời gọi chúng ta “được thúc đẩy bởi ít nhất một trong ba động lực này”.

“Trong số nhiều tiếng nói của thế gian vốn làm cho chúng ta đánh mất cảm thức hiện hữu của mình, thì chúng ta hãy tinh chỉnh cho hợp với ý muốn của Chúa Giêsu, đã phục sinh và đang sống”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Nếu chúng ta thực hiện, “thì chúng ta sẽ biến ngày sống của chúng ta hôm nay thành một bình minh của Sự Phục Sinh”.

Đan Sĩ (Vatican News)