Đức Giáo Hoàng trong Lễ Hiển Linh: Các Kitô Hữu cần dành nhiều thời gian hơn cho việc thờ phượng

Vatican (MAS) – “Trong thời đại của chúng ta, thật hết sức cần đối với chúng ta, cả trong tư cách cá nhân lẫn trong tư cách cộng đồng, dành thời gian để thờ phượng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong Thánh Lễ Hiển Linh. “Chúng ta cần phải học cách chiêm ngắm Chúa”, theo gương của những Nhà Thông Thái, Các Đạo Sĩ, những người đến Bêlem để bái thờ Hài Nhi Giêsu. “Giống như họ”, Đức Giáo Hoàng nói, “chúng ta muốn quì xuống và thờ lạy Thiên Chúa”.

Lấy ý của Ngài từ các bài đọc phụng vụ trong ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào 3 cụm từ “có thể giúp chúng ta hiểu cách trọn vẹn hơn là người thờ phượng Chúa nghĩa là gì: ‘ngước mắt chúng ta lên’, ‘ra đi trên hành trình’, và ‘gặp thấy’”.

Ngước mắt chúng ta lên

Câu đầu tiên được lấy từ tiên tri Isaiah, một người đã khích lệ dân Israel, sau khi họ trở về từ cuộc lưu đày, “ngước” mắt họ lên và hãy nhìn quanh, bất chấp các vấn đề của họ.

Lời mời gọi mang tính ngôn sứ hãy “nhìn quanh” không có nghĩa là phớt lờ đi những gian khó và các rắc rối, khước từ thực tại. Thay vào đó, “đây là một vấn đề của việc nhìn vào các vấn đề và những lo âu theo một cách thế mới, khi biết rằng Thiên Chúa biết các rắc rối của chúng ta, chú ý đến những lời cầu nguyện của chúng ta, chứ không thờ ơ trước những giọt nước mắt chúng ta đổ ra”.

Đây là một lời mời gọi để liên lỉ tin tưởng vào Thiên Chúa, mà sau đó sẽ dẫn đến “lòng biết ơn con thảo”, Đức Giáo Hoàng nói. “Khi chúng ta ngước mắt mình lên Thiên Chúa, thì các vấn đề của chúng ta không biến mất, nhưng chúng ta cảm thấy chắc rằng Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để giải quyết chúng”. Lòng biết ơn con thảo, niềm vui dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa “làm thức tỉnh nơi chúng ta lòng khao khát thờ phượng Chúa”.

Ra đi trên hành trình

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng trước khi các Đạo Sĩ có thể thờ phượng Chúa Giêsu tại Bêlem, họ đã phải thực hiện một hành trình dài. “Một hành trình”, Đức Giáo Hoàng nói, “luôn có liên hệ đến sự đổi thay”. Đối với chúng ta nữa, hành trình qua cuộc sống của chúng ta có liên hệ đến nhiều thay đổi, thậm chí cả những sai lỗi và những thất bại vốn có thể lại trở thành những kinh nghiệm học. “Với sự chuyển biến của thời gian”, Đức Giáo Hoàng nói, “những thử thách và khó khăn của cuộc sống, kinh nghiệm trong niềm tin, sẽ giúp thanh luyện tâm hồn, làm cho tâm hồn trở nên khiêm nhường hơn và do đó mở ra với Thiên Chúa hơn”.

Thay vì trở nên nản lòng vì những khó khăn mà chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống, Ngài nói tiếp, “chúng ta cần biến chúng thành những cơ hội để tiến về Chúa Giêsu…Bằng việc giữ tầm nhìn của chúng ta bám chặt vào Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để duy trì niềm vui đổi mới này”.

Thấy

Điều này dẫn đến cụm thứ ba: “thấy”. Khi các Đạo Sĩ đến Bêlem và thấy Chúa Giêsu với Đức Maria Mẹ Ngài, “họ đã bái quì và thờ lạy Ngài”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh thật đáng nhớ là điều này: “Thờ phượng là một hành vi khiêm cung được dành cho những quyền tối thượng và phẩm giá cao”. Nhưng mặc dù các Đạo Sĩ biết Chúa Giêsu là Vua Do Thái, họ chỉ thấy “một Hài Nhi nghèo nàn và mẹ Ngài”. “Họ có thể ‘thấy’ vượt ra khỏi những vẻ bề ngoài”, Đức Giáo Hoàng nói.

Để thờ phượng Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, chúng ta cũng “cần phải ‘thấy’ vượt ra khỏi bức màn của mọi sự hữu hình, vốn thường mang tính cám dỗ”. Trong Tin Mừng, Hê-rô-đê và dân Jerusalem “đại diện cho một tinh thần thế tục bị nô lệ cho những vẻ bề ngoài, và những hấp dẫn nhất thời”, và vì thế không thể nhận biết Chúa Giêsu vì Ngài là Đấng thật sự là.

“Chủ nghĩa thực tại mang tính thần học”

Tuy nhiên, các Đạo Sĩ nhìn mọi thứ rất khác, với một cách tiếp cận mà Đức Giáo Hoàng mô tả là “chủ nghĩa thực tại mang tính thần học”: “Một cách tiếp nhận thực tại khách quan về mọi thứ…một cách ‘nhìn’ vốn vượt ra khỏi điều hữu hình và làm cho có thể thờ phượng Chúa vốn thường ẩn trong các hoàn cảnh mỗi ngày, nơi người nghèo, và nơi những người ở bên lề…một cách nhìn mọi thứ mà không bị ấn tượng bởi âm thanh và sự cuồng loạn, mà tìm trong mọi hoàn cảnh những điều thật sự có ý nghĩa”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài với lời cầu nguyện để Chúa “có thể làm cho chúng ta nên những người thờ phượng thật sự, có khả năng thể hiện bằng chính cuộc sống của chúng ta kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho nhân loại”.

Đan (Vatican News)