Skip to main content
Đức Giáo Hoàng chủ sự Lễ Tấn Phong Giám Mục cho 4 Tân Chức (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Tấn Phong Giám Mục: Hãy coi sóc đoàn chiên bằng tình yêu

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bằng việc suy tư về các trách nhiệm về mặt giáo hội mà các vị tân Giám Mục được mời gọi. Những trách nhiệm này gồm việc thực thi Sứ Vụ Tông Đồ của các Tông Đồ đầu tiên từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sự kế nhiệm không bị phá vỡ

“Nhóm Mười Hai đã qui tụ lại với nhau như các cộng sự”, Đức Giáo Hoàng nói, và bằng việc đặt tay, các vị “đã thông truyền trên họ ơn của Chúa Thánh Thần được nhận lãnh từ Đức Kitô”. Qua sự kế nhiệm không bị phá vỡ của các Giám Mục theo truyền thống sống động của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, “thì sứ vụ chính này đã được gìn giữ và công việc của Đấng Cứu Độ vẫn tiếp tục và phát triển đến thời chúng ta”.

Đó là Đức Kitô

Chính Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng nói, “là Đấng đang ở trong sứ vụ Giám Mục, vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng cứu độ và thánh hoá người tin qua các bí tích của niềm tin”. Chính Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “là Đấng trong sự khôn ngoan và cẩn trọng của vị Giám Mục, đang dẫn dắt Dân Thiên Chúa trên cuộc lữ hành trần thế của họ đến hạnh phúc vĩnh cửu”.

Được Chúa chọn

Khi nói trực tiếp với các tân Giám Mục, Đức Giáo Hoàng nói các vị đã được “Thiên Chúa tuyển chọn”. “Hàng Giám Mục”, Đức Giáo Hoàng nói, “là tên gọi của một sự phục vụ, chứ không phải là một vinh dự”. Đức Giám Mục thì chịu trách nhiệm về việc phục vụ hơn là thống trị.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nói các vị hãy loan báo Lời vào mọi dịp và cả dịp không thuận tiện: “khuyên dạy, khiển trách, giáo huấn bằng tất cả sự đại lượng và giáo lý”, Ngài nói.

Những quản gia trung tín

Đức Giáo Hoàng tiếp tục lời khuyên của Ngài đối với các tân Giám Mục, khi mời gọi các vị “hãy là những quản gia trung tín và những người phân phát trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô”, luôn theo gương của Vị Mục Tử Nhân Lành, “là Đấng đã biết chiên Ngài, được chiên biết đến và không ngần ngại để hy sinh mạng sống Ngài vì đoàn chiên”.

Yêu thương người không có khả năng tự vệ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói các Giám Mục cần yêu thương những người mà Thiên Chúa uỷ thác cho các vị, đặc biệt là các linh mục và phó tế của các vị nhưng còn cả “người nghèo, những người không có khả năng tự vệ và tất cả mọi người đang cần đến lòng đón tiếp và sự trợ giúp”.

Trông coi đoàn chiên

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói các giám mục coi sóc đoàn chiên của các vị bằng tình yêu. Coi sóc, Đức Giáo Hoàng nói, “nhân danh Cha, mà anh em làm thể hiện hình ảnh của Ngài; nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Ngài, mà anh em được làm cho nên thầy dạy, linh mục và phó tế nhờ Ngài; nhân danh Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống cho Giáo Hội và là Đấng, bởi quyền năng của Ngài, nuôi dưỡng những yếu đuối của chúng ta”.

Đan Sĩ (Vatican News)