Skip to main content
Bức hoạ biến cố truyền tin trên bàn thờ trong Thánh Lễ, 25/03/2020 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Truyền Tin: "Chúng ta đang đứng trước một mầu nhiệm"

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành phụng vụ Lễ Truyền Tin vào sáng Thứ Tư tại nguyện đường Santa Marta. Ngài bắt đầu phần phụng vụ khi công bố rằng các nữ tu Dòng Nữ Tử Bác Ái Vincent de Paul, đang hiện diện trong phụng vụ, sẽ lặp lại lời khấn của họ cùng với các chị em của họ trên toàn thế giới. Những nữ tu này đang thực hiện việc phân phát tại Santa Marta. Ở đó, các nữ tu sẽ mang lại sự trợ giúp cho các trẻ nhỏ và gia đình đang cần giúp đỡ. Nơi đó toạ lại chỉ rất gần với nơi ở của Đức Giáo Hoàng ở Vatican.

Hôm nay tôi muốn dâng Thánh Lễ cho các sơ, cho dòng tu của các sơ, những người luôn quan tâm chăm sóc người đau yếu và nghèo nhất, như họ đã thực hiện được 98 năm.

Ý cầu nguyện này cũng mở ra cho “hết mọi nữ tu đang làm việc vào lúc này, chăm sóc người bệnh và cũng đang chịu rủi ro tính mạng của mình và trao ban mạng sống mình”.

Chúng ta đang ở trước một mầu nhiệm

Sau việc loan báo Đoạn Tin Mừng Theo Thánh Luca về Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu bài giảng của Ngài. Ngài nói Thánh Luca có lẽ đã biết điều gì đã xảy ra “chỉ vì Mẹ đã nói với Ngài”.

Nghe Thánh Luca, chúng ta lắng nghe Mẹ là vị đã kể lại mầu nhiệm này. Chúng ta đang ở trước một mầu nhiệm. Có lẽ điều tốt nhất chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ là đọc lại đoạn này, khi nghĩ rằng chính Mẹ là người kể lại câu chuyện này.

Sau đó Đức Giáo Hoàng đọc lại toàn bộ Bài Tin Mừng một lần nữa.

Những lời sau cùng của Ngài là:

Đó là một mầu nhiệm.

Trước khi tiếp tục với phần phụng vụ, hai nữ tu Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn lặp lại lời tuyên khấn của mình trong âm thầm.

Đan Sĩ (Vatican News)