Skip to main content
Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ tại Bari, 23/02/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ tại Bari: "Hôm nay chúng ta hãy chọn yêu thương"

Bari, Ý (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ sau khi gặp gỡ các Giám Mục vùng Địa Trung Hải qui tụ tại Bari, Ý. Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng đã suy tư về Tin Mừng Mát-thêu 5:38-48.

Chúa Giêsu vượt xa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu bài giảng của Ngài khi giải thích rằng Chúa Giêsu đã vượt ra khỏi “luật xưa”: ‘mắt đền mắt và răng đền răng’” mà tự bản thân nó là “một dấu chỉ của sự tiến bộ, bởi vì nó ngăn chặn sự trả đũa thái quá”. Bằng việc mời gọi chúng ta nói không với bạo lực, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Chúa Giêsu “đã đi xa khỏi điều này”.

Chúa Cha yêu thương hết mọi người

Những lời của Chúa Giêsu không có ý nói nếu chúng ta thực hành sống bất bạo động “thì kẻ xấu sẽ dừng tồn tại”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Thay vào đó, lý do vì sao mà Chúa Giêsu đi ra khỏi luật xưa là quá vì “Chúa Cha, Cha chúng ta, vẫn đang tiếp tục yêu thương mọi người, ngay cả khi tình yêu của Ngài không được hỗ tương”. Chúa Giêsu thực hành điều mà Ngài giảng dạy, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. “Ngài không chỉ tay vào những người đã lên án Ngài cách sai lầm và đã kết án tử Ngài cách dã man, nhưng mở vòng tay Ngài ra ôm lấy họ trên thập giá”.

Những người cực đoan trong tình yêu

Những lời của Chúa Giêsu là trực khởi và rõ ràng và là “cách duy nhất” cho những người tự gọi họ là Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. “’Nhưng Thầy bảo thật anh em: hãy yêu thương kẻ thù’. Những lời của Ngài là tinh tế và rõ ràng”. Tình yêu của Chúa Giêsu không có giới hạn, rào cản, hay biện pháp, Đức Giáo Hoàng nói. Tuy nhiên, “Biết bao nhiêu lần chúng ta đã phớt lờ đi yêu cầu ấy, đối xử như mọi người khác”. Chủ nghĩa cực đoan duy nhất mà người Kitô Hữu được phép là “chủ nghĩa cực đoan về lòng bác ái” mà chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta.

Cầu nguyện để học cách yêu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thừa nhận là thật khó để yêu như Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Nhưng, nếu điều đó là không thể, thì Chúa Giêsu đã chẳng đòi hỏi chúng ta như thế. “Tự nỗ lực riêng của mình, thì thật khó để đạt được điều đó; đó là một ân sủng và cần phải được xin”. Ngoài việc xin sự trợ giúp của Thiên Chúa trong những điều khác, hoặc cho phần ích của chúng ta, Đức Giáo Hoàng đề nghị là chúng ta “cầu nguyện để học cách yêu! Chúng ta cần phải cầu nguyện thường xuyên hơn nữa cho ân sủng để sống yếu tính của Tin Mừng, để thật sự là Kitô Hữu. Vì ‘vào buổi chiều tà của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu’ (Thánh Gioan Thánh Giá, Nói về Ánh Sáng và Tình Yêu, 57).

Ngày hôm nay hãy chọn yêu thương!

Khi kết thúc bài giảng của Ngài, chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dùng ngôn ngữ trực khởi và rõ ràng: “Hôm nay chúng ta hãy chọn yêu thương”, Ngài nói. “Chúng ta hãy đón nhận thách đố của Chúa Giêsu, thách đố của bác ái. Do đó chúng ta sẽ là những người Kitô Hữu đích thực và thế giới sẽ trở nên nhân bản hơn”.

Đan Sĩ (Vatican News)