Skip to main content
Đức Giáo Hoàng làm phép một bức tượng Đức Mẹ trong Thánh Lễ tại Madagascar, 08/09/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ tại Madagascar: "Theo những bước chân của Chúa Giêsu là mang tính đòi hỏi"

Antananarivo, Madagascar (MAS) – Tin Mừng Theo Thánh Luca Chúa Nhật tuần này mô tả “một đám đông người đi theo Chúa Giêsu” thế nào. Như thể để minh hoạ cho Tin Mừng ấy, một đoàn đông đảo con số gần 1 triệu người qui tụ tại Antananarivo vào sáng Chúa Nhật để tham dự Thánh Lễ do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự. Người Công Giáo chiếm 35% dân số 26 triêu người Madagascar.

Theo Chúa Giêsu không dễ dàng gì

Đức Giáo Hoàng bắt đầu bài giảng của Ngài bằng việc nhìn nhận “các bạn cũng đã đến với một con số đông đảo thế nào để nhận lãnh thông điệp của Chúa Giêsu và theo những bước chân của Ngài. Nhưng các bạn cũng biết rằng theo Chúa Giêsu thì không dễ tí nào”. Bài Tin Mừng hôm nay, Ngài nói thêm, “nhắc nhớ chúng ta về việc đòi hỏi của sự dấn thân ấy có thể là thế nào”.

Đòi hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu

“Đòi hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu có liên quan đến các mối quan hệ gia đình”, Đức Giáo Hoàng nói. Khi “gia đình trở thành tiêu chí mang tính quyết định cho điều mà chúng ta coi là đúng và tốt lành”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “thì chúng ta mang lấy kết cục biện minh và thậm chí ‘thánh hiến’ những việc thực hành vốn dẫn đến một nền văn hoá đặc quyền và loại trừ: chủ nghĩa ưu tiên, sự che chở và, kết quả là, sự hư hỏng”.

Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng “bất cứ ai không có khả năng nhìn người khác là anh chị em, không có khả năng thể hiện sự nhạy bén với đời sống và hoàn cảnh của họ bất chấp hoàn cảnh gia đình, văn hoá hay xã hội của họ ‘thì không thể là môn đệ của tôi’”.

Đòi hỏi thứ hai của Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục giải thích đòi hỏi thứ hai của Chúa Giêsu. Ngài nói với chúng ta không được đồng hoá Nước Thiên Chúa “với chương trình cá nhân của chúng ta, hay sự dính bén của chúng ta với một thứ ý thức hệ vốn lạm dụng danh Thiên Chúa hay tôn giáo để biện minh cho những hành động bạo lực, sự chia rẽ và thậm chí giết chóc, lưu đày, chủ nghĩa khủng bố và loại trừ”.

Đòi hỏi này khích lệ chúng ta “đừng làm loãng hay thu hẹp thông điệp Tin Mừng, nhưng thay vào đó xây dựng một lịch sử trong tình huynh đệ và tình liên đới”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, “trong một sự tôn trọng hoàn toàn đối với trái đất và các quà tặng của nó, như là chống lại bất cứ một hình thức khai thác nào”.

Đòi hỏi thứ ba của Chúa Giêsu

Đòi hỏi thứ ba của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, “là việc chúng ta tái khám phá lại cách biết ơn và nhận ra rằng, hơn cả sự vinh thắng cá nhân rất nhiều, đời sống của chúng ta và các tài năng của chúng ta là hoa trái của một ơn ban. Ơn ban này được tạo ra bởi Thiên Chúa qua sự tham dự âm thầm của quá nhiều người mà tên tuổi của họ chúng ta chỉ biến đến khi ở Thiên Đàng”.

Với ba đòi hỏi này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, Chúa muốn giải thoát các môn đệ của Ngài “khỏi rào cản nghiêm trọng mà, sau cùng, là một trong những hình thức tồi tệ nhất của sự nô lệ: chỉ sống cho riêng mình”.

Dành chỗ cho Thiên Chúa

Với những đòi hỏi này, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, Chúa mời gọi chúng ta “hãy điều chỉnh những ưu tiên của chúng ta” và “dành chỗ cho Thiên Chúa để là trọng tâm và là bản lề cho cuộc đời chúng ta”. Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho những người nam nữ, giới trẻ và trẻ em không phải là để chịu khổ, Đức Giáo Hoàng nói. Đây là lý do vì sao Chúa Giêsu khẩn thiết mời gọi chúng ta “hãy chết đi tính qui ngã của mình, chủ nghĩa cá nhân và niềm kiêu hãnh của chúng ta”.

“Chúng ta là các Kitô Hữu không thể đứng yên với cánh tay khoăn lại trong sự thờ ơ, hay với cánh tay giơ ra trong sự bất lực”, Ngài nói thêm. “Là những người tin, chúng ta phải giơ tay chúng ta ra, như Chúa Giêsu thực hiện với chúng ta”.

Biến kế hoạch của Thiên Chúa thành của chúng ta

“Những đòi hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta sẽ không còn là một gánh nặng chừng nào chúng ta bắt đầu nếm được niềm vui của đời sống mới mà chính Ngài đặt ra cho chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói, vì “Chúa Giêsu là Đấng đầu tiên tìm kiếm chúng ta trên các giao lộ, ngay cả khi chúng ta lạc mất như con chiên hay người con hoang đàng”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ tại Antananaviro với một lời cầu nguyện là “để cho chủ nghĩa thực tại khiêm nhường thôi thúc chúng ta chọn lấy những thách đố lớn lao và mang lại cho các bạn lòng khao khát làm cho đất nước xinh đẹp của các bạn thành một nơi mà Tin Mừng trở thành sự sống. Chúng ta hãy dấn thân bản thân chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói, “và chúng ta hãy biến kế hoạch của Thiên Chúa thành của chúng ta”.

Đan Sĩ (Vatican News)