Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ: 'Xin Chúa giúp chúng ta vượt thắng sự sợ hãi'

Vatican (MAS) – “Trong những ngày này có quá nhiều sự đau khổ. Có nhiều sự sợ hãi”. Do đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu Phụng Vụ Thánh mà Ngài dâng tại Nguyện Đường Santa Marta vào sáng Thứ Năm. Rồi Ngài nói tiếp:

Sự sợ hãi của người lớn tuổi đang một mình trong các nhà hưu dưỡng, hay các bệnh viện, hoặc tại nhà riêng của họ, và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sự sợ hãi của những người không có công việc thường xuyên và đang nghĩ về cách nuôi con cái họ. Họ tiên liệu được là họ có thể bị đói. Sự sợ hãi của quá nhiều người phục vụ dân sự. Vào lúc này họ đang làm việc để giữ cho xã hội hoạt động và họ có thể lâm bệnh. Cũng có sự sợ hãi, những sợ hãi, của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta biết những sự sợ hãi của mình là gì. Chúng ta cầu xin Chúa để Ngài giúp chúng ta biết tín thác, và chịu đựng và vượt thắng những sợ hãi này.

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng suy tư về những tác động ngẫu tượng trên cuộc sống chúng ta. Ngài dựa bài giảng của Ngài trên bài đọc thứ nhất từ Sách Xuất Hành 32:7-14.

Từ Thiên Chúa Hằng Sống đến các ngẫu tượng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích cách mà dân được tuyển chọn đã trở thành những người thờ ngẫu tượng. Họ đánh mất sự nhẫn nại khi đợi ông Moses trở về từ núi. Họ “trở nên chán”, Đức Giáo Hoàng nói. Một “sự hoài niệm về ngẫu tượng” đã xâm chiếm họ.

Đó là một sự bỏ đạo thật sự. Từ Thiên Chúa Hằng Sống đến ngẫu tượng…không biết cách đợi chờ Thiên Chúa Hằng Sống. Sự hoài niệm này là một loại bệnh, vốn là bệnh của chúng ta. Chúng ta bắt đầu bước đi đầy nhiệt thành đến sự tự do, nhưng rồi sự phàn nàn bắt đầu: “Điều này thật sự khó. Đây là một sa mạc. Tôi đói. Tôi muốn nước. Tôi muốn thịt…Tại Ai Cập chúng ta ăn toàn đồ ăn ngon. Không có gì ở đây.

Ngẫu tượng mang tính chọn lựa

Sau đó Đức Giáo Hoàng mô tả việc ngẫu tượng là “mang tính chọn lựa” thế nào. “Nó khiến bạn nghĩ về những điều tốt đẹp mà nó sẽ mang lại cho bạn. Nhưng nó không cho phé bạn thấy những điều tồi tệ”, Đức Giáo Hoàng nói. Dân được tuyển chọn nhớ tất cả mọi điều tốt đẹp có trên bàn ăn của họ khi họ ở Ai Cập. “Nhưng họ quên rằng đó là bàn ăn của nô lệ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra.

Ngẫu tượng lấy đi tất cả

Những người thờ ngẫu tượng sẽ mất tất cả, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Dân được tuyển chọn đã giao nộp hết vàng và bạc của họ để tạo ra con bê vàng. Họ muốn dựng một con bê vàng với những quà tặng mà Thiên Chúa đã trao cho họ. Chính Ngài là Đấng đã xin người Ai Cập cho họ vàng trước khi họ ra đi.

Cơ chế này cũng xảy ra với chúng ta. Khi chúng ta làm mọi sự vốn dẫn chúng ta đến tình trạng ngẫu tượng, chúng ta trở nên dính bén với những thứ làm cho chúng ta xa Thiên Chúa. Chúng ta tạo ra một thần khác bằng những ơn ban mà Thiên Chúa ban cho chúng ta: với sự thông minh của chúng ta, ý muốn của chúng ta, tình yêu của chúng ta, tâm hồn của chúng ta. Chúng ta dùng mọi ơn ban quí giá của Thiên Chúa để tạo nên những ngẫu tượng.

Những ngẫu tượng trong lòng chúng ta

Những thập giá hoặc hình ảnh về Mẹ mà chúng ta có trong nhà mình thì không phải là những ngẫu tượng của chúng ta. “Chúng ở trong tâm hồn chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói. Mỗi người chúng ta cần phải tự hỏi bản thân đâu là những ngẫu tượng mà chúng ta đang che đậy nơi tâm hồn mình. Tình trạng ngẫu tượng có thể ảnh hưởng lên việc cầu nguyện của chúng ta. Sau cùng, dân được tuyển chọn muốn thờ phượng ngẫu tượng mà họ tạo ra. Một cách mà chúng ta thực hiện việc này bằng cách thay đổi “việc cử hành một bí tích thành một cử hành thế tục”, Đức Giáo Hoàng nói.

Câu hỏi hôm nay

“Đâu là những ngẫu tượng của tôi?” “Tôi che đậy chúng ở đâu?” Đây là những câu hỏi mà chung ta tự hỏi mình hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói, khi kết thúc bài giảng.

Chớ gì Chúa không thấy chúng ta ở cuối đời và nói với chúng ta: ‘Con đã bội giáo. Con đã tách ra khỏi đường lối mà Ta đã đặt ra cho con. Con đã cúi mình trước một biểu tượng’. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ân sủng để nhận biết những thứ ngẫu tượng của chúng ta.

Joseph C. Pham (Vatican News)