Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020

"Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi” (Đnl 8:2). Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với lệnh truyền này của Moses: Hãy nhớ! Chỉ sau đó thôi ông Moses nhắc lại: “Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi” (c. 14). Kinh Thánh đã được trao ban cho chúng ta để chúng ta có thể vượt thắng được sự lãng quên Thiên Chúa của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2020

“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12:4), như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho Tín Hữu Cô-rin-tô. Ngài nói tiếp: “Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người” (c. 5-6). Sự đa dạng và sự hiệp nhất: Thánh Phaolô đặt hai từ dường như trái nghịch lại với nhau.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh 2020

“Sau ngày Sa-bát” (Mt 28:1), các phụ nữ chạy ra mộ. Đây là cách mà Tin Mừng của Lễ Vọng Phục Sinh bắt đầu: với ngày Sa-bát. Đó là ngày của Tam Nhật Phục Sinh mà chúng ta có xu hướng sẽ phớt lờ đi khi chúng ta nóng nòng đợi chờ giai đoạn chuyển từ thập giá của ngày Thứ Sáu sang tiếng Alleluia của Ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Tuy nhiên, năm nay chúng ta đang kinh nghiệm, hơn bao giờ hết, sự thinh lặng lớn lao của Thứ Bảy Tuần Thánh.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Tiệc Ly 2020

Thánh Thể. Phục Vụ. Xức Dầu. Thực tại mà chúng ta đang sống hôm nay trong phụng vụ này là Chúa Đấng muốn ở cùng với chúng ta trong Thánh Thể. Và chúng ta luôn trở thành những nhà tạm của Chúa. Chúng ta mang Chúa cùng với chúng ta đến mức mà chính Ngài nói với chúng ta là nếu chúng ta không ăn và uống máu Người, thì chúng ta sẽ không được vào Nước Trời.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài Giảng Lễ Trọng Kính Thánh Giuse 2020

Tin Mừng Mát-thêu (1:16.18-21-24) nói cho chúng ta biết rằng Thánh Giuse “công chính”, nghĩa là một con người của niềm tin, một người sống niềm tin. Một người có thể được kể vào danh mục tất cả những người của niềm tin mà ngày hôm nay chúng ta nhớ đến trong Giờ Kinh Sách (x.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài Giảng Lễ cầu cho các vị mục tử

Cả hai Bài Đọc đều là một lời tiên tri về Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Ông Joseph bị bán làm nô lệ với giá 20 đồng bạc và được trao nộp cho những người dân ngoại. Chính dụ ngôn của Chúa Giêsu, nói rõ ràng một cách biểu tượng, về việc giết hại Chúa Con. Câu chuyện về “một người có đất, và trồng vườn nho ở đó – ông đã thực hiện với tất cả sự chăm sóc – ông rào dậu, ông đào hố để xây hồ ép và xây tháp – ông làm rất tốt.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài Giảng Lễ cầu cho các giới chức thẩm quyền

Trình thuật này của Chúa Giêsu là rất rõ ràng, nhưng có vẻ như đó là truyện dành cho thiếu nhi: truyện rất đơn giản. Với câu chuyện này, Chúa Giêsu không chỉ muốn chỉ ra một biến cố mà một khả năng là toàn thể nhân loại đang sống thế này, gồm cả khả năng là chúng ta tất cả đều đang sống thế này. Có hai người, một thì no thoả, ăn mặc lụa là, có lẽ ông đã tìm được những người thiết kế tài ba nhất để cố vấn đồ đạc cho ông.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng lễ Chúa Nhật tại Bari

Chúa Giêsu trích dẫn luật xưa: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Mt 5:38; Xh 21:24). Chúng ta biết luật xưa có ý nói gì: khi có người lấy từ bạn điều gì đó, thì bạn sẽ lấy lại cùng một điều từ người ấy. Luật trả thù này thật sự là một dấu chỉ của sự tiến bộ, bởi vì nó ngăn chặn sự trả đũa thái quá.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Hiển Linh 2020

Trong Bài Tin Mừng (Mt 2:1-12), Ba Vua bắt đầu bằng việc đưa ra lý do vì sao họ đến: “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (c.2). Thờ phượng là cùng đích và là mục tiêu của hành trình của các ông. Thực vậy, khi họ đến Bêlem, “họ đã thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người” (c. 11).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng lễ tại sân vận động Tokyo Dome

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là một phần của bài giảng lớn đầu tiên của Chúa Giêsu. Chúng ta biết đó là Bài Giảng Trên Núi, và bài giảng này mô tả cho chúng ta vẻ đẹp của con đường mà chúng ta được mời gọi để chọn lựa. Trong Kinh Thánh, núi là nơi mà Thiên Chúa tự mạc khải chính Ngài và làm cho Ngài được biết đến. “Hãy đến với Ta”, Thiên Chúa nói với ông Moses (x. Xh 24:1).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài Giảng Lễ Cầu cho các Hồng Y và Giám Mục đã qua đời 2019

Các bài đọc mà chúng ta vừa nghe nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta đi vào trong thế gian này là để được phục sinh: chúng ta không được sinh ra để chết, mà để phục sinh. Thực vậy, như Ngài đã viết trong Bài Đọc Thứ Hai của Thánh Phaolô, ngay cả bây giờ “quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3:20) và, như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng, chúng ta sẽ được sống lại vào ngày sau hết (x. Ga 6, 40).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài Giảng Lễ Phong Thánh Chúa Nhật 28 Thường Niên, 2019

“Niềm tin của ngươi đã cứu chữa ngươi” (Lc 17:19). Đây là đỉnh điểm của Bài Tin Mừng hôm nay, vốn phản ánh hành trình của niềm tin. Có ba bước trong hành trình của niềm tin. Chúng ta thấy ba bước này nơi những hành động của những người phong cùi mà Chúa Giêsu chữa lành. Họ kêu lên, họ bước đi và họ tạ ơn.

Subscribe to Bài Giảng