Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Tbilisi, Georgia

Trong số nhiều kho tàng của đất nước được chúc phúc này, có một kho tàng nổi bật là tầm quan trọng của phụ nữ. Như Thánh Therese Hài Đồng Giêsu, vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã viết: “những người phụ nữ yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn rất nhiều so với đàn ông” (Tự Thuật, Bản Chép Tay A, VI). Ở đây tại Georgia này có rất nhiều các bà và các mẹ là những người không mỏi mệt để bảo vệ và thông truyền đức tin vốn được gieo vào trong mảnh đất này của Thánh Nino; và họ mang lại nguồn nước trong sạch của sự an ủi của Thiên Chúa cho biết bao nhiêu hoàn cảnh bi đát và mâu thuẫn.

Subscribe to Bài Giảng