Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Tại Buổi Cầu Nguyện Đại Kết Tại Nhà Thờ Chính Toà Giáo Hội Luther Tại Lund

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15:4). Những lời này, Chúa Giêsu nói trong Bữa Tiệc Ly, giúp cho chúng ta đi thẳng vào trong trái tim của Đức Kitô chỉ trước khi diễn ra sự hy sinh cuối cùng của Ngài trên thập giá. Chúng ta có thể cảm nhận được trái tim Ngài rung nhịp bằng tình yêu dành cho chúng ta và lòng khao khát sự hiệp nhất cho tất cả những ai tin vào Ngài. Ngài nói cho chúng ta biết rằng Ngài là cây nho thật và chúng ta là cành, rằng như Ngài nên một với Chúa Cha thế nào, thì chúng ta cũng phải nên một với Ngài nếu chúng ta muốn sinh hoa trái.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Phong 7 Vị Thánh

Ngay từ khởi đầu của buổi cử hành hôm nay, chúng ta đã thưa lời cầu nguyện này lên cùng Thiên Chúa “Xin tạo nên ở nơi một tâm hồn đại lượng và kiên vững, để chúng con luôn biết phục vụ Chúa bằng lòng trung thành và tinh thần trong sạch”.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Kết Thúc Năm Thánh Đức Maria

Bài Tin Mừng (x. Lc 17:11-19) của Chúa Nhật này mời gọi chúng ta hãy nhận biết những ơn ban của Thiên Chúa bằng sự kinh ngạc và lòng biết ơn. Trên con đường đi đến cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu gặp 10 người phong cùi, những người tiến đến với Ngài, giữ khoảng cách và nói về những khó khăn cho Đấng mà lòng tin của họ nhìn nhận như là một vị cứu tinh: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi" (c. 13). Họ bị bệnh và họ đang tìm kiếm ai đó chữa lành cho họ.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Tbilisi, Georgia

Trong số nhiều kho tàng của đất nước được chúc phúc này, có một kho tàng nổi bật là tầm quan trọng của phụ nữ. Như Thánh Therese Hài Đồng Giêsu, vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã viết: “những người phụ nữ yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn rất nhiều so với đàn ông” (Tự Thuật, Bản Chép Tay A, VI). Ở đây tại Georgia này có rất nhiều các bà và các mẹ là những người không mỏi mệt để bảo vệ và thông truyền đức tin vốn được gieo vào trong mảnh đất này của Thánh Nino; và họ mang lại nguồn nước trong sạch của sự an ủi của Thiên Chúa cho biết bao nhiêu hoàn cảnh bi đát và mâu thuẫn.

Subscribe to Bài Giảng