Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ cho các Tín Hữu Đã Qua Đời tại Nghĩa Trang Laurentino, 02/11/2018 (Daniel Ibanez/CNA)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Cầu Hồn 2018

Phụng vụ hôm nay rất thực tế, rất cụ thể. Đó là một phần của ba chiều kích của đời sống, những chiều kích mà ngay cả trẻ em cũng hiểu: quá khứ, tương lai, hiện tại.

Ngày hôm nay là ngày tưởng nhớ về quá khứ, một ngày tưởng nhớ đến những người đã bước đi trước chúng ta, cũng là những người đồng hành với chúng ta, mang lại cho chúng ta sự sống. Tưởng nhớ, tưởng nhớ. Ký ức là điều tạo nên một dân mạnh mẽ vì nó cảm thấy bén rễ nơi một hành trình, bén rễ vào trong một lịch sử, bén rễ vào một dân. Ký ức giúp cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không đơn độc, chúng ta là một dân: một dân có lịch sử, dân đã đi qua, dân có sự sống. Ký ức về những người đã cùng chung hành trình với chúng ta, và tôi ở đây [chỉ ra các ngôi mộ xung quanh]. Thật không dễ gì để tưởng nhớ. Nhiều lần, chúng ta vật lộn để trở về với tư tưởng của điều đã xảy ra trong đời tôi, trong gia đình tôi, nơi người dân của tôi…Nhưng hôm nay là một ngày của ký ức, ký ức dẫn chúng ta đến các cội rễ: cội rễ của tôi, cội rễ của dân tôi.

Và hôm nay cũng là một ngày của niềm hy vọng: bài đọc thứ hai giúp cho chúng ta thấy điều đang đợi chờ chúng ta. Một trời mới, một đất mới và một thành thánh Jerusalem mới. Thật tuyệt vời là hình ảnh mà Kinh Thánh sử dụng để giúp chúng ta hiểu về điều đang đợi chờ chúng ta: “Tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang” (x. Kh 21:2). Vẻ đẹp đợi chờ chúng ta…Ký ức và niềm hy vọng, hy vọng gặp gỡ, hy vọng đạt tới nơi có Tình Yêu tạo thành chúng ta, nơi có Tình Yêu đợi chờ chúng ta: tình yêu của Chúa Cha.

Và giữa ký ức và niềm hy vọng, có một chiều kích thứ ba, chiều kích về con đường mà chúng ta phải thực hiện và con đường chúng ta phải đi. Và làm cách nào để thực hiện một con đường mà không có những lầm lạc? Đâu là những ánh sáng giúp tôi không phạm một sai lầm? Đâu là “bản điều hướng” mà chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, để không phạm những sai lầm? Đó là Bát Phúc mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Tin Mừng. Những Mối Phúc này – hiền lành, tinh thần nghèo khó, công lý, lòng thương xót, tâm hồn trong sạch – là những ánh sáng đồng hành với chúng ta để không phạm một sai lầm: đây là hiện tại của chúng ta.

Tại nghĩa trang này có ba chiều kích của cuộc sống: ký ức, chúng ta có thể thấy nó ở đó [chỉ ra các ngôi mộ]; niềm hy vọng, chúng ta sẽ cử hành ngay bây giờ trong niềm tin, không phải trong cái nhìn; và những ánh sáng soi dẫn cho chúng ta trên hành trình của chúng ta để chúng ta không phạm một sai lầm, chúng ta đã nghe những điều đó trong Tin Mừng: Chúng là Tám Mối Phúc.

Ngày hôm nay chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban ban cho chúng ta ân sủng để không đánh mất ký ức của chúng ta, không bao giờ che giấu ký ức của chúng ta – ký ức về một người, ký ức gia đình, ký ức về một dân –; và xin rằng Ngài ban cho chúng ta ân sủng để hy vọng, vì hy vọng là một quà tặng từ Ngài: để biết hy vọng, nhìn vào chân trời, chứ không khép kín trước một bức tường. Luôn nhìn vào chân trời và niềm hy vọng. Và ban cho chúng ta ân sủng để hiểu đâu là những ánh sáng sẽ đồng hành với chúng ta trên con đường để không phạm những sai lầm, và để đi đến nơi mà những ánh sáng này đang đợi chờ chúng ta với quá nhiều tình yêu.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)