Skip to main content
Các tiến chức linh mục trước bàn thờ trong Thánh Lễ tại Công Viên Suhrawardy Udyan, Dhaka, Bangladesh, 01/12/2017 (AP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Phong Chức Linh Mục Tại Công Viên Suhrawardy Udyan, Dhaka, Bangladesh

Anh chị em thân mến, vì những người con này của chúng ta, những người là thân hữu và bạn hữu của các bạn giờ đây được tiến lên Chức linh mục, suy xét một cách kĩ càng bản chất của phẩm trật này trong Giáo Hội mà họ sẽ được nâng lên. Đúng thật là Thiên Chúa đã làm cho toàn bộ dân thánh của Ngài trở thành một linh mục trung tín ở nơi Đức Kitô. Tuy nhiên, chính bản thân Vị Linh Mục tối cao, Đức Giêsu Kitô, đã chọn một số môn đệ nhất định để thực thi cách công khai nhân danh Ngài, và thay mặt toàn thể nhân loại, một thừa tác linh mục trong Giáo Hội. Vì Đức Kitô đã được Chúa Cha sai đi và tới lượt Ngài, đã sai các Tông Đồ đi vào trong thế giới, để qua các vị và những người kế nhiệm các vị, các Giám Mục, mà Ngài có thể tiếp tục thi hành sứ vụ của Ngài là Thầy, Linh Mục và Mục Tử. Thực vậy, các linh mục được thiết lập trở thành những người cộng sự của Phẩm Trật Giám Mục, mà qua các Giám Mục họ tham gia vào chức vụ linh mục thừa tác và qua các Giám Mục họ được mời gọi để phục vụ dân Thiên Chúa.

Sau khi suy xét trưởng thành, những người anh em này của chúng ta, giờ đây được thụ phong linh mục theo Phẩm Trật thừa tác, để phục vụ Đức Kitô là Thầy, Linh Mục, và Mục Tử, mà qua sứ vụ của Ngài là mình Ngài, nghĩa là Giáo Hội được xây dựng và phát triển thành dân Thiên Chúa, một đền thánh.

Trong khi được rập khuôn theo Đức Kitô Vị Thượng Tế muôn đời và dự phần vào thiên chức linh mục của các Giám Mục, những người này sẽ được thánh hiến để trở thành những linh mục thực sự của Giao Ước Mới, để rao giảng Tin Mừng, để chăm sóc dân Thiên Chúa, và để cử hành Phụng Vụ thánh, đặc biệt là hy tế của Chúa.

Giờ đây, các con thân mến, các con sẽ được nâng lên Hàng Linh Mục. Về phía các con, các con sẽ thi hành nhiệm vụ thánh về việc giảng dạy nhân danh Đức Kitô là Thầy. Ban phát cho hết mọi người lời của Thiên Chúa mà các con đã lãnh nhận bằng niềm vui. Suy niệm về lề luật của Chúa, thấy rằng các con tin điều các con đọc, rằng các con giảng điều các con tin, và rằng các con thực hành điều các con dạy.

Bằng cách này, hãy để cho điều các con dạy trở thành nguồn dinh dưỡng cho dân Thiên Chúa. Hãy để cho sự thánh thiện của đời sống các con trở thành hương hoa thơm ngát cho người tín hữu của Đức Kitô, để qua lời nói và gương sáng mà các con xây dựng ngôi nhà vốn là Giáo Hội của Thiên Chúa.

Cũng thế, các con sẽ thi hành thừa tác thánh hóa trong Đức Kitô. Vì qua sứ vụ thừa tác của các con thì hy tế thiêng liêng của người tín hữu sẽ được làm cho thành toàn, được hiệp nhất với hy tế của Đức Kitô, vốn sẽ được dâng lên qua đôi bàn tay của các con theo một cách thế không đổ máu trên bàn thờ, trong sự hiệp nhất với người tín hữu, trong khi cử hành các bí tích. Do đó, hãy hiểu điều các con làm và noi theo điều mà các con cử hành. Là những người cử hành mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa, hãy nỗ lực chết đi bất cứ thứ gì trong chi thể các con là tội lỗi và bước đi trong sự mới mẻ của cuộc sống.

Hãy nhớ, khi các con qui tụ người khác thành dân Thiên Chúa qua Phép Rửa, và khi các con tha thứ tội lỗi nhân danh Đức Kitô và Giáo Hội trong bí tích Hòa Giải; khi các con an ủi người đau bệnh với dầu thánh và cử hành các nghi thức thánh, khi các con dâng lời cầu nguyện ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa qua nhưng thời khắc trong ngày, thì không chỉ cho dân Thiên Chúa mà cho cả thế giới – hãy nhớ rằng việc các con được chọn ra từ giữa người dân và được bổ nhiệm vì những điều này vốn thuộc về Thiên Chúa. Do đó, hãy thi hành tác vụ của Đức Kitô Linh Mục bằng niềm vui liên lỉ và tình yêu xứng đáng, tham dự không phải theo những mối bận tâm của các con mà những tâm tình của Đức Kitô Giêsu.

Sau cùng, các con thân mến, trong khi thi hành về phần mình sứ vụ của Đức Kitô, là Đầu và Mục Tử, trong khi hiệp nhất với Giám Mục và vâng phục Ngài, hãy nỗ lực để đưa người tín hữu vào trong một gia đình, để các con có thể dẫn họ đến với Thiên Chúa là Cha qua Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn giữ trước mắt các con gương của Vị Mục Tử Nhân Lành Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ, và Đấng đã đến để tìm kiếm và cứu những gì đã mất.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)