Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang rửa tội cho các em bé tại Nguyện Đường Sistine, 07/01/2018 (OSS_ROM)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Rửa Tội Cho Các Em Bé

Các bạn đã đem con cái của các bạn đến để lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy. Đây là bước đầu tiên trong nhiệm vụ mà các bạn phải chu toàn: nhiệm vụ thông truyền Đức Tin. Nhưng chúng ta cần có Chúa Thánh Thần để thông truyền Đức Tin, chúng ta không thể tự mình làm điều đó được. Thông truyền Đức Tin là một ân sủng xuất phát từ Chúa Thánh Thần và đây là lý do vì sao mà các bạn đem con cái mình đến đây để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, lạnh nhận Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – Đấng ngự trị trong tâm hồn chúng.

Đó là điều duy nhất mà tôi muốn nói với các bạn, một điều tùy thuộc vào các bạn: sự thông truyền Đức Tin chỉ có thể được thực hiện theo phương ngữ, theo ngôn ngữ của gia đình, phương ngữ hay ngôn ngữ được cha mẹ, ông bà sử dụng. Các giáo lý viên sẽ đến sau và sẽ phát triển sự thông truyền Đức Tin này, với những ý tưởng và những giải thích.

Nhưng đừng quên điều này: nếu phương ngữ thiếu, thì tại nhà các bạn không nói ngôn ngữ của tình yêu giữa cha mẹ, thì sự thông truyền Đức Tin sẽ không quá dễ dàng, việc đó không thể được thực hiện. Đừng quên. Nhiệm vụ của các bạn là thông truyền Đức Tin nhưng hãy thực hiện bằng ngôn ngữ của tình yêu của gia đình bạn, ngôn ngữ của Gia Đình.

Trẻ con cũng có ngôn ngữ riêng của chúng, và điều đó làm cho chúng ta cảm thấy tốt lành! Giờ đây tất cả chúng đều im nhưng nếu chỉ một bé lên tiếng, thì cả một dàn đồng ca sẽ trổi theo! Ngôn ngữ của trẻ nhỏ! Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên giống như chúng. Chúng ta phải không được quên ngôn ngữ này của trẻ em, giao tiếp giống như chúng giao tiếp. Đó là một kiểu ngôn ngữ mà Chúa Giêsu trân trọng, trong việc cầu nguyện của các bạn, hãy đơn sơ giống như chúng: nói với Chúa Giêsu điều gì mà tâm hồn bạn giống như trẻ thơ. Hôm nay chúng đang nói điều đó bằng những giọt nước mắt, nhưng, đúng, hãy như chúng. Ngôn ngữ của cha mẹ phải là tình yêu mà qua đó ngôn ngữ ấy thông truyền Đức Tin, và ngôn ngữ của trẻ em phải là lãnh nhận Đức Tin ấy từ cha mẹ và phát triển trong Đức Tin.

Giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục bằng nghi thức và nếu các cháu bắt đầu buổi hòa nhạc (bằng việc khóc), thì đó là bởi vì chúng cảm thấy không dễ chịu hoặc vì chúng quá nóng hoặc cảm thấy đói. Nếu chúng đói, hãy cho chúng ăn. Đừng sợ. Hãy tiếp tục và cho chúng ăn. Đây cũng là ngôn ngữ của tình yêu.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)