Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu 19/10/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bằng việc ra đi chúng ta tìm thấy gia tài đã hứa

Trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (19/10) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về cả Bài Đọc Thứ Nhất và Bài Tin Mừng trong ngày. Ngài đã làm tương phản “men” Pha-ri-sêu với men của Thần Khí vốn dẫn đến việc đón nhận “gia tài” mà Chúa để lại cho mọi người.

Men giả hình

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả men của những người Pha-ri-sêu là men giả hình vốn giúp cho sự qui ngã phát triển. Men này áp dụng cho những người chỉ nghĩ đến hình thức, Ngài nói. Khi họ gặp ai đó gặp khó khăn dọc đường họ đi, họ sẽ ngoẳn mặt đi. “Chúa Giêsu nói là men này rất nguy hiểm” vì nó không có tương lai, Đức Giáo Hoàng nói.

Men của Chúa Thánh Thần

Một loại men khác, vốn có hiệu năng ngược lại, đó là men của Chúa Thánh Thần. Nói về Bài Đọc Thứ Nhất theo Thư Gửi Tín Hữu Êphêsô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng men của Thần Khí được trao cho những người đã được “đóng ấn bởi Thần Khí”. Thần Khí, Đức Giáo Hoàng nói, là lời hứa gia tài trong khi người Kitô Hữu đợi chờ “ơn cứu chuộc hoàn toàn”. Chính Chúa Giêsu muốn các Kitô Hữu “liên tục đi trên hành trình với men của Chúa Thánh Thần” hướng về chân trời, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.  Vì các Kitô Hữu thủ đắc lời hứa về gia tài, nên họ thường ra đi đến với những người đang gặp khó khăn, người đau khổ, người sa ngã, trong niềm hy vọng “tìm thấy gia tài”.

Sự sống trong Thần Khí

Với men của Chúa Thánh Thần, người Kitô Hữu có thể đối diện với những khó khăn gặp thấy trên hành trình, “ngay cả tất cả tội lỗi của họ, nhưng luôn với niềm hy vọng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Những người giả hình đã lãng quen vui có nghĩa là gì”. Và Ngài kết thúc, “có niềm vui trong tâm hồn của những người thủ đắc men của Chúa Thánh Thần, ngay cả khi họ đối diện với các vấn đề và những gian khó”.

Joseph C. Pham (Vatican News)