Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 23/05/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bí Tích Thêm Sức Phần 1

Bài Giáo Lý về Bí Tích Thêm Sức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, Thứ Tư 23/05/2018 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Sau các bài giáo lý về Phép Rửa, những ngày này sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mời gọi chúng ta suy tư về chứng tá mà Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi người đã chịu phép rửa, đặt đời sống của họ vào sự chuyển động, mở đời sống ấy ra cho thiện ích của người khác. Chúa Giêsu đã trao phó sứ mạng lớn lao cho các môn đệ của Ngài: “Anh em là muối cho đời; anh em là ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5:13-16). Đó là những hình ảnh khiến chúng ta nghĩ về hành vi của chúng ta, vì sự thiếu hay thái quá về muối sẽ làm cho thực phẩm trở nên khó chịu, cũng như việc thiếu hay thái quá về ánh sáng sẽ ngăn cản việc nhìn của chúng ta. Người có thể thật sự làm cho chúng ta trở thành muối mang lại hương vị và ngăn chặn khỏi hư hỏng, và ánh sáng soi sáng cho thế giới chỉ có thể là Thần Khí của Đức Kitô! Và đây là quà tặng mà chúng ta nhận lãnh trong Bí Tích Thêm Sức hay Cresima, mà tôi muốn dừng lại ở đây và suy tư cùng các bạn. Bí tích này được gọi là “Thêm Sức” vì nó xác nhận Phép Rửa và củng cố ân sủng của Phép Rửa (x. Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, 1289); cũng như “Cresima” từ sự thật là chúng ta nhận lãnh Thần Khí qua việc xức bằng “dầu” – dầu trộn với hương thơm được Vị Giám Mục thánh hiến, thuật ngữ dùng để chỉ về “Đức Kitô”, Đấng Được Xức Dầu của Chúa Thánh Thần.

Bước đầu tiên là được tái sinh vào đời sống thánh trong Phép Rửa; do đó người ta phải hành xử như là con cái của Thiên Chúa, nghĩa là, rập khuôn theo Đức Kitô, Đấng hoạt động trong Hội Thánh, để cho bản thân được liên hệ vào sứ mạng của Ngài trong thế giới. Việc xức dầu của Chúa Thánh Thần mang lại vì điều này: “không có sức mạnh của Ngài, thì trong con người chẳng có gì” (x. Hiệu Quả Của Hiện Xuống). Chúng ta chẳng thể làm gì mà không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần: chính Thần Khí mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiến bước; cũng như toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu được thúc đẩy bởi Thần Khí, thì đời sống của Giáo Hội cũng thế và của mọi thành phần của Giáo Hội dưới sự hướng dẫn của cùng một Thần Khí. Được Đức Trinh Nữ cưu mang, bởi Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu sau đó thực hiện sứ mạng của Ngài, trồi lên khỏi nước của Sông Jordan. Ngài được Thần Khí thánh hiến, Đấng ngự xuống và vẫn ở trên Ngài (x. Mc 1:10; Ga 1:32). Ngài tuyên bố cách rõ ràng trong hội đường Nazareth: thật tuyệt vời là cách mà Chúa Giêsu giới thiệu chính Ngài, ‘thẻ căn cước của Chúa Giêsu tại hội đường Nazareth là tuyệt vời biết bao! Chúng ta hãy để cho bản thân chúng ta lắng nghe cách mà Ngài thực hiện việc giới thiệu này: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4:18). Chúa Giêsu tự giới thiệu về Ngài tại hội đường ở làng của Ngài là Đấng được xức dầu, Ngài đã được Thần Khí xức dầu. Chúa Giêsu đầy tràn Chúa Thánh Thần và là nguồn mạch của Thần Khí được Chúa Cha hứa (x. Ga 15:26; Lc 24:49; Cv 1:8; 2:23). Trong thực tế, vào đêm Phục Sinh Đấng Phục Sinh đã thổi hơi trên các môn đệ của Ngài khi nói với họ: “Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần” (Ga 20:22); và vào ngày Hiện Xuống sức mạnh của Thần Khí ngự xuống trên các Tông Đồ theo một cách ngoại thường (x. Cv 2:1-4), như chúng ta biết.

“Hơi thở” của Đức Kitô lấp đầy buồng phổi của Giáo Hội bằng sự sống; và thực ra là miệng của các môn đệ, “đầy tràn Thần Khí”, mở ra loan báo hết mọi kì công của Thiên Chúa (x. Cv 2:1-11).

Lễ Hiện Xuống – mà chúng ta cử hành vào Chúa Nhật vừa qua – đối với Giáo Hội nói lên việc xức dầu của Thần Khí nghĩa là gì, được nhận lãnh tại Sông Jordan, đã cho Đức Kitô, nghĩa là, động lực truyền giáo để tiêu hao đời sống của một người vì sự thánh hóa con người, làm vinh quang Thiên Chúa. Nếu Thần Khí hoạt động nơi mọi Bí Tích, thì Ngài làm thế theo một cách đặc biệt trong Bí Tích Thêm Sức mà “người tín hữu nhận lãnh như là Quà Tặng của Chúa Thánh Thần” (Phaolô VI, Hiến Chế Divinae Consortium Naturae). Và trong thời khắc thực hiện việc xức dầu, Vị Giám Mục đọc lời này: “Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần được ban tặng cho con như một ơn ban”: Chúa Thánh Thần là quà tặng lớn lao của Thiên Chúa. Và tất cả chúng ta đều có Thần Khí ở trong mình. Thần Khí ở trong tâm hồn chúng ta, nơi linh hồn chúng ta. Và Thần Khí hướng dẫn chúng ta trong đời sống để chúng ta trở thành muối và ánh sáng thật cho con người.

Nếu trong Phép Rửa chính Chúa Thánh Thần nhận chìm chúng ta vào Đức Kitô, thì trong Phép Thêm Sức chính Đức Kitô lấp đầy chúng ta bằng Thần Khí của Ngài, thánh hiến chúng ta trở thánh những chứng nhân cho Ngài, những người dự phần vào cùng một nguyên lý sống và truyền giáo, theo kế hoạch nhiệm mầu của Chúa Cha. Việc làm chứng được thực hiện bởi Phép Thêm Sức thể hiện sự tiếp nhận Thần Khí và ngoan ngoãn với động lực sáng tạo của Ngài. Tôi tự hỏi: việc chúng ta nhận Quà Tặng của Thần Khí được nhìn nhận cách nào? <Việc đó được nhìn nhận> nếu chúng ta thực thi những công việc của Thần Khí, nếu chúng ta thốt lên những lời mà Thần Khí dạy (x. 1 Cr 2:13). Chứng ta Kitô Giáo hệ tại ở việc thực hiện duy nhất và tất cả mọi điều mà Thần Khí của Đức Kitô mời gọi chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh để thực thi việc ấy.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)