Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba 11/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Các Giám Mục phải cầu nguyện để vượt thằng "Kẻ Đại Tố Cáo"

Trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Ba (11/09), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói dường như “Kẻ Đại Tố Cáo” đang tấn công hàng giám mục của Giáo Hội Công Giáo để tạo sự bê bối.

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi các giám mục hãy nhớ ba điều trong những lúc rắc rối này: sức mạnh của các vị hệ tại ở việc là con người cầu nguyện; các vị nên khiêm nhường để nhớ các vị được Thiên Chúa tuyển chọn; và các vị cần phải gần gũi với người dân.

Ngài đã suy tư về bài Tin Mừng trong ngày (Lc 6:12-19), đoạn Chúa Giêsu dành suốt đêm để cầu nguyện trước khi tuyển chọn Nhóm Mười Hai, là những người mà Đức Giáo Hoàng gọi là “các giám mục tiên khởi”.

Con người của cầu nguyện

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói các giám mục trước hết phải là con người của cầu nguyện. Cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, “là một nguồn an ủi của hàng giám mục trong những thời khắc khó khăn”, vì các vị biết rằng “Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi và cho tất cả mọi giám mục”.

Đức Giáo Hoàng nói điều này sẽ mang lại niềm an ủi và sức mạnh cho các giám mục là các vị được mời gọi để cầu nguyện cho chính mình và cho dân Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, đây là nhiệm vụ đầu tiên của giám mục.

Khiêm nhường được Thiên Chúa chọn

Kế đến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi các giám mục hãy khiêm nhường, vì các vị được Thiên Chúa tuyển chọn.

Vị giám mục yêu mến Chúa Giêsu thì không nỗ lực để leo thang, xúc tiến ơn gọi của mình như thể đó là một nhiệm vụ thuần túy hay tìm kiếm một sự thay thế tốt hơn hay thăng tiến tốt hơn. Không. Một giám mục cảm thấy được chọn, và có sự chắc chắn về việc được chọn. Điều này thúc đẩy vị giám mục nói với Chúa: ‘Ngài đã chọn con, một chút quan trọng, một tội nhân’. Vị giám mục khiêm nhường, vì vị ấy cảm thấy được chọn và cảm nhận được cái nhìn của Chúa Giêsu trên toàn bộ sự hiện hữu của vị ấy. Điều này mang lại cho vị ấy sức mạnh”.

Gần gũi với người dân

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói các vị giám mục được mời gọi để trở nên gần gũi với người dân của Thiên Chúa, chứ không phải nhốt vào trong một tháp ngà.

Vị giám mục không thể ở xa người dân; vị ấy không thể có những thái độ đẩy xa chính vị ấy ra khỏi người dân...Vị ấy không cố gắng tìm cách trú ngụ với giới quyền lực hay nhóm ưu tuyển. Không. ‘Những người ưu tuyển’ sẽ phê bình vị giám mục, trong khi người dân có thái độ yêu thương đối với vị giám mục. Đây hầu như là một sự thể hiện đặc biệt xác nhận cho vị giám mục trong ơn gọi của mình.

Kẻ Đại Tố Cáo đang tìm cách gây cớ vấp phạm

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói các giám mục cần ba thái độ này khi đối diện với sự bê bối đang được tăng tốc bởi “Kẻ Đại Tố Cáo”.

Vào lúc này, dường như là “Kẻ Đại Tố Cáo” đã được cởi xích và đang tấn công hàng giám mục. Đúng thật, tất cả chúng ta là tội nhân, chúng ta các giám mục. Nó đang cố gắng làm lộ các tội lỗi, vì thế các tội trở nên rõ ràng để làm cớ vấp phạm cho người dân. “Kẻ Đại Tố Cáo”, như chính nó đã nói với Thiên Chúa trong chương đầu của Sách Gióp, ‘đi khắp thế gian để tìm kiếm người để tố cáo’. Sức mạnh của vị giám mục chống lại “Kẻ Đại Tố Cáo” là cầu nguyện, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và của chính vị giám mục, và sự khiêm nhường vì được chọn và gần gũi với người dân Thiên Chúa, mà không tìm kiếm một đời sống quý tộc vốn gỡ bỏ lệnh bài này. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các giám mục của chúng ta: cho tôi, cho những người đang ở đây, và cho hết mọi giám mục trên thế giới.

Joseph C. Pham (Vatican News)