Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Các Kitô Hữu giả hình sống như những người dân ngoại

Chúng ta là những người được sinh ra trong một xã hội Kitô Giáo đang có nguy cơ sống đời sống Kitô Giáo của mình như “một kiểu thói quen xã hội” theo một tính cách thuần túy hình thức, với “sự giả hình của người công chính”, những người sợ cho phép bản thân mình yêu thương. Và khi Thánh Lễ kết thúc, chúng ta để lại Chúa Giêsu trong Nhà Thờ; Ngài đến với chúng ta khi chúng ta trở về nhà, hay trong đời sống hằng ngày. Khốn cho chúng ta! Khi chúng ta thực hiện điều này thì chúng ta đang loại bỏ Chúa Giêsu ra khỏi trái tim: “Chúng ta là các Kitô Hữu, nhưng chúng ta lại sống như những người dân ngoại”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về bài Tin Mừng trong ngày, theo Thánh Luca, mà trong đó Chúa Giêsu quở trách người dân Bethsaida, Chorazin, và Capernaum, là những người từ chối tin vào Ngài bất luận đã chứng kiến các phép lạ Ngài đã thực hiện. Trong bài giảng tại Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (05/10) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả chúng ta hãy thực hiện việc xét lương tâm.

Chúa Giêsu khóc than những người không thể yêu thương

Chúa Giêsu buồn khi bị khước từ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, trong khi các thành phố dân ngoại giống như Tyre và Sidon, khi thấy các phép lạ của Ngài, “chắc chắn lẽ ra đã tin”. Và Ngài than khóc, “vì những người này không có khả năng yêu thương” mặc dù “Ngài khao khát chạm đến tâm hồn của hết mọi người mà Ngài gặp gỡ, với một thông điệp vốn không phải là một thông điệp mang tính độc tài, mà là một thông điệp của tình yêu”.

Sinh ra là Kitô Hữu, nhưng chúng ta đã lãng quên Chúa Giêsu

Chúng ta, mỗi người chúng ta, có thể đặt bản thân mình vào trong vị thế của những người cư dân của ba thành phố này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Tôi, là người đã nhận lãnh quá nhiều từ Chúa, là người được sinh ra trong một xã hội Kitô Giáo, là người đã biết Chúa Giêsu. Mặt khác, “chúng ta nghĩ về tin tức của người khác, những người, ngay khi họ nghe sự loan báo của Chúa Giêsu, đã hoán cải và đã đi theo Ngài”. Nhưng chúng ta đã trở nên quen với điều này:

Và thái độ này thật nguy hại cho chúng ta, vì nó sẽ làm giảm Tin Mừng xuống thành một sự thật mang tầm xã hội hay luận lý xã hội, thay vì là một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với tôi, Ngài nói với các bạn, Ngài nói với mỗi người chúng ta. Việc rao giảng của Chúa Giêsu có nghĩa là dành cho mỗi người chúng ta. Làm thế nào mà những người dân ngoại này, ngay khi họ đã nghe việc rao giảng của Chúa Giêsu, lại đi với Ngài; và tôi là người đã sinh ra ở đây, trong một xã hội Kitô Giáo, đã trở nên quen thuộc với điều này, và Kitô Giáo đã trở thành một kiểu thói quen xã hội, một tấm áo mà tôi mặc vào và rồi lại quẳng sang một bên? Và Chúa Giêsu than khóc về mỗi người chúng ta khi chúng ta sống đời Kitô Giáo của chúng ta một cách hình thức, không thật sự.

Tình trạng đạo đức giả của người công chính, và nỗi sợ của việc để cho bản thân mình yêu thương

Nếu chúng ta thực hiện điều này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, thì chúng ta giả hình một chút, với “sự giả hình của người công chính”:

Có một sự giả hình của những tội nhân, nhưng sự giả hình của người công chính là sự sợ hãi yêu mến Chúa Giêsu, sợ để cho bản thân mình yêu thương. Và trong thực tế, khi chúng ta thực hiện điều này, thì chúng ta nỗ lực kiểm soát mối quan hệ với Chúa Giêsu. [Chúng ta nói với Ngài] “Vâng, con đi Lễ, nhưng sau Lễ thì Ngài ở lại trong Nhà Thờ sau khi con về nhà”. Và Chúa Giêsu không về nhà với chúng ta, không đi vào trong gia đình của chúng ta, đi vào trong việc giáo dục con trẻ, trong nhà trường của chúng ta, vào trong khu phố của chúng ta.

Chúng ta giả vờ có Chúa Giêsu, nhưng lại gạt Ngài sang một bên

Và vì thế Chúa Giêsu vẫn ở lại trong Nhà Thờ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “hoặc ở trên thánh giá hay trên tấm hình thánh”:

Ngày hôm nay có thể là một ngày đối với chúng ta để xét lại lương tâm, với lời điệp khúc này của Chúa Giêsu: “Khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi”, vì Ta đã cho các ngươi quá nhiều, chính Ta đã tha thứ cho các ngươi, Ta đã chọn các ngươi để trở thánh Kitô Hữu, và ngươi thích một đời sống một nửa, một đời sống hời hợt: Một chút Kitô Giáo và nước thánh, nhưng chẳng gì hơn nữa”. Khi kiểu giả hình Kitô Giáo này được sống, điều chúng ta mang lấy kết cục khi thực hiện là loại bỏ Chúa Giêsu từ trong tim. Chúng ta giả vờ có Ngài, nhưng chúng ta đã loại bỏ Ngài. “Chúng ta là những Kitô Hữu”, [chúng ta nói]. “Chúng ta tự hào là các Kitô Hữu”. Nhưng chúng ta sống như những người dân ngoại.

Chúng ta đã được tha thứ quá nhiều, nhưng lại vô ơn

Mỗi người chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, cần phải tự hỏi lại bản thân: “Tôi có phải là một người dân Corozain? Tôi có phải là người Bethsaiđa? Tôi có phải là người Capernaum?” Và, Đức Giáo Hoàng nói, nếu Chúa Giêsu than khóc, thì chúng ta phải xin ân sủng để khóc cùng Ngài, với lời cầu nguyện này: “Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con quá nhiều. Tâm hồn con quá chai đá đến nỗi nó không để cho Chúa đi vào. Con đã phạm tội qua việc vô ơn, con vô ơn”. Và do đó, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần mở hết các cánh cửa tâm hồn chúng ta ra, để Chúa Giêsu có thể đi vào, đẻ chúng ta không chỉ nghe Chúa Giêsu” mà còn thật sự nghe thông điệp cứu độ của Ngài và “tạ ơn vì mọi điều tốt lành mà Ngài đã thực hiện với chúng ta”.

Joseph C. Pham (Vatican News)