Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chớ Gì Sự Hiệp Nhất Thật Sự Là Mục Tiêu Của Chúng Ta

Bài đọc thứ nhất từ Sách Tông Đồ Công Vụ 23:6-11 và Tin Mừng Theo Thánh Gioan 17:20-26 cho thấy hai phong cách của sự hiệp nhất, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng Lễ sáng Thứ Năm (17/05) của Ngài tại Nguyện Đường Santa Marta.

Sự hiệp nhất giả tạo gây chia rẽ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thấy sự hiệp nhất giả làm cho những kẻ tố cáo Phaolô xúm lại với nhau. Đó là sự hiệp nhất giả vì nó dẫn đến sự chia rẽ, Ngài nói. Những người Sa-đốc và Pha-ri-sêu lúc đầu hiệp nhất trong sự tố cáo của họ đối với Phaolô. Nhưng Phaolô đặt ra “một tảng đá gây cho họ chia rẽ”, nhận thấy rằng Ngài đang ở trong phiên tòa vì “niềm hy vọng của Ngài vào sự phục sinh của người chết”.

Trong trường hợp này, như bài Chúa Nhật Lễ Lá, một dân đã bị biến thành một đám hỗn độn vô danh. Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi đây là

Sự khai thác người dân vốn là sự coi thường người dân vì việc đó biến họ thành một đám hổ lốn vô danh. Đó là một yếu tố vốn thường tự lặp lại. Chúng ta hãy nghĩ về điều này. Trong Chúa Nhật Lễ Lá mọi người tuyên xưng Ngài: ‘Chúc tụng Ngài, Đấng ngự đến nhân danh Chúa’. Ngày thứ Sáu sau đó, cũng dân ấy lại hét lên ‘Đóng đinh nó’. Điều gì đã xảy ra? Họ đã tự tẩy não họ, và họ thay đổi mọi sự. Họ trở thành một đám hổ lốn vô danh vốn hủy diệt.

Đây là một sự năng động bên dưới bất cứ một kết án nào, một thảm họa, hay một sự làm ô danh nào. Ngay cả ở cấp giáo xứ, Đức Giáo Hoàng nói rằng:

Khi hai hay ba người bắt đầu phê bình nhau và bắt đầu nói sau lưng người khác...Họ tạo nên một sự hiệp nhất giả để lên án. Họ cảm thấy an toàn và lên án. Họ lên án về mặt tâm lý, rồi họ hành động; rồi họ mang lấy kết cục là tố cáo lẫn nhau vì họ bị chia rẽ. Theo cách nói xấu này là một hành vi vốn mang tính hủy diệt vì nó hủy diệt con người, nó hủy diệt thanh danh của họ.

Sự hiệp nhất thật sự

“Chúng ta hãy nghĩ về sự cao cả của ơn gọi mà chúng ta được mời gọi: để nên một với Chúa Giêsu, và Chúa Cha”, Đức Giáo Hoàng kết thúc. Đó phải là mục tiêu của chúng ta:

Những người nam nữ đang hiệp nhất và những người luôn tìm kiếm tiến bộ trên con đường của sự hiệp nhất – không phải là một sự hiệp nhất giả, vốn không có nền tảng, vốn chỉ phục vụ cho việc tiến lên và lên án con người, và cổ võ cho những lợi iwch vốn không phải là của chúng ta: những lợi ích của thái tử thế gian này, vốn là sự hủy diệt. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để bước đi luôn mãi trên hành trình của sự hiệp nhất đích thực.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)