Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba 18/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu là biểu tượng của vị mục tử hiền lành và thương cảm

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (Lc 7:11-17) trong bài giảng Lễ sáng Thứ Ba (18/09) tại Nguyện Đường Santa Marta, đoạn nhắc lại việc phục sinh một người con trai của bà góa thành Nain. Chúa Giêsu giời thiệu Ngài, biểu tượng của một mục tử, mà thẩm quyền của Ngài xuất phát từ lòng thương cảm được thể hiện nơi sự hiền lành, sự dịu dàng, và sự gần gũi với người dân. Đức Giáo Hoàng đã khích lệ các mục tử hãy noi theo Chúa Giêsu trong việc gần gũi với người dân, chứ không phải gần gũi với những người quyền lực hay những kiểu người ý thức hệ, mà Ngài nói, “làm độc hại linh hồn”.

Nguồn thẩm quyền của Chúa Giêsu

Điều mang lại Chúa Giêsu thẩm quyền, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, là việc “Ngài dành hầu hết thời gian của Ngài trên đường phố”, chạm vào, ôm lấy, lắng nghe và nhìn vào đôi mắt người dân. “Ngài gần họ”, Đức Giáo Hoàng nói. “Đây là điều mang lại thẩm quyền cho Ngài”.

Chúa Giêsu hiền lành

Chúa Giêsu dạy cùng một điều mà nhiều người khác đã dạy, Đức Giáo Hoàng tiếp tục. chính cách Ngài dạy lại có sự khác biệt. Chúa Giêsu “hiền lành, không gào lên. Ngài không trừng phạt người dân”. Ngài không bao giờ khoe khoang sự thật là Ngài là Đấng Messiah hay một Ngôn Sứ. “Trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu không ở cùng với người dân, thì Ngài ở cùng với Chúa Cha cầu nguyện”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Sự hiền lành của Ngài đối với Chúa Cha được thể hiện khi Ngài “thăm nhà Cha đã trở thành một trung tâm mua sắm...” Ngài nổi giận và xua đuổi mọi người ra, Đức Giáo Hoàng nói. “Ngài làm điều này vì Ngài yêu Chúa Cha, vì Ngài khiêm nhường trước Chúa Cha”.

Chúa Giêsu cảm thấy một lòng thương cảm dịu dàng

Chúa Giêsu đã bị chinh phục bởi lòng thương cảm dành cho bà góa. Chúa Giêsu “nghĩ bằng con tim”, vốn không tách ra khỏi cái đầu của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Do đó, Chúa Giêsu dịu dàng chạm vào bà và nói với bà, “Đừng khóc”. “Đây là biểu tượng của người mục tử”. Người mục tử “cần phải có quyền lực và thẩm quyền mà Chúa Giêsu có, sự khiêm nhường ấy, sự hiền lành ấy, sự gần gũi ấy, khả năng để thương cảm và dịu dàng”, Đức Giáo Hoàng nói.

Sự thinh lặng và cầu nguyện: tiếng nói cuối cùng

Đức Giáo Hoàng nói rằng cũng chính người dân là những người hét lên “đóng đinh nó”. Do đó, Chúa Giêsu vẫn thinh lặng cách đầy thương cảm vì “người dân đã bị cám dỗ bởi người quyền thế”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích. Sự đáp trả của Ngài là sự thinh lặng và cầu nguyện. Ở đây vị mục tử chọn thinh lặng khi “Kẻ Đại Tố Cáo” tố cáo Ngài “qua quá nhiều người”. Chúa Giêsu “chịu đau khổ, hiến mạng sống Ngài, và cầu nguyện”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Lời cầu nguyện ấy đã thậm chí đưa Ngài lên Thập Giá, với sức mạnh; ngay cả khi có khả năng đến gần và chữa lành linh hồn của kẻ trộm sám hối.

Joseph C. Pham (Vatican News)