Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến bàn tiệc Thiên Quốc

Thông điệp Bài Tin Mừng trong ngày (06/11) xoay quanh một bàn tiệc được tổ chức bởi một trong những người Pha-ri-sêu hàng đầu, mà Chúa Giêsu đã được mời dự. Bài Tin Mừng của Thứ Hai nói về cách, tại bàn tiệc, Chúa Giêsu đã chữa lành một người bệnh, và đã nhận thấy rằng nhiều người khác đã tìm cách tìm kiếm chỗ nhất. Chúa nói với ông chủ tiệc của Ngài rằng ông ấy nên mời những người đang cần giúp đỡ nhất để thiết đãi, những người không thể trả lại cho ông ta.

Sự khước từ kép

Bài đọc ngày Thứ Ba tiếp tục đoạn Tin Mừng về bàn tiệc. Ở một thời điểm nhất định trong bữa tiệc, một trong những người hiện diện nói, “"Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa".

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả đây như là một đoạn về sự khước từ kép. Trong Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu trả lời bằng dụ ngôn về một người kia đã tổ chức một bữa đại tiệc, và đã gửi nhiều lời mời. Các đầy tớ của ông nói với các vị khách: “Xin hãy đến: mọi sự giờ đây đã sẵn sàng”. Nhưng từng người một tất cả họ bắt đầu tự biện minh cho mình”. Luôn “có một lời bào chữa”, Đức Giáo Hoàng nói. “Họ xin lỗi. Xin lỗi là một từ mang tính lịch sự mà chúng ta để không phải nói, ‘Tôi từ chối’”.

Vf vì thế ông chủ đã nói với các tôi tớ của ông “hãy mang đến đây người nghèo và người què quặt, người mù và người tàn tật”.

Đoạn này, Đức Giáo Hoàng nói, kết thúc bằng một sự khước từ thứ hai, sự khước từ này từ chính miệng Chúa Giêsu: “Khi có ai đó khước từ Chúa Giêsu, “Thiên Chúa đợi chờ họ, cho họ cơ hội thứ hai, có lẽ thậm chí cơ hội thứ ba, thứ tư, thứ năm… nhưng cuối cùng, Ngài sẽ khước từ họ”:

Và sự khước từ này khiến cho chúng ta phải nghĩ về bản thân chúng ta, về thời điểm mà Chúa Giêsu gọi chúng ta; gọi chúng ta cùng vui với Ngài, để được gần gũi với Ngài, để thay đổi đời sống của chúng ta. Hãy nghĩ về việc tìm kiếm những người bạn thân thiết nhất của Ngài và họ từ chối! Rồi Ngài tìm kiếm những người đau yếu…và họ đi; có lẽ một số người từ chối. Biết bao nhiêu lần chúng ta nghe thấy lời mời gọi của Chúa Giêsu đến với Ngài, để thực hiện một việc làm bác ái, cầu nguyện, gặp gỡ Ngài, và chúng ta noi: “Xin lỗi Chúa, con bận, con không có thời gian. Đúng, ngay mai [chứ hôm nay] con không thể…” Và Chúa Giêsu vẫn ở đó.

Chúng ta thường tạo ra những lời biện minh thế nào?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta suy tư về mức độ thường xuyên thế nào, để biện minh cho chúng ta khi “Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Ngài, trò chuyện với Ngài, để có một buổi trò chuyện vui vẻ”. “Chúng ta cũng vậy, từ chối Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói:

Mỗi ngừoi chúng ta cần suy nghĩ: Trong đời tôi, biết bao nhiêu lần tôi đã cảm thấy động lực của Chúa Thánh Thần để làm một việc bác ái, để gặp gỡ Chúa Giêsu trong công việc bác ái ấy, để đi cầu nguyện, để thay đổi đời sống trong lãnh vực này, trong lãnh vực vốn chưa tốt? Và tôi vẫn luôn tìm thấy lý do để tự biện minh cho chính mình, để chối từ.

Chúa Giêsu nhân lành, nhưng Ngài cũng công bằng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng, sau cùng, những người không khước từ Chúa Giêsu, và không bị Ngài khước từ, sẽ đi vào Nước Thiên Chúa. Nhưng Đức Thánh Cha có một lời cảnh báo đối với những người tự nghĩ “Chúa Giêsu quá nhân từ, cuối cùng Ngài sẽ tha thứ hết”:

Đúng, Ngài nhân từ, Ngài giàu lòng thương xót – Ngài giàu lòng thương xót, nhưng Ngài cũng công bằng. Và nếu bạn khép cánh cửa tâm hồn bạn lại từ bên trong, thì Ngài không thể mở cửa, vì Ngài rất tôn trọng tâm hồn chúng ta. Khước từ Chúa Giêsu là khép của từ bên trong, và Ngài không thể đi vào.

Qua cái chết của Ngài, Chúa Giêsu trả giá cho bàn tiệc

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng suy tư về điểm sau cùng: Chính Chúa Giêsu là Đấng sẽ trả cho bàn tiệc. Trong Bài Đọc thứ nhất, Thánh Phaolô làm rõ cái giá của bàn tiệc, khi nói về Chúa Giêsu, Đấng “tự huỷ mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, tự hạ mình đến mức bằng lòng chịu chết và chết trên Thập Giá”. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, “trả giá bàn tiệc bằng chính mạng sống của Ngài”.

“Và tôi nói, ‘con không thể’”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc. “Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để hiểu mầu nhiệm về sự cứng lòng này, sự lì lợm này, sự khước từ, và ban cho chúng ta ân sủng biết khóc than”.

Joseph C. Pham (Vatican News)