Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu Mong Muốn Sự Hòa Giải

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dùng Bài Tin Mừng trong ngày (Mt 5:20-26) như là một khởi điểm cho bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (14/06) tại nguyện đường Santa Marta. Ngài nói Chúa Giêsu mong muốn một sự hòa giải “triệt để”.

Sự khôn ngoan con người

Đức Giáo Hoàng nói rằng Chúa Giêsu sử dụng sự khôn ngoan con người trong khi lý luận với các môn đệ. Để làm cho gần gũi giáo huấn của Ngài khi nói đến các mối quan hệ yêu thương, Chúa dùng “ví dụ mỗi ngày...vấn đề thóa mạ”.

Lời thóa mạ thì giết chết

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mỉm cười khi Ngài nói rằng một danh mục các lời thóa mạ mà Chúa Giêsu trích lại là thời xưa. Chúa Giêsu nói rằng lời thóa mạ “thì mở ra một con đường mang lấy kết cục trong sự giết chóc”. Chúng ta hạ giá người khác qua những lời thóa mạ. Người ta tước mất khỏi người khác sự tôn trọng của họ. Qua việc thóa mạn chúng ta bịt miệng họ, chúng ta lấy đi tiếng nói của họ, Ngài nói.

Những lời thóa mạn dẫn đến đố kỵ

Những lời thóa mạ quá nguy hiểm vì chúng dẫn đến sự đố kỵ, vố là cách mà ma quỷ đi vào trong thế giới theo Sách Khôn Ngoan, Đức Giáo Hoàng nói. “Khi người khác làm một điều mà tôi không thích...hay khi ai đó đe dọa tôi, thì sự đố kỵ sẽ thúc đẩy tôi thóa mạ họ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng thật tốt để tự hỏi bản thân chúng ta:

Hôm nay tôi có thóa mạ bất cứ ai không? Khi nào thì tôi dùng những lời chửi rủa? Khi nào thì tôi khép lòng lại với người khác bằng một lời chửi rủa? Tôi có thể thấy cội rễ của sự thóa mạ ở đó đang thúc đẩy tôi mong muốn sự hủy diệt người khác để tránh sự cạnh tranh, sự ganh đua, một kiểu tương tự như thế? Thật không dễ dàng gì. Nhưng chúng ta hãy nghĩ thật tuyệt vời biết bao sẽ là việc nếu chúng ta đừng bao giờ thóa mạ người khác. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng này.

Chúa Giêsu ngăn chặn tiến trình

Chúa Giêsu muốn chúng ta dừng lại sự năng động này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói khi kết thúc bài giảng của Ngài.

Khi bạn đi dự Lễ và bạn biết rằng một trong những người anh em của bạn đang có điều chống lại bạn, thì hãy đi để làm hòa...Chúa Giêsu là sự triệt để ấy. Hòa giải không phải giống như là những tính cách tốt. Không, đó là thái độ triệt để, một thái độ nỗ lực để tôn trọng phẩm giá của người khác cũng như của chính tôi. Từ việc thóa mạ đến hòa giải, từ sự đố kỵ đến tình bạn – đây là gương mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta hôm nay.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)