Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 04/02/2018 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu Ở Trên Đường Phố, Giữa Người Dân

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này tiếp tục việc mô tả một ngày của Chúa Giêsu ở Capernaum, vào ngày Sabbath, ngày nghỉ hàng tuần của người Do Thái (x. Mc 1:21-39). Lần này Thánh Sử Mác-cô nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa hoạt động làm phép lạ của Chúa Giêsu và việc thức tỉn niềm tin nơi những người mà Ngài gặp gỡ. Thực vậy, với những dấu chỉ của việc chữa lành mà Ngài thực hiện cho người đau yếu các kiểu, thì Chúa muốn khơi dậy niềm tin như là một sự đáp trả.

Một ngày của Chúa Giêsu ở Capernaum bắt đầu bằng việc chữa lành cho bà mẹ vợ của Phêrô và kết thúc bằng cảnh người dân của toàn vùng đến tập trung trước cửa ngôi nhà nơi mà Ngài đang ở, đưa hết mọi người đau yếu đến với Ngài. Đám đông, bị đánh dấu bởi những nỗi khổ thể lý và những đau khổ tinh thần, có thể nói, tạo thành “một môi trường thiết yếu” mà trong đó sứ mạng của Chúa Giêsu được thực thi, tạo thành từ những lời nói và cử chỉ chữa lành và ủi an. Chúa Giêsu không đến để đưa ơn cứu độ vào trong một phòng thí nghiệm. Ngài không làm việc rao giảng trong phòng thí nghiệp, tách lìa khỏi người dân: Ngài ở giữa đám đông! Ở giữa đoàn dân! Thiết tượng rằng phần lớn đời sống công khai của Chúa Giêsu được diễn ra trên đường phố, ở giữa người dân, để rao giảng Tin Mừng, chữa lành các vết thương thể lý và tinh thần. Đó là một nhân loại đã bị mang dấu vết bởi những nỗi thống khổ, lao nhọc, và vấn đề: hành động mạnh mẽ, giải thoát và đổi mới này của Chúa Giêsu hướng đến nhân loại tội nghiệp này. Vì thế, ngày Sabbath ấy kết thúc vào buổi chiều tối ở giữa đám đông. Và Chúa Giêsu làm gì sau đó?

Trước khi hoàn hôn buông xuống trong ngày, Ngài đi ra, không ai thấy, qua cổng thành và nghỉ ngơi ở một nơi để cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện. Do đó, thậm chí Ngài rút con người của Ngài và sứ mạng của Ngài khỏi một tầm nhìn đắc thắng, vốn gây hiểu lầm ý nghĩa của phép lạ và sức mạnh đặc sủng của Ngài. Thực ra, các phép lạ là những “dấu chỉ”, vốn mời gọi một sự đáp trả của niềm tin; những dấu chỉ vốn luôn đi kèm với lời nói, vốn soi sáng cho lời nói và, đồng thời, là những dấu chỉ và lời nói tạo nên niềm tin và sự hoán cải bằng sức mạnh thánh của ân sủng của Đức Kitô.

Kết thúc đoạn trong ngày (cc. 35-39) cho thấy rằng việc loan báo Nước Thiên Chúa của Đức Giêsu cho thấy nơi phù hợp nhất là ở trên đường. Đối với các môn đệ tìm kiếm Ngài bằng việc đưa Ngài trở về với thành phố - các môn đệ đi tìm kiếm Ngài ở nơi Ngài cầu nguyện và muốn đưa Ngài trở lại thành phố - , Chúa Giêsu trả lời gì? "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa" (c. 38). Đây là cách thế của Con Thiên Chúa và đây sẽ là cách thế của các môn đệ của Ngài. Đường phố, như là một nơi của việc loan báo vui tươi của Tin Mừng, đặt sứ mạng của Giáo Hội dưới dấu chỉ của “việc tiến bước”, trên đường phố, dưới dấu chỉ của “sự chuyển động” và không bao giờ ở trong tình trạng đứng yên.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta biết mở lòng ra cho tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy giáo hội hơn nữa để cắm lều trại của mình giữa dân để mang hết mọi lời chữa lành của Chúa Giêsu, bác sĩ của các linh hồn và thể xác.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)