Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 29/01/2018 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu Uy Quyền Trong Lời Nói và Việc Làm

Anh chị em thân mến, xin chào!

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này là một phần của một câu chuyện lớn hơn được mô tả là “một ngày ở Carphanaum”. Trọng tâm của câu chuyện trong ngày ấy là biến cố trừ quỷ, mà qua đó Chúa Giêsu được trình bày như là “một vị ngôn sứ có uy quyền trong cả lời nói và hành động”.

Ngài đi vào hội đường tại Capharnaum vào ngày Sabbath, và bắt đầu giảng dạy; người dân thì kinh ngạc về những lời của Ngài, vì những lời ấy không phải là những lời bình thường, những lời ấy không giống như những lời mà họ đã từng nghe. Thực vậy, các kinh sư cũng giảng dạy, nhưng không bằng uy quyền của riêng họ; lời giảng đó dựa trên truyền thống, trên điều mà Mô-sê và các vị ngôn sứ đã dạy trước họ. Trái lại, Chúa Giêsu dạy như có uy quyền, tự mạc khải chính Ngài là Đấng “được Thiên Chúa sai đến”, chứ không phải giống như một người bình thường phải đặt lời giảng dạy của mình trên một truyền thống trước đó. Chúa Giêsu có toàn bộ uy quyền. Giáo lý của Ngài thì mới mẻ: “Một giáo huấn mới, được thực hiện bằng uy quyền”, như Thánh Mác-cô, thánh sử đã viết.

Đồng thời, Chúa Giêsu được tỏ hiện là uy quyền trong cả hành động nữa. Tại hội đường Capharnaum có một người đàn ông bị quỷ ám, nó bị bại lộ khi thét lên: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Thần dữ này nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu, và cũng loan báo về thần tính của Ngài. Chúa Giêsu quở trách nó, nói với nó, "Hãy im đi và ra khỏi người này!" Một vài lời ít ỏi này của Chúa Giêsu cũng đủ để có được chiến thắng trên Satan, kẻ đã đi ra khỏi người đàn ông ấy “dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn”.

Biến cố này tạo nên một ấn tượng mạnh nơi nhiều người đang hiện diện; tất cả đều kinh ngạc, và tự hỏi, "Cái gì vậy? ...Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người". Năng quyền của Chúa Giêsu xác định uy quyền của giáo huấn Ngài. Ngài không chỉ đơn giản thốt ra lời nói, Ngài hành động. Bằng cách này Ngài làm tỏ lộ dự án của Thiên Chúa bằng lời nói và bằng sức mạnh của việc làm. Thực vậy, trong Tin Mừng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu, trong sứ mạng trần thế của Ngài, làm tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa bằng cả việc giảng dạy của Ngài lẫn biết bao nhiêu hành động chăm sóc và xoa dịu người đau yếu, người bần cùng, trẻ nhỏ, và tù nhân.

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là Thầy của chúng ta, uy quyền trong lời nói và việc làm. Chúa Giêsu thông truyền cho tất cả chúng ta ánh sáng vốn soi sáng con đường, mà đôi khi tăm tối, của đời sống của chúng ta; Ngài cũng thông truyền cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt thắng những gian khó, những thách, cám dỗ. Chúng ta hãy xem thật là ân sủng lớn lao biết bao cho chúng ta để nhận biết Thiên Chúa này là Đấng quá quyền năng và quá nhân từ! Một người thầy và là một người bạn, người tỏ cho chúng ta con dường và chăm sóc chúng ta, đặc biệt khi chúng ta cần giúp đỡ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)