Skip to main content
ĐGH Phanxicô cùng các tân linh mục chào khách hành hương từ cửa sổ Phủ Giáo Hoàng, 22/04/2018 (Vatican Insider)

ĐGH Phanxicô - Chúa Nhật Mục Tử Nhân Lành và Việc Chữa Lành Người Tàn Tật

Anh Chị Em thân mến, xin chào buổi sáng!

Phụng Vụ của Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh này tiếp tục với ý hướng giúp chúng ta tái khám phá lại căn tính của chúng ta trong tư cách là các môn đệ của Chúa Phục Sinh. Trong Sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô tuyên bố cách công khai rằng việc chữa lành một người tàn tật, được thực hiện bởi ông, người mà toàn thể Jerusalem đang nói đến, đã diễn ra nhân danh Chúa Giêsu, vì “không có ơn cứu độ ở nơi người khác” (4:12). Mỗi người chúng ta đều ở trong người được chữa lành ấy – người ấy là một hình tượng về chúng ta: tất cả chúng ta đều ở đó -, những cộng đoàn của chúng ta ở đó: mỗi người đều có thể được chữa lành khỏi nhiều hình thức của tình tạng khuyết tật thiêng liêng mà mình có – tham vọng, sự lười biếng, lòng kiêu hãnh – nếu chúng ta chấp nhận, đặt sự sống của chúng ta vào trong đôi bàn tay của Chúa Phục Sinh. “Chính nhờ danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, ..mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây” (c 10), Thánh Phêrô khẳng định. Tuy hiên, Đức Kitô chữa lành này là ai? Việc được chữa lành hệ tại ở điều gì nơi Ngài? Chúng ta được chữa lành khỏi điều gì và nhờ vào những thái độ nào?

Chúng ta tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này trong Bài Tin Mừng hôm nay, đoạn Chúa Giêsu nói: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” (Ga 10:11). Việc tự giới thiệu về mình của Chúa Giêsu không thể bị giảm xuống thành một lời đề nghị mang tính cảm xúc, mà không có bất cứ một hiệu quả cụ thể nào! Chúa Giêsu chữa lành qua việc là một Mục Tử hiến mạng sống mình. Khi hiến mạng sống Ngài vì chúng ta, Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta: “sự sống của con thì quá giá trị đối với Cha, đến nỗi để cứu lấy sự sống ấy, Cha đã phải cho đi toàn bộ bản thân Cha”. Rõ ràng là chính sự hiến mạng sống này của Ngài làm cho Ngài trở thành Mục Tử Tốt Lành đến mức tuyệt hảo, Ngài là Đấng chữa lành, Đấng giúp chúng ta sống một đời sống tuyệt vời và sinh hoa trái.

Phần thứ hai của cùng một trang tin mừng cho chúng ta biết với điều kiện nào mà Chúa Giêsu có thể chữa lành chúng ta và làm cho cuộc đời chúng ta trở nên vui tươi và sinh hoa trái: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên” (c. 14-15), Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu không nói về một sự hiểu biết mang tính trí tuệ, không, mà là một sự hiểu biết của một mối quan hệ cá nhân, của một sự thiên tư, của một sự dịu dàng với nhau, một sự phản chiếu của cùng một mối quan hệ gần gũi của tình yêu giữa Ngài và Chúa Cha. Đây là thái độ mà qua đó một mối quan hệ sống động với Chúa Giêsu được nhìn nhận; để cho bản thân được Ngài biết đến. Đừng khép lại nơi chính bản thân mình <nhưng> hãy mở bản thân ra cho Chúa, để Ngài có thể biết tôi. Ngài chú ý đến mỗi người chúng ta, Ngài biết thẳm sâu cõi lòng chúng ta; Ngài biết những điểm tốt và điểm dở nơi chúng ta, những dự án mà chúng ta nhận ra và những niềm hy vọng đã bị thất vọng. Tuy nhiên, Ngài chấp nhận chúng ta như chúng ta là, cùng với tội lỗi của chúng ta, để chữa lành chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta bằng tình yêu để chúng ta cũng có thể đi qua những con đường sỏi đá mà không bị lạc lối. Ngài đồng hành cùng chúng ta.

Tới phần mình, chúng ta được mời gọi để biết Chúa Giêsu. Điều này hàm chứa một cuộc gặp gỡ với Ngài, một cuộc gặp gỡ làm khơi dậy lòng khao khát đi theo Ngài, bỏ đi những thái độ tham chiếu về bản thân để bước trên những nẻo đường mới, mà chính Đức Kitô chỉ ra và mở ra những chân trời bao la. Khi lòng khao khát sống mối quan hệ với Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Ngài và theo Ngài cách trung tín nơi các cộng đoàn của chúng ta trở nên nguội lạnh, thì thật khó tránh khỏi việc khát khao những lối nghĩ và sống mới sẽ thắng thế, những đường lối không nhất quán với Tin Mừng. Xin Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành hơn nữa trong mối quan hệ luôn mạnh mẽ hơn với Chúa Giêsu. Mở lòng chúng ta ra cho Chúa Giêsu, để Ngài đi vào trong chúng ta. Một mối quan hệ mạnh mẽ hơn: Ngài sống lại rồi, vì thế chúng ta có thể đi theo Ngài suốt cả đời chúng ta. Trong Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi này, xin Mẹ Maria chuyển cầu, để nhiều người sẽ đáp trả bằng sự đại lượng và sự kiên định với Thiên Chúa, là Đấng mời gọi bỏ hết mọi sự vì Vương Quốc của Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)