Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúa Thánh Thần, Nhân Vật Chính Của Việc Truyền Giáo

Trong bài giảng của Ngài vào Thứ Hai (11/06) tại nguyện đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích rằng việc truyền giáo có 3 chiều kích nền tảng: việc loan báo, phục vụ và sự nhưng không.

Loan Báo

Những bài đọc trong Lễ Kính Thánh Banaba (Cv 11:21-26; 12:1-3 và Mt 10:7-13) cho thấy rằng Chúa Thánh Thần là “nhân vật chính” của việc loan báo Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Việc loan báo ấy không giống như những kiểu thông truyền khác. Do bởi tác động của Chúa Thánh Thần, thì việc loan báo này có sứ mạnh “làm thay đổi các tâm hồn”. Đã từng có những kế hoạch mục vụ dường như là hoàn hảo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Những kế hoạch ấy không làm thay đổi tâm hồn” vì chúng tự kết liễu trong chính nó. “Chúng không phải là những khí cụ cho việc truyền giáo”, Đức Giáo Hoàng nói.

Không phải với thái độ làm chủ mà Chúa Giêsu sai chúng ta...Không, mà là với Chúa Thánh Thần. Đây là sự can đảm. Sự can đảm thật phía sau việc truyền giáo thì không phải là sự bướng bỉnh của con người. Không, chính Thần Khí là Đấng ban cho chúng ta sự can đảm và là Đấng làm cho bạn tiến bước.

Phục vụ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô coi việc phục vụ là chiều kích thứ hai của việc truyền giáo. Thực vậy, Ngài nói rằng việc theo đuổi nghề nghiệp hay sự thành công “trong Giáo Hội là một dấu chỉ chắc chắn là có người không biết truyền giáo là gì...vì người ra lệnh phải là người phục vụ”. Đức Giáo Hoàng nói tiếp:

Chúng ta có thể nói những điều tốt đẹp nhưng không có sự phục vụ thì đó không phải là loan báo. Việc ấy dường như giống như thế, nhưng không phải, vì Thần Khí không chỉ làm cho bạn tiến bước để loan báo những chân lý của Thiên Chúa và sự sống của Chúa, nhưng Ngài còn đưa bạn đến việc phục vụ anh chị em, ngay cả trong những điều bé nhỏ. Thật tồi tệ khi bạn thấy các nhà truyền giáo là người bắt người khác phục vụ họ và là người sống để được phục vụ. Họ giống như những hoàng tử của việc truyền giáo – thật tồi tệ biết bao.

Tin Mừng là nhưng không

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về sự nhưng không là khía cạnh thứ ba của việc truyền giáo vì không ai có thể được cứu chuộc bởi chính công trạng của mình. Chúa nhắc nhớ chúng ta: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10:8).

Tất cả chúng ta đã được cứu cách nhưng không bởi Chúa Giêsu Kitô. Do đó, chúng ta phải cho đi nhưng không. Những người thực thi công việc mục vụ truyền giáo phải học điều này. Đời sống của họ phải nhưng không, cho đi trong phục vụ, loan báo, được sinh ra bởi Thần Khí. Sự nghèo nàn cá nhân của họ sẽ buộc họ mở chính bản thân họ ra cho Thần Khí.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)