Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai, 05/02/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúng Ta Hãy Học Thực Thi Điều Chúng Ta Sẽ Làm Trên Thiên Đàng: Tôn Thờ

Trong bài giảng của Ngài tại nguyện đường Santa Marta vào Thánh Lễ sáng Thứ Hai (05/02), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về bài đọc thứ nhất trong Ngày, được trích từ Sách Các Vua Quyển Thứ I. Đoạn kể về cách mọi chi tộc Israel đến với Vua Salomon tại Jerusalem, rước Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA vào đền thờ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh cách mà họ thực hiện một cuộc hành trình đi lên, mang theo cùng với họ hai bia đá mà Thiên Chúa đã trao cho ông Mô-sê trên núi Horeb.

Ngài tiếp tục suy tư về hành trình Kitô Hữu của chúng ta, một hành trình mà Đức Giáo Hoàng nói, là một cuộc leo lên, điều đó thật không dễ dàng gì. Người dân Israel, khi thực hiện hành trình đi lên này, thì mang theo Hòm Bia Giao Ước để đặt vào vị trí của nó, và họ mang theo một ký ức, “ký ức về việc được chọn”. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng nói, Hòm Bia Giao Ước đã được bỏ hết mọi trang trí. Hòm bia đã được bỏ đi hết chỉ còn lại những tấm bia của lề luật: “Thực ra, trong hòm bia không có gì ngoài hai tấm bia đá”.

Dạy cho người dân biết tôn thờ

Ngay khi các tư tế mang hòm bia để vào trong đền thờ, thì vinh quang của Chúa tràn đầy đền thờ bằng một đám mây. “Từ những hy sinh mà họ thực hiện trong khi họ thực hiện hành trình đi lên, đến sự tĩnh lặng của sự tự hạ và tôn thờ”, Đức Giáo Hoàng suy tư. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các mục tử hãy dạy việc cầu nguyện thờ lạy mà “nhiều khi, tôi nghĩ, rằng chúng ta không dạy cho người dân của chúng ta”.

“Chúng ta biết cách dạy họ cách cầu nguyện, hát và ngợi khen Thiên Chúa, nhưng còn tôn thờ?” Đức Giáo Hoàng định nghĩa việc tôn thờ là một việc cầu nguyện “vốn thiêu hủy chúng ta nhưng lại không hủy diệt chúng ta”. Ngài dùng cơ hội này để khích lệ các mục tử mới được bổ nhiệm, hiện diện tại nguyện đường Santa Marta, hãy “dạy cho người dân biết thờ lạy trong thinh lặng”.

Lắng nghe và xin tha thứ

Đức Giáo Hoàng đưa ra một vài chìa khóa có thể được sử dụng trong việc dạy tôn thờ: “đó là một hành trình đi lên bằng một ký ức được tuyển chọn. Chúng ta có thể đến đó với ký ức về việc đã được tuyển chọn, về việc mang trong tâm hồn lời hứa vốn thúc đẩy chúng ta biết tiếp tục tiến bước với giao ước trong tay và trong tâm hồn chúng ta”. Trong sự hiện diện của vinh quang của Thiên Chúa, Ngài nói, “ngôn từ tan biến, chúng ta không biết phải nói gì”. Nói trước về bài đọc ngày mai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề nghị rằng chúng cũng chỉ dùng hai từ mà Salomon có thể thốt lên – “Lắng nghe và van nài”.

Thật tốt lành cho chúng ta hôm nay biết dành thời gian, Đức Giáo Hoàng nói, để nhớ lại hành trình của chúng ta, “ký ức về những ân sủng đã được nhận lãnh, ký ức được tuyển chọn, về lời hứa, về giao ước”. Và do đó đi lên đến sự tôn thờ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)