Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Chúng ta muốn gặp Chúa cách nào?

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Nguyện Đường Santa Marta vào Thứ Ba lấy ý lực từ bài đọc Sách Khải Huyền. Thật khôn ngoan để thực hiện một việc xét mình, Ngài nói, theo quan điểm về sự thật là một ngày kia chúng ta sẽ phải đối diện với Thiên Chúa. Chúng ta cần hỏi cách chúng ta mong muốn trình bày bản thân mình thế nào khi chúng ta gặp gỡ Ngài, Đức Giáo Hoàng nói. Việc ấy sẽ giúp chúng ta tiến bộ để cuộc gặp gỡ ấy sẽ là một thời khắc “vui tươi”.

Mùa gặt sau cùng

Trong tuần cuối cùng của năm phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng thật là một ân sủng để nghĩ về ngày cánh chung của thế giới và ngày sau cùng của đời chúng ta. Bài Đọc Thứ Nhất từ Sách Khải Huyền nói về việc sử dụng “hình ảnh mùa gặt”, Đức Giáo Hoàng nói.

Vào mùa gặt, mỗi người chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa…mỗi người sẽ nói với Chúa: “Đây là đời con…Đây là phẩm chất đời con”.

Tất cả chúng ta sẽ phải nhìn nhận về những sai lỗi của mình, vì mọi người đều sai lỗi, và làm điều tốt, vì mọi người làm điều thiện, Đức Giáo Hoàng nói.

Tôi muốn trình bày bản thân tôi thế nào?

“Chuyện gì xảy ra nếu Chúa gọi tôi hôm nay?” Đức Giáo Hoàng Phanxicô hỏi. Tôi sẽ nói gì và làm gì? Tư tưởng này, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ giúp chúng ta tiến triển. Không chỉ chúng ta sẽ gặp Chúa để tính sổ đời mình. Đó cũng là một thời khắc vui tươi, hạnh phúc, một thời khắc đầy lòng thương xót.

Nghĩ về hồi kết, về ngày tận cùng của thế giới, về ngày sau hết của đời mình, là khôn ngoan. Người khôn ngoan thực hiện việc này.

Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy tự hỏi bản thân chúng ta vào tuần này, “hồi kết của tôi sẽ như thế nào?” Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề nghị một việc xét lương tâm thật hữu ích để đánh giá bản thân chúng ta.

Tôi sẽ chỉnh sửa điều gì vì việc ấy không hiệu quả? Tôi muốn giữ hay phát triển điều gì vì nó tốt….

Chúng ta hãy xin sự khôn ngoan

Đây là công việc của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng nói. Kết thúc, Ngài khích lệ rằng chúng ta cầu nguyện xin ơn khôn ngoan.

Tuần này, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần sự khôn ngoan của thời gian, sự khôn ngoan có liên quan đến hồi kết, sự khôn ngoan của sự phục sinh, sự khôn ngoan của cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Chúa Giêsu…Sẽ là một ngày vui tươi, cuộc gặp gỡ ấy với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa chuẩn bị cho chúng ta.

Joseph C. Pham (Vatican News)