Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, 31/10/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Để Cho Nước Trời Phát Triển, Cần Có Sự Can Đảm

Để giúp cho Nước Thiên Chúa phát triển, thì cần can đảm để gieo hạt cải và pha trộn nắm men, trong khi đối diện với nhiều người “thì một cách chăm sóc mục vụ kiểu bảo thủ” mà không làm vấy bẩn đôi bàn tay của mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra điểm này trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (31/10), tại nguyện đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng lấy ý từ Tin Mừng Luca đoạn Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với một hạt cải và một nắm men, dù nhỏ bé, nhưng “có một sức mạnh bên trong” để phát triển.

Đau khổ đến vinh quang

Trong Thư gửi Tín Hữu Rô-ma, Đức Giáo Hoàng nói, Thánh Phaolô nói về nhiều nỗi lo lắng trong đời mà vốn chẳng là gì khi so sánh với vinh quang đang đợi chúng ta. Giải thích về cuộc vật lộn giữa đau khổ và vinh quang, Đức Giáo Hoàng nói, trong những đau khổ của chúng ta thì thực ra “có một sự mong đợi hăng say” vì “sự tỏ hiện của Nước Thiên Chúa”. Đây là sự mong đợi không chỉ thuộc về chúng ta mà còn thuộc về công trình tạo dựng, vốn đang mỏng giòn giống chúng ta nhưng lại đang khao khát “sự tỏ hiện của con cái Thiên Chúa”. Sức mạnh nội tại dẫn chúng ta đến niềm hy vọng một sự tròn đầy của Nước Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, là Thần Khí.

Chúa Thánh Thần mang lại niềm hy vọng, sự phát triển

Đức Giáo Hoàng nói chính niềm hy vọng sẽ dẫn chúng ta đến sự trọn vẹn, niềm hy vọng về việc thoát ra khỏi nhà tù này, sự giới hạn này, tình trạng nô lệ này, tình trạng hư hỏng này, và đạt tới vinh quang, là một hành trình của niềm hy vọng. Và hy vọng, Đức Giáo Hoàng nói, là quà tặng của Thần Khí là Đấng đang ở trong chúng ta và dẫn chúng ta đến sự giải thoát, đến vinh quang lớn lao. Đây là lý do vì sao Chúa Giêsu nói rằng trong một hạt cải nhỏ bé lại có một sức mạnh “tạo ra một sự phát triển không thể tưởng tượng nổi”. Điều đó giống như ở trong chúng ta và trong công trình tạo dựng, Đức Giáo Hoàng chỉ ra. Chính là Chúa Thánh Thần làm phát sinh và mang lại cho chúng ta niềm hy vọng.

Vấy bẩn đôi bàn tay hơn là những người quản lý viện bảo tàng

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng trong Giáo Hội người ta không thể thấy vừa sự can đảm lại vừa thấy sự sợ hãi để gieo hạt giống và trộn nắm men. Có những người cảm thấy an toàn với “một kiểu chăm sóc mục vụ bảo thủ”, vốn khước từ để Nước Thiên Chúa phát triển. Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng luôn luôn có một sự mất mát nào đó trong việc gieo Nước Thiên Chúa. Người ấy đánh mất hạt giống và bị vấy bẩn bàn tay. Ngài cảnh báo những người rao giảng Nước Thiên Chúa bằng sự ảo tưởng là không làm vấy bẩn bàn tay. So sánh họ với những người quản lý viện bảo tàng, Ngài nói họ thích những điều đẹp đẽ mà không gieo điều giúp cho sức mạnh nội tại trổ sinh, và không pha trộn nắm men làm phát sinh sự phát triển.

Đức Giáo Hoàng nói rằng cả Chúa Giêsu và Thánh Phaolô đều chỉ qua sự đi từ tình trạng nô lệ của tội lỗi đến sự thành toàn của vinh quang này. Điều này nói về một niềm hy vọng không làm thất vọng, vì giống như một hạt cải và nắm men, niềm hy vọng thì nhỏ bé và khiêm tốn như một người tôi tớ nhưng nơi nào có niềm hy vọng, thì có Thần Khí, là Đấng làm cho cho Nước Thiên Chúa phát triển, Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)