Skip to main content
Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm 5 tân hồng y tại Đền Thờ Thánh Phêrô, 28/06/2017 (Daniel Ibanez/CNA)

ĐGH Phanxicô - Diễn Từ Trước Công Nghị Bổ Nhiệm Tân Hồng Y

“Chúa Giêsu bước đi trước họ”. Đây là bức tranh mà Tin Mừng chúng ta vừa đọc (Mc 10:32-45) trình bày cho chúng ta. Bài Tin Mừng này đóng vai trò như một nền tảng để việc làm hiện nay đang diễn ra: Công Nghị để bổ nhiệm các tân Hồng Y.

Chúa Giêsu tiến về Giêrusalem một cách dứt khoát. Ngài hoàn toàn biết điều gì đang đợi chờ Ngài ở đó; hơn một dịp, Ngài đã nói về điều đó với các môn đệ của Ngài. Nhưng có một khoảng cách giữa tâm hồn của Chúa Giêsu và tâm hồn của các môn đệ, khoảng cách mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể kết nối. Chúa Giêsu biết điều này, và vì thế Ngài nhẫn nại với các môn đệ. Ngài nói với họ một cách thẳng thắng và, trên hết, Ngài đi trước họ. Ngài bước đi trước họ.

Dọc đường, chính các môn đệ đã bị lo ra bởi những bận tâm vốn chẳng có liên hệ gì đến “định hướng” mà Chúa Giêsu đang thực hiện, với ý muốn của Ngài, một ý muốn hoàn toàn nên một với ý muốn của Chúa Cha”. Vì thế chính điều đó, như chúng ta đã biết, hai người anh em là Gia-cô-bê và Gioan lại nghĩ thật cao cả biết bao khi chọn chỗ bên tả và bên hữu của Vua Israel (x. c. 37). Họ không đối diện với thực tại! Họ nghĩ họ hiểu, nhưng họ không. Họ nghĩ họ biết, nhưng họ không. Họ nghĩ họ hiểu hơn bất cứ ai khác, nhưng họ không...

Vì thực tại hoàn toàn khác biệt. Đó là điều mà Chúa Giêsu thấy và điều dẫn dắt bước chân của Ngài. Thực tại là thập giá. Chính là tội lỗi của thế gian mà Ngài đã đến để mang lấy ở nơi bản thân Ngài, và nhổ ra khỏi thế giới loài người nam nữ. Chính là Đấng vô tội đã chịu đau khổ và chết như những nạn nhân của chiến tranh và khủng bố; những hình thức nô lệ vốn đang tiếp tục phá vỡ phẩm giá con người ngay cả trong thời đại của nhân quyền; những trại tập trung nhiều khi nhìn giống như hoả ngục hơn là một lò luyện tội; một sự loại trừ có hệ thống tất cả mọi thứ không còn hữu dụng, kể cả con người.

Đây là điều mà Chúa Giêsu thấy khi Ngài tiến về Giêrusalem. Trong sứ vụ công khai của Ngài, Ngài đã làm cho mọi người biết đến tình yêu dịu dàng của Chúa Cha bằng việc chữa lành tất cả mọi người bị áp bức bởi ma quỷ (x. Cv 10:38). Giờ đây, Ngài nhận thấy rằng thời gian đã điểm để nhấn mạnh đến tận cùng, để loại trừ sự dữ ngay tận cội rễ của nó. Và vì thế, Ngài tiến về thập giá cách dứt khoát.

Chúng ta cũng thế, anh chị em thân mến, đang bước đi cùng với Chúa Giêsu trên con đường này. Tôi nói trên hết là với anh em, các vị Tân Hồng Y đáng kính. Chúa Giêsu “đang bước đi trước các anh em”, và Ngài mời gọi anh em hãy theo Ngài cách dứt khoát trên con đường của Ngài. Ngài mời gọi anh em nhìn vào thực tại, chứ không phải để cho bản thân anh em bị lo ra bởi những bận tâm hay tiềm năng khác. Ngài không gọi anh em để trở nên “những hoàng tử” của Giáo Hội, “để ngồi ở bên tả hay bên hữu”. Ngài mời gọi anh em để phục vụ giống như Ngài và với Ngài. Để phục vụ Chúa Cha và anh chị em của anh em. Ngài mời gọi anh em đối diện như Ngài đã đối diện với tội lỗi của thế gian và tác động của nó trên nhân loại ngày nay. Hãy theo Ngài, và bước đi phía trước dân thánh của Thiên Chúa, với cái nhìn bám chặt vào thập giá và sự phục sinh của Chúa.

Và giờ đây, với niềm tin và qua sự chuyển cầu của Mẹ Đồng Trinh, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần làm cầu nối mọi khoảng cách giữa tâm hồn của chúng ta với tâm hồn của Đức Kitô, để cuộc đời của chúng ta có thể hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa và tất cả mọi anh chị em.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)