Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang đọc bài huấn từ trước Hội Đồng Giám Mục Myanmar, Yangon, 29/11/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Diễn Từ Trước Hội Đồng Giám Mục Myanmar

Thưa Quý Hồng Y,

Anh Em Giám Mục Thân Mến Của Tôi,

Đối với tất cả chúng ta, hôm nay là một ngày bận rộn, nhưng cũng là một ngày của niềm vui lớn lao! Sáng nay chúng ta cử hành Thánh Thể cùng nhau với người tín hữu trên khắp Myanmar, trong khi chiều nay chúng ta gặp gỡ các vị lạnh đạo của đại cộng đồng Phật Giáo. Tôi muốn cuộc gặp gỡ của chúng ta tối này sẽ là một thời khắc của lòng biết ơn thầm lặng vì những phúc lành này và vì sự suy tư bình an về những niềm vui và thách đố trong sứ vụ của anh em trong vai trò là những mục tử của đoàn chiên của Đức Kitô tại đất nước này. Tôi xin cám ơn Đức Giám Mục Felix Lian Khen Thang vì những lời của Ngài trong việc đón tiếp thay mặt anh em và tôi xin ôm lấy tất cả anh em bằng tình cảm lớn lao trong Chúa.

Tôi muốn gom các suy tư của tôi lại xoay quanh ba từ: chữa lành, đồng hành và ngôn sứ.

Trước hết, chữa lành. Tin Mừng mà chúng ta rao giảng trên hết là một thông điệp chữa lành, hòa giải và hòa bình. Qua máu của thập giá của Đức Kitô, Thiên Chúa đã hòa giải thế gian với chính Ngài, và đã sai chúng ta trở thành những sứ giả của ân sủng chữa lành ấy. Ở đây tại Myanmar, thông điệp ấy có một sự vang vọng đặc biệt, khi đất nước này đang làm việc để vượt thắng những chia rẽ bén rễ sâu và xây dựng sự hiệp nhất quốc gia. Đối với anh em, đoàn chiên của anh em đang mang lấy những vết sẹo của tình trạng mâu thuẫn này và đã tạo ra chứng tá gan dạ cho niềm tin của họ và cho các truyền thống lâu đời của họ, việc rao giảng Tin Mừng phải không chỉ là một nguồn của sự an ủi và sức mạnh, mà còn là một lệnh truyền để nuôi dưỡng sự hiệp nhất, bác ái và chữa lành trong đời sống của đất nước này. Vì sự hiệp nhất mà chúng ta chia sẻ và cử hành được sinh ra từ sự đa dạng. Sự hiệp nhất này tôn trọng những khác biệt của các dân tộc như là một nguồn của sự làm phong phú và phát triển nhau. Sự hiệp nhất này mời gọi người dân đến với nhau trong một nền văn hóa của sự gặp gỡ và tình liên đới.

Trong sứ vụ giám mục của anh em, chớ gì anh em liên lỉ kinh nghiệm được sự hướng dẫn và trợ giúp của Thiên Chúa trong những nỗ lực của anh em để nuôi dưỡng việc chữa lành và hiệp thông ở mọi cấp độ của đời sống Giáo Hội, để bằng gương của họ về sự tha thứ và tình yêu hòa giải, dân thánh cảu Thiên Chúa có thể là muối và ánh sáng cho những tâm hồn khao khát sự bình an ấy mà thế gian này không thể ban tặng. Cộng đồng Công Giáo tại Myanmar có thể tự hào về chứng tá ngôn sứ cho tình yêu của Thiên Chúa và người thân cận, khi được thể hiện nơi sự vươn ra đối với người nghèo, người bị tước quyền bầu cử, và trên hết trong những ngày này, đối với nhiều người bị buộc phải di tản là những người đang nằm khi bị thương tích, như nó là, bên vệ đường. Tôi xin anh em hãy gửi lời cám ơn của tôi đến tất cả mọi người, giống như Người Samari Nhân Hậu, đang làm việc cách quá đại lượng để mang lại dầu chữa lành cho những người này, những người thân cận khốn cùng của họ, mà không xét đến tôn giáo hay sắc tộc.

Sứ vụ chữa lành của anh em sẽ mang lấy sự thể hiện đặc biệt nơi sự dấn thân của anh em đối với cuộc đối thoại đại kết và sự hợp tác liên tôn. Tôi cầu xin để những nỗ lực liên lỉ của anh em để xây dựng những cầu nối của cuộc đối thoại và để cùng với những người tín đồ của các tôn giáo khác trong việc đan dệt nên những mối quan hệ hòa bình vốn sẽ mang lại hoa trái phong phú cho sự hòa giải trong đời sống của quốc gia. Cuộc hội thảo hòa bình liên niềm tin được tổ chức tại Yangon vào mùa xuân qua là một lời chứng mạnh mẽ trước thế giới về một sự quyết tâm của các tôn giáo để sống trong hòa bình và để loại trừ mọi hành động bạo lực và hận thù được thực hiện nhân danh tôn giáo.

Từ thứ hai của tôi muốn nói với anh em tối này là sự đồng hành. Một mục tử tốt lành thì luôn hiện diện với đoàn chiên của mình, hướng dẫn họ khi vị ấy bước đi cạnh họ. Như tôi muốn nói, mục tử phải mang lấy mùi chiên. Trong thời đại của chúng ta, chúng ta được mời gọi để trở thành “một Giáo Hội ra đi” để mang ánh sáng của Đức Kitô đến hết mọi vùng ngoại biên (x. Evangelii Gaudium, 20). Là các giám mục, đời sống và sứ vụ của anh em được mời gọi để làm khuôn mẫu cho tinh thần ra đi truyền giáo này, trên hết là qua sự thăm viếng mục vụ thường xuyên của anh em đến các giáo xứ và các cộng đoàn vốn tạo thành các Giáo Hội địa phương của anh em. Đây là một phương thế đặc biệt đối với anh em, như những người cha yêu thương, để đồng hành với các linh mục của anh em trong những nỗ lực thường ngày của họ để xây dựng đoàn chiên trong sự thánh thiện, trung thành và tinh thần phục vụ.

Qua ân sủng của Thiên Chúa, Giáo Hội tại Myanmar đã thừa hưởng được một niềm tin vững vàng và một tinh thần truyền giáo nhiệt thành từ những lao công của những người đã mang Tin Mừng đến mảnh đất này. Trên nền tảng vững vàng này, và trong tinh thần hiệp thông với các linh mục và tu sĩ của anh em, hãy tiếp tục khích lệ người giáo dân bằng một tinh thần của một người môn đệ truyền giáo thật sự và hãy tìm kiếm sự hội nhập văn hóa khôn ngoan của thông điệp Tin Mừng trong đời sống hằng ngày và truyền thống của các cộng đoàn địa phương của anh em. Sự đóng góp của các giáo lý viên là thiết yếu theo nghĩa này; việc đào luyện và làm cho họ nên phong phú vẫn phải là những ưu tiên hàng đầu của anh em.

Trên hết, tôi muốn xin anh em hãy thực hiện nỗi lực đặc biệt để đồng hành với giới trẻ. Hãy quan tâm đến việc đào luyện các bạn ấy về các nguyên tắc luân lý quan trọng vốn sẽ hướng dẫn chúng trong khi đối diện với những thách đố của thế giới đang phát triển nhanh chóng này. Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới sẽ không chỉ nói về những vấn đề này mà còn trực tiếp đi vào đời sống của giới trẻ, lắng nghe những câu chuyện của chúng và đưa chúng vào trong sự biện phân chung với chúng ta về cách tốt nhất để loan báo Tin Mừng trong những năm sắp tới. Một trong những phúc lành lớn lao nhất của Giáo Hội tại Myanmar là giới trẻ của Giáo Hội này và, đặc biệt, số lượng các chủng sinh và tu sĩ trẻ. Trong tinh thần của Thượng Hội Đồng, xin hãy cho họ tham gia và hỗ trợ họ trên hành trình đức tin của họ, vì qua lý tưởng và lòng nhiệt thành của họ mà họ được mời gọi để vui tươi và trở thành những nhà truyền giáo đầy thuyết phục cho các đồng bạn của họ.

Từ thứ ba mà tôi muốn nói với anh em là tính ngôn sứ. Giáo Hội tại Myanmar đang làm chứng cho Tin Mừng hằng ngày qua các công việc giáo dục và bác ái của mình, qua việc bảo vệ nhân quyền, việc cổ võ cho qui luật mang tính dân chủ của mình. Chớ gì anh em có thể giúp cho cộng đồng Công Giáo tiếp tục đóng một vai trò xây dựng trong đời sống của xã hội bằng việc nói lên tiếng nói của anh em về các vấn đề thuộc lợi ích quốc gia, đặc biệt bằng việc khẳng định về việc tôn trọng phẩm giá và quyền của hết mọi người, đặc biệt là người nghèo nhất và bị tổn thương nhất. Tôi tin rằng chiến lược mục vụ 5 năm mà Giáo Hội đã triển khai trong bối cảnh rộng lớn hơn về việc xây dựng quốc gia sẽ mang lại hoa trái phong phú cho tương lai không chỉ của các cộng đồng địa phương của anh em mà còn của toàn thể đất nước. Ở đây tôi nghĩ cách đặc biệt đến sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và đảm bảo việc sử dụng côn bằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của đất nước vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Việc bảo vệ quà tặng công trình tạo dựng của Thiên Chúa không thể tách ra khỏi một nền sinh thái nhân loại và xã hội quan trọng. Thực vậy, “sự chăm sóc đúng đắn về mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên là không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công lý và giữ vững niềm tin với người khác” (Laudato Si’, 70).

Anh em giám mục thân mến, tôi xin tạ ơn Thiên Chúa vì giây phút hiệp thông này và tôi cầu xin để sự hiện diện cùng nhau của chúng ta sẽ củng cố chúng ta trong sự dấn thân của chúng ta để là những mục tử và tôi tớ trung tín của đoàn chiên mà Đức Kitô đã ủy thác cho sự chăm sóc của chúng ta. Tôi biết rằng sứ vụ của anh em đang nhiều đòi hỏi và rằng, cùng với các linh mục của anh em, anh em thường phải lao động dưới sức nóng và gánh nặng của ngày (x. Mt 20:12). Tôi kêu gọi anh em hãy duy trì một sự quân bình giữa sức khỏe thiêng liêng và thể lý của anh em, và thể hiện một sự quan tâm phụ tử đến sức khỏe của các linh mục của anh em. Sau hết, tôi khích lệ anh em hãy lớn lên mỗi ngày trong cầu nguyện và trong kinh nghiệm về tình yêu hòa giải của Thiên Chúa, vì đó là nền tảng cho căn tính linh mục của anh em, sự đảm bảo cho ý nghĩa của việc giảng dạy của anh em, và là nguồn cho tình bác ái mục vụ của anh em mà qua đó anh em hướng dẫn dân Thiên Chúa trên hành trình của sự thánh thiện và sự thật. Với tình cảm lớn lao tôi khẩn xin ân sủng của Thiên Chúa trên tất cả anh em, hàng giáo sĩ và tu sĩ, và tất cả mọi người tín hữu của các Giáo Hội địa phương của anh em. Và tôi xin anh em, vui lòng, hãy đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)