Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Đức Kitô Mang Lại Sự Tự Do Đích Thực

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (13/04) đã suy tư về những trường hợp của sự tự do – Người biệt phái Gamaliel, các Tông Đồ Phêrô và Gioan, và Chúa Giêsu – nói về sự tự do đích thực nghĩa là có chỗ cho Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta và đi theo Người.

Sự tự do chúng ta nghe đến trong suốt Mùa Phục Sinh này, Đức Giáo Hoàng nói, là sự tự do của các con trai con gái của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta sự tự do này “qua hành động cứu chuộc” trên Thập Giá.

Ông Gamaliel: Người biệt phái

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về ông Gamaliel là trường hợp đầu tiên của sự tự do mà những bài đọc hôm nay mang lại. Ông là một tiến sĩ luật và là một người Pha-ri-sêu, một người đã thuyết phục Hội Đường hãi trả tự do cho Phêrô và Gioan.

Ông Gamaliel, Đức Thánh Cha nói, là “một người tự do, một người lý luận bằng một tư tưởng rõ ràng”, và ông đã thuyết phục các đồng bạn của ông rằng “thời gian sẽ có câu trả lời” về phong trào Kitô Giáo của thời ông.

“Người tự do thì không sợ thời gian: người ấy để cho Thiên Chúa làm việc. Người ấy để cho Thiên Chúa thực hiện thời gian của Ngài. Người tự do thì nhẫn nại. [Ông Gamaliel] là một người Do Thái, chứ không phải là một Kitô Hữu, và ông đã không nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ. Nhưng ông là người tự do. Ông nghĩ ra mọi sự và đưa ra ý tưởng của ông với người khác là những người chấp nhận ông. Sự tự do thì không mất nhẫn nại”.

Đức Giáo Hoàng nói Phi-la-tô cũng lý luận giỏi bằng một tư tưởng mạch lạc, nhận ra rằng Chúa Giêsu vô tội. Nhưng, lại không tự do, ông không thể vượt thắng lòng khao khát được thăng chức của mình. “Ông thiếu sự can đảm vì ông là một nô lệ cho sự nghiệp, tham vọng, và thành công của mình”, Đức Giáo Hoàng nói.

Gioan và Phêrô: Các Tông Đồ

Kế đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về trường hợp thứ hai của sự tự do, Phêrô và Gioan. Các vị đã chữa lành người bại liệt, đã bị lôi kéo ra trước Hội Đường, và đã được trả tự do sau khi đã bị đánh đòn, mặc dù vô tội.

Đức Thánh Cha nói, “Các Ngài ra đi vui vẻ vì đã bị phán là xứng đáng chịu đau khổ vì danh Chúa Giêsu”. Đức Giáo Hoàng nói, “Đây là niềm vui của việc noi theo Chúa Giêsu. Đó là một kiểu khác của sự tự do vốn lớn lao hơn, rộng hơn, và Kitô Giáo hơn”.

“Đây là sự tự do của một người yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Họ được đóng ấn bởi Chúa Thánh Thần qua niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. ‘Con đã làm điều này cho Ta, vì thế Ta làm điều này cho con’. Ngày cả vào thời chúng ta, có nhiều người Kitô Hữu bị bỏ tù và tra tấn, những người có được sự tự do để tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô”.

Chúa Giêsu: Gương tuyệt hảo của sự tự do

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đến gương thứ ba và chân thực nhất là Chúa Giêsu.

Khi Ngài đã hóa bánh ra nhiều cách lạ lùng trong sa mạc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói người dân đã đến tôn Ngài làm vua. Nhưng Ngài đã trốn lên núi để tránh số phận ấy.

“Ngài đã né tránh chủ nghĩa vinh thắng và không để cho nó làm cho ngớ ngẩn. Ngài tự do, bởi vì sự tự do của Ngài là thi hành ý muốn của Chúa Cha”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Chúa Giêsu sẽ kết thúc trên Thập Giá. Vì thế, Đức Giáo Hoàng nói, “Chúa Giêsu là gương tuyệt hảo nhất của sự tự do”.

“Ngày hôm nay chúng ta hãy nghĩ về sự tự do. Chúng ta có ba mẫu gương: ông Gamaliel, Phêrô và Gioan, và Chúa Giêsu. Tôi có tuyên xưng sự tự do Kitô Giáo không? Tôi có tự do, hay tôi là nô lệ cho những đam mê của tôi, những tham vọng, của cải hay những sự huyễn hoặc chóng qua của tôi? Dường như đó là một trò đùa, nhưng nhiều người đang là những nô lệ cho thời đại!...Chúng ta hãy suy tư về sự tự do của chúng ta ngay giữa thế giới ‘tâm thần phân liệt’ này. Nó hô to ‘Tự Do, Tự Do, Tự Do!’ nhưng lại thật sự là một kẻ nô lệ. Chúng ta hãy suy tư về sự tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)