Skip to main content
ĐGH Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Đức Tin Không Phải Là Buổi Trình Diễn, Mà Là Nghĩ Như Đức Kitô

Trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai (05/03) của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói rằng Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy thay đổi cách nghĩ của chúng ta cho phù hợp với giáo huấn của Đức Kitô.

Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, niềm tin và tôn giáo không phải là một cuộc “trình diễn”, mà là một đường lối hoán cải tư tưởng của chúng ta theo đường lối của Đức Kitô. Thực hiện bài giảng tai Thánh Lễ sáng, Đức Giáo Hoàng nói rằng qua các bài đọc trong ngày, Giáo Hội muốn chúng ta suy tư về sự hoán cải tư tưởng của chúng ta, cũng như là hành động và tình cảm của chúng ta cho phù hợp với Đức Kitô.

Bài đọc thứ nhất thuật lại việc chữa lành bệnh cùi của ông Naaman một người Syria bởi Ngôn Sứ Elisha và Tin Mừng Luca cho thấy Chúa Giêsu không được dân của Ngài đón nhận, họ muốn giết Ngài.

Hoán cải lối nghĩ của chúng ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Giáo Hội mời gọi chúng ta hoán cải hành động của mình qua việc chay tịnh, bố thí và sám hối. Những hành động của chúng ta, Ngài nói phải nên giống như Đức Kitô, theo tinh thần của Bát Phúc.

Đức Giáo Hoàng nói Giáo Hội đặc biệt nói với chúng ta về việc hoán cải những tình cảm và cảm nhận của chúng ta – hoán cải chính bản thân chúng ta theo lòng thương cảm của người Samari Nhân Hậu. Đó không chỉ là điều chúng ta suy nghĩ, mà còn là cách chúng ta suy nghĩ, lối nghĩ của chúng ta. Chúng ta đang suy nghĩ giống như một Kitô Hữu hay như một người dân ngoại.

Không có trình diễn với Thiên Chúa

Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi các Kitô Hữu đừng mong đợi một sự phô diễn từ Thiên Chúa như ông Naaman mong đợi từ ông Elisha. Khi được yêu cầu trầm mình tắm 7 lần ở Sông Jordan, ông nổi giận khi nói rằng các con sống của Damascus thì tốt hơn, ông muốn trở về nhà. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói ông Naaman mong đợi một buổi biểu diễn, nhưng phong cách của Thiên Chúa thì khác. “Ngài chữa lành bằng cách khác”.

Giải thích Bài Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng người dân lúc đầu kinh ngạc với Chúa Giêsu, con ông Giuse thợ mộc. Nhưng những lời tán gẫu sớm thay đổi thái độ của họ. Sau sự thán phục và kinh ngạc của họ, họ quay ra giết Ngài. Họ cũng muốn một sự ngoạn mục, một cuộc trình diễn. Đức Giáo Hoàng nói chúng ta chống lại bất cứ ai ở nơi chúng ta đang chỉnh sửa chúng ta. Chúng ta mong đợi một người vơi “một cuộc trình diễn”.

Ân sủng hoán cải

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói người ta có thể đọc toàn bộ Kinh Tin Kính hay giáo lý của Giáo Hội nhưng trừ khi người ta thực hiện bằng “tinh thần Kitô Giáo”, còn không thì việc ấy chả có ý nghĩa gì. Do đó, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi người Kitô Hữu hãy cầu nguyện cho ân sủng biện phân và sự hoán cải tư tưởng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)