Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Đừng Là Những Kitô Hữu 'Neo Đậu'

"Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Đó là lời phàn nàn mà Chúa Giêsu nói với viên quan là người xin Ngài chữa lành cho con trai của ông. Người dân biết rằng Chúa Giêsu đã thực hiện những phép lạ lớn lao; và trong bài đọc Tin Mừng của Thứ Hai, Chúa dường nhưng mất nhẫn nại, vì các phép lạ của Ngài dường như là thứ duy nhất quan trọng đối với họ. Trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về đoạn này:

“Đức tin của ban ở đâu? Thấy một phép lạ, một điều kỳ diệu, và nói, ‘Ngài có quyền năng, Ngài là Thiên Chúa’. Đúng, đó là một hành động của đức tin, nhưng quá nhỏ bé. Vì thật rõ ràng là người này có năng quyền mạnh mẽ; nhưng niềm tin bắt đầu ở đó, nhưng rồi nó phải tiến bước. Lòng mong muốn của bạn dành cho Thiên Chúa ở đâu? Vì đây là niềm tin: có lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài, ở với Ngài, vui với Ngài”.

Chúa mời gọi chúng ta đến niềm vui thật

Nhưng đâu là phép lạ lớn lao mà Chúa hoàn tất? Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tiên Tri Isaia, giải thích điều đó cho chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói. "Này Ta tác tạo trời mới, đất mới... các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc Ta tác tạo”. Chúa lôi cuốn lòng khao khát niềm vui của chúng ta về việc ở với Ngài:

“Khi Thiên Chúa đi vào trong đời chúng ta và thực hiện một phép lạ cho mỗi người chúng ta, và mỗi người chúng ta biết điều Thiên Chúa đã thực hiện trong đời chúng ta, thì nó sẽ không chấm hết ở đó: đây là lời mời gọi để tiến bước, để tiếp tục hành trình, ‘tìm kiếm diện mạo của Thiên Chúa’, Thánh Vịnh nói; tìm kiếm niềm vui này”.

Nhiều người Kitô Hữu đặt cuộc đời của họ vào chế độ neo đậu

Do đó, các phép lạ chỉ là khởi đầu, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài hỏi Chúa Giêsu sẽ nghĩ gì về quá nhiều người Kitô Hữu ở yên sau khi họ nhận được ân sủng đầu tiên, những người không tiếp tục hành trình. Ngài so sánh họ với người đi đến một nhà hàng và hài lòng với món khai vị, và là người sau khi về nhà, không nhận ra rằng món chính thậm chí còn ngon hơn:

“Vì có quá nhiều người Kitô Hữu đang dừng lại, những người không tiếp tục hành trình; những người Kitô Hữu chỉ loanh quanh với những bận tâm thường nhật – những điều tốt ở nơi chính họ! – nhưng họ không trưởng thành, họ vẫn còn nhỏ. Những Kitô Hữu neo đậu: họ đã đậu lại. Những người Kitô Hữu bị nhốt chuồng là những người không biết cách bay với giấc mơ đến điều tuyệt vời này mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta”.

Một người Kitô Hữu đích thực thì chịu rủi ro

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói chúng ta có thể tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi: “Tôi thật sự khao khát điều gì? Tôi có thật sự khao khát Thiên Chúa, và tìm cách ở với Ngài không? Hay là tôi sợ? Tôi có đang tầm thường không? Đâu là thước đo cho lòng khao khát của tôi? Tôi có hài lòng với món khai vị không, hay tôi mong muốn một bữa tiệc đang dọn ra trước mắt tôi?”

Đức Thánh Cha kết thúc phần suy tư của Ngài bằng việc khích lệ những người hiện diện hãy giữ vững lòng khao khát của họ, đừng hài lòng với vị trí họ đang ở. “Hãy tiến lên một chút, hãy chịu rủi ro”, Ngài nói. “Người Kitô Hữu đích thực thì chịu rủi ro, người ấy đi ra khỏi vùng an toàn”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)